Portal:Përmbajtja

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Përmbajtja e Wikipedia-s

Këtu ka dy rrugë për të shikuar artikujt në Wikipedia:duke kërkuar ose duke shfletuar.

  • Në qoftë se ju e dini emrin e një artikulli për të cilin ju doni ta shihni, mund ta hapni duke përdorur tipet e thjeshta të Wikipedia-s kërko në këtë kuti mund të shtypësh Shko, ose ju mund të kërkoni për më shumë intormacione dhe më shumë zgjedhje duke përdorur kutia Kërko.
  • Nëse dëshiron të shohësh nëpër enciklopedi, të shohësh çfarë është në të, përdor faqet e Përmbajtjes së Wikipedia-s.

Lista dhe indekse janë shembuj të përmbajtjes për punimet e publikuara, dhe Wikipedia ka shumë prej tyre, futja e të gjith indeksit alfabetik dhe tregues sipas kategorisë.

Lista e burimeve të Wikipedia-s

Vështrim i Wikipedia

Vëshrimi i përgjithshëm është vështrimi i asaj që është mbuluar në një sipërfaqe.Vështrimi i Wikipedia-s përfshin mbulimin e :

  • Skica e njohurive— pjesë e skicave të kombinuara e cila i jep udhëheqjen e përmbajtjes së Wikipedia-s. Çdo skicë tregon strukturën e subjektit të saj dhe shërben si një tabelë e përmbajtjes për mbulimin e saj në Wikipedia.

Përmbajtja e përkryer ose perfekte

Përmbajtja perfekte paraqet pjesën më të mirë që Wikipedia ju ofron, dhe i nënshtrohet fuqishëm vlersimit.
Ajo mund të gjendet në direktoriumet e më poshtme:

  • Artikuj perfektë—atë që ne besojmë të jenë artiujt më të mirë në Wikipedia.
  • Fotografi perfekte—imazhet ne i gjejmë të bukura, mbresëlënëse dhe informative.
  • Lista perfekte—atë që ne besojmë të jenë listat më të mira në Wikipedia.
  • Portal perfektë—portalet ne i konsiderojmë veçanërisht të dobishme, tërhrqëse, dhe mirëmbahen mirë.
  • Tema perfekte—temat, ne besojmë se kemi mbulim gjithëpërfshirës dhe të shkruara mirë.

Listat

Wikipedia ka me mijëra lista, disa janë lista të disa listave.

  • Lista e temave—një koleksion i përzgjedhur i artikujve të listave,të rradhitura sipas subjektit.
  • Kategoria:Lista—një listë e listave në sistemin e kategorive, të rradhitura sipas alfabetit.

Dy prej koleksioneve më të gjerë janë:

Portalet

Një portal është një faqe hyrëse për një temë të dhënë. Portali plotëson artikullin kryesor të subjektit duke futur lexuesin në artikujt kryesor, imazhet, dhe kategoritë që përshkruajnë më tej subjektin. Ato gjithashtu përfshijnë listat që janë përdorur kryesisht nga redaktorët e Wikipedia.

Portale mund të gjenden në:

Fjalorë

Fjalorët janë listat e termeve me definicionet:


Afatet kohore

Afatet kohore janë listat e artikujve të organizuar në mënyrë kronologjike. Këto janë afatet kohore e nivelit të lartë dhe listat të afateve:

Treguesit e Kategorive

Sistemi i indeksit të kategorisë krysore të Wikipedia-s, gjenerohet automatikisht nga informacioni ( etiketa kategori) në fund të çdo artikulli. Top faqet e sistemit të kategorive janë: