Shkolla e gjuheve te huaja "Asim Vokshi"

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Gjimnazi me orientim gjuhësor "Asim Vokshi" është i nivelit kombëtar. Ne te mësohen gjuhet : anglisht, gjermanisht, spanjisht, italisht, rusisht, etj.

Emrin e ka mare nga patrioti Asim Vokshi. Ndodhet ne rrugën Elbasanit. Deri ne vitet 200o ka pasur edhe një konvikt i cili u privatizua si godine dhe iu kalua Universitetit Privat Luarasi.

Historiku[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkolla e mesme e gjuhëve të huaja u hap në Tiranë më 15 shtator të vitit 1965. Ajo e filloi veprimtarinë e saj me mësimin e gjuhëve : anglisht, frengjisht, rusisht dhe latinisht. Që nga viti 1980 në shkollë filluan të jepen në gjuhë të huaj edhe disa lëndë të përgjithshme si histori, gjeografi etj.

Në vitin shkollor 1979-1980 u futën në shkollë edhe gjuhët italisht, gjermanisht dhe spanjisht. Mësimi i tyre zgjati për një periudhe 4-vjecare, për t'u rihapur përseri në vitin 1990. Në vitin 1998 u hapën seksionet dygjuhëshe italisht-shqip dhe frëngjisht-shqip.

Ne vitin 2004, ne degët e gjuhëve të huaja ndryshoi plani mësimor dhe u krijua mundësia që cdo nxënës të mësoje tri gjuhë të huaja nga dy që ishin më parë si dhe u futën lëndët e informatikës e të psikologjisë.

Në vitin 1997 shkolla mori emrin "Asim Vokshi".

Në vitin shkollor 2009, shkolla u përfshi në reformën arsimore. Në vitin 2010 shkolla u kthye në gjimnaz me orientim gjuhësor ndërsa në vitin 2011 përfundoi rikonstruksioni i plotë i shkollës.

Struktura[redakto | redakto tekstin burimor]

Struktura e shkollës është e njëjtë me gjimnazin; zhvillohet kurrikula bërthamë, kurrikula me zgjedhje të detyruar dhe kurrikula me zgjedhje të lire , në të cilat nxënësi mund të zgjedhë lëndët dhe modulet që ka dëshirë sipas orëve të planifikuara.

Programi dhe plani mësimor u krijon mundësinë nxënësve që pas diplomimit, tëvazhdojnë studimet jo vetëm në degët e gjuhëve të huaja,  por edhe në degë të tjera tëuniversiteteve brenda dhe jashtë vendit.

Nxënësi mund të grumbullojë gjatë tre viteve të shkollimit deri në 94 kredite ( të detyrueshme janë 90 kredite për t'u pranuar në provimet e Maturës Shtetërore). [1]

  1. ^ http://asimvokshi.weebly.com