TCP/IP Protokollet

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

TCP/IP është një koleksion i madh me lidhje të ndryshme të protokolleve. Një familje e protokolleve. TCP/IP është një koleksion i madh me lidhje të ndryshme të protokolleve të bazuar në dy protokollet kryesore TCP dhe IP. [termat nuk po i përkthej nga gjuha angleze përshkak se e humbin kuptimin]

TCP – Transmission Control Protocol[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

TCP është për transmetimin e të dhënave nga një aplikacion në internet. TCP është përgjegjëse për përgatitjen e të dhënave brenda paketave të IP para se të dërgohen, dhe për gatitjen e paketave kur të arrijnë.

IP – Internet Protocol[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

IP mbikëqyr komunikimin me kompjuterët tjerë IP është përgjegjëse për dërgimin e paketave te marrësi.

 • HTTP – Hyper Text Transfer Protocol

HTTP bën mbikëqyrjen e komunikimit ndërmjet një ueb serveri dhe një ueb shfletuesi. HTTP përdoret për dërgimin e kërkesave nga një ueb klient (një shfletues) në një ueb server, dhe kthimin e përmbajtjes së uebit nga serveri te klienti.

 • HTTPS – Secure HTTP

HTTPS bën mbikëqyrjen e sigurimit të komunikimit ndërmjet një ueb serveri dhe një ueb shfletuesi. HTTPS ne mënyre tipike bën sigurimin e transferove të kredit kartave dhe të dhëna të tjera.

 • SSL – Secure Socketes Layer

SLL protokolli përdoret për dekodimin e të dhënave të siguruara në transferime.

 • SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

SMTP përdoret për dërgimin (transmetimin) e emailëve.

 • MIME – Multi-purpose Internet Mail Extensions

MIME protokolli lejon SMTP transmetimin e fajllëve multimedial si p.sh. zëri, muzika, dhe të dhëna tjera ndërmjet TCP/IP rrjetit.

 • IMAP – Internet Message Access Protocol

IMAP përdoret për dërgimin dhe marrjen e emailëve.

 • POP – Post Office Protocol

POP përdoret për shkarkimin e emailëve nga një e-mail server të një kompjuter personal.

 • FTP – File Transfer Protocol

FTP bën mbikëqyrjen e transferimeve të fajlleve ndërmjet kompjuterëve.

 • NTP – Network Time Protocol

NTP përdoret për të rregulluar kohën ndërmjet kompjuterëve.

 • DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP përdoret për shpërndarjen e IP-ve dinamike (lëvizëse) te kompjuterët në rrjet.

 • SNMP – Simple Network Management Protocol

SNMP përdoret për administrimin e rrjeteve në kompjuter.

 • LDAP – Lightweight Directory Access Protocol

LDAP përdoret për zgjedhjen e informatave rreth përdoruesit dhe e-mail adresës nga interneti.

 • ICMP – Internet Cotrol Message Protocol

ICMP bën mbikëqyrjen e gabimeve te trafikut ne internet.

 • ARP – Address Resolution Protocol

ARP përdoret për gjetjen e adresës së harduerit të një kompjuteri në internet kartën bazuar në IP adresë.

 • RARP – Reverse Address Resolution Protocol

RARP përdoret për gjetjen e IP adresës bazuar në harduer adresën e një kompjuteri në internet kartën.

 • BOOTP – Boot Protocol

BOOTP përdoret për nisjen (booting) e kompjuterëve nga interneti.

 • PPTP – Point to Point Tunneling Protocol

PPTP përdoret për rregullimin e një lidhjeje ndërmjet rrjeteve private.

IP stack connections.svg

TCP/IP Email[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Emaili është një ndër më të rëndësishmet të përdorura te TCP/IP. Kur shkruan një email, ti nuk e përdor TCP/IP. Kur ti shkruan një email, ti përdor një email program si Lotus Notes, Microsoft Outlook, Live or Netscape si komunikues.

Email programi juaj përdor TCP/IP protokolle të ndryshme: Dërgon emaila duke përdorur SMTP Mund të shkarkohen emailet tuaj nga një email server duke përdorur POP Mund të konektohet te një email server duke përdorur IMAP

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

SMTP protokollet përdoren për transferimin e emaileve. SMTP bën mbikëqyrjen e dërgimit të emaileve tuaj të një kompjuter tjetër. Normal emailet tuaj dërgohen të një email server (SMTP server), dhe pastaj te një server tjetër ose servera, dhe ne fund në finale në destinacionin e tij. SMTP mund vetëm të transmeton tekst. Nuk mund të transmetoj të dhëna binare si foto, muzike ose filma. SMTP përdor MIME protokoll për dërgimin e të dhënave binare ndërmjet TCP/IP rrjeteve. MIME protokolli i konverton të dhënat binare në tekst.

POP – Post Office Protocol[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

The POP protocol përdoret nga email programet si p.sh. MS Outlook për marrjen e emaileve nga një email server. Nëse email programi juaj përdor POP, të gjitha emailet tuaj shkarkohen automatikisht te email programi (i ashtuquajtur email klient), në secilën kohë që ti konektohesh te email serveri yt.

IMAP – Internet Message Access Protocol[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

IMAP protokolli përdoret nga email programet si p.sh. MS Outlook ashtu si POP protokolli. Ndryshimi i vetëm ndërmjet IMAP protokollit dhe POP protokollit është se IMAP protokolli nuk do ti shkarkoj automatikisht të gjitha emailet në secilën kohë që konektohesh të email serveri yt. IMAP protokolli të lejon që ti shikosh ndërmjet email mesazheve në email serverin para se ti shkarkosh ato. Me IMAP ti mund të zgjedhësh të shkarkosh mesazhet apo ti fshish ato. Kjo rruge është pra se IMAP është perfekte nëse dëshiron të konektohesh te email serveri yt nga lokacione te ndryshme.

Referime nga: www.w3schools.com per cka perdoret sugar caster dhe a eshte sheqer pluhun