Lista e disiplinave akademike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Një disiplinë akademike, apo fushë e studimit, është një degë e dijes e cila është mësuar dhe hulumtuar në nivelet e një kolegji apo universiteti. Disiplina janë të definuara (pjesërisht), dhe të njohura nga revista akademike në të cilën hulumtimi është botuar, si dhe departamentet akademike apo fakultetet të cilat praktikuesit e tyre i përkasin.

Shkencat humane[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Histori[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuhë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Letërsi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Art[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Filozofi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Religjion[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Artet Vizuale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat shoqërore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Antropologji[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Arkeologji[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Zona e studimeve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Studimet kulturore dhe studimet etnike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekonomi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Studimet gjinore dhe seksualiteti[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjeografi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat Politike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Psikologji[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sociologji[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat natyrore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat e Hapësirës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat e Tokës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat Jetës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Fizikë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat formale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat kompjuterike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Logjika[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Matematikë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Statistika[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkenca e sistemeve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Profesionet dhe shkencat të aplikuara[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Bujqësi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Arkitekturë dhe dizajn[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Biznes[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Teologji[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Arsimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Inxhinieri[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Studimet e mjedisit dhe pyjeve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkenca e konsumit dhe familjes[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat e shëndetësisë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Performanca fizike e njeriut[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gazetari, mjetet e komunikimit masiv[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ligj[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Studimi për muze dhe biblioteka[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkencat ushtarake[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Punët publike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Puna sociale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Transporti[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]