Lista e disiplinave akademike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Një disiplinë akademike, apo fushë e studimit, është një degë e dijes e cila është mësuar dhe hulumtuar në nivelet e një kolegji apo universiteti. Disiplina janë të definuara (pjesërisht), dhe të njohura nga revista akademike në të cilën hulumtimi është botuar, si dhe departamentet akademike apo fakultetet të cilat praktikuesit e tyre i përkasin.

Shkencat humane[redakto | përpunoni burim]

Histori[redakto | përpunoni burim]

Gjuhë[redakto | përpunoni burim]

Letërsi[redakto | përpunoni burim]

Art[redakto | përpunoni burim]

Filozofi[redakto | përpunoni burim]

Religjion[redakto | përpunoni burim]

Artet Vizuale[redakto | përpunoni burim]

Shkencat shoqërore[redakto | përpunoni burim]

Antropologji[redakto | përpunoni burim]

Arkeologji[redakto | përpunoni burim]

Zona e studimeve[redakto | përpunoni burim]

Studimet kulturore dhe studimet etnike[redakto | përpunoni burim]

Ekonomi[redakto | përpunoni burim]

Studimet gjinore dhe seksualiteti[redakto | përpunoni burim]

Gjeografi[redakto | përpunoni burim]

Shkencat Politike[redakto | përpunoni burim]

Psikologji[redakto | përpunoni burim]

Sociologji[redakto | përpunoni burim]

Shkencat natyrore[redakto | përpunoni burim]

Shkencat e Hapësirës[redakto | përpunoni burim]

Shkencat e Tokës[redakto | përpunoni burim]

Shkencat Jetës[redakto | përpunoni burim]

Kimi[redakto | përpunoni burim]

Fizikë[redakto | përpunoni burim]

Shkencat formale[redakto | përpunoni burim]

Shkencat kompjuterike[redakto | përpunoni burim]

Logjika[redakto | përpunoni burim]

Matematikë[redakto | përpunoni burim]

Statistika[redakto | përpunoni burim]

Shkenca e sistemeve[redakto | përpunoni burim]

Profesionet dhe shkencat të aplikuara[redakto | përpunoni burim]

Bujqësi[redakto | përpunoni burim]

Arkitekturë dhe dizajn[redakto | përpunoni burim]

Biznes[redakto | përpunoni burim]

Teologji[redakto | përpunoni burim]

Arsimi[redakto | përpunoni burim]

Inxhinieri[redakto | përpunoni burim]

Studimet e mjedisit dhe pyjeve[redakto | përpunoni burim]

Shkenca e konsumit dhe familjes[redakto | përpunoni burim]

Shkencat e shëndetësisë[redakto | përpunoni burim]

Performanca fizike e njeriut[redakto | përpunoni burim]

Gazetari, mjetet e komunikimit masiv[redakto | përpunoni burim]

Ligj[redakto | përpunoni burim]

Studimi për muze dhe biblioteka[redakto | përpunoni burim]

Shkencat ushtarake[redakto | përpunoni burim]

Punët publike[redakto | përpunoni burim]

Puna sociale[redakto | përpunoni burim]

Transporti[redakto | përpunoni burim]