Abasitët

From Wikipedia
(Redirected from Abbasidët)
Jump to navigation Jump to search

Abasidët ishte një dinasti arabe e cila erdhi në pushtet pas Dinastisë Emevitet. Ajo u themelua nga Abbas ibn Abdul Muttalib (566-653), nga i cili dinastia merr emrin. [1] Ata vendosën si kalifë për shumicën e kalifatit nga kryeqyteti i tyre në BagdadIrakun e sotëm, pasi e përmbysën halifatin e Omajjadit në Revolucionin Abasid të vitit 750).

Referime[edit | edit source]

  1. ^ Hoiberg 2010, p. 10.