Lista e disiplinave akademike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Një disiplinë akademike, apo fushë e studimit, është një degë e dijes e cila është mësuar dhe hulumtuar në nivelet e një kolegji apo universiteti. Disiplina janë të definuara (pjesërisht), dhe të njohura nga revista akademike në të cilën hulumtimi është botuar, si dhe departamentet akademike apo fakultetet të cilat praktikuesit e tyre i përkasin.

Shkencat humane[redakto | redakto tekstin burimor]

Histori[redakto | redakto tekstin burimor]

Gjuhë[redakto | redakto tekstin burimor]

Letërsi[redakto | redakto tekstin burimor]

Art[redakto | redakto tekstin burimor]

Filozofi[redakto | redakto tekstin burimor]

Religjion[redakto | redakto tekstin burimor]

Artet Vizuale[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat shoqërore[redakto | redakto tekstin burimor]

Antropologji[redakto | redakto tekstin burimor]

Arkeologji[redakto | redakto tekstin burimor]

Zona e studimeve[redakto | redakto tekstin burimor]

Studimet kulturore dhe studimet etnike[redakto | redakto tekstin burimor]

Ekonomi[redakto | redakto tekstin burimor]

Studimet gjinore dhe seksualiteti[redakto | redakto tekstin burimor]

Gjeografi[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat Politike[redakto | redakto tekstin burimor]

Psikologji[redakto | redakto tekstin burimor]

Sociologji[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat natyrore[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat e Hapësirës[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat e Tokës[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat Jetës[redakto | redakto tekstin burimor]

Kimi[redakto | redakto tekstin burimor]

Fizikë[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat formale[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat kompjuterike[redakto | redakto tekstin burimor]

Logjika[redakto | redakto tekstin burimor]

Matematikë[redakto | redakto tekstin burimor]

Statistika[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkenca e sistemeve[redakto | redakto tekstin burimor]

Profesionet dhe shkencat të aplikuara[redakto | redakto tekstin burimor]

Bujqësi[redakto | redakto tekstin burimor]

Arkitekturë dhe dizajn[redakto | redakto tekstin burimor]

Biznes[redakto | redakto tekstin burimor]

Teologji[redakto | redakto tekstin burimor]

Arsimi[redakto | redakto tekstin burimor]

Inxhinieri[redakto | redakto tekstin burimor]

Studimet e mjedisit dhe pyjeve[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkenca e konsumit dhe familjes[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat e shëndetësisë[redakto | redakto tekstin burimor]

Performanca fizike e njeriut[redakto | redakto tekstin burimor]

Gazetari, mjetet e komunikimit masiv[redakto | redakto tekstin burimor]

Ligj[redakto | redakto tekstin burimor]

Studimi për muze dhe biblioteka[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkencat ushtarake[redakto | redakto tekstin burimor]

Punët publike[redakto | redakto tekstin burimor]

Puna sociale[redakto | redakto tekstin burimor]

Transporti[redakto | redakto tekstin burimor]