Wikipedia:Luftë redaktimesh

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Green check.svg

Kjo faqe dokumenton një politikë të Wikipedias në shqip, një standard të pranuar gjerësisht që të gjithë redaktorët normalisht duhet ta ndjekin. Ndryshimet e bëra këtu duhet të përfaqësojnë marrëveshjen.

Edhe pse redaktimi i kësaj faqeje është i mundur, këshillohet seriozisht që çdo ndërhyrje, sado e vogël qoftë, ta diskutoni më parë në faqen e diskutimit.

Një luftë redaktimesh ndodh kur përdorues të wikipedias nuk bien dakord me përmbajtjen e një artikulli të caktuar. Duhet theksuar se lufta e editimit ka të bëjë vetëm me rastet kur pozicionet e debatuesve (pjesëmarrësve në luftën e redaktimit) janë të vlefshme, apo të diskutueshme. Pra, nuk konsiderohet luftë redaktimi një veprim i përsëritur që bie në "juriisdiksionin" e vandalizmit (i cili duhet trajtuar si i tillë).

Lufta e redaktimit ndodh kur përdoruesit vazhdojnë dhe zhbëjnë (plotësisht apo pjesërisht) redaktimet e njëri-tjetrit pa e diskutuar çështjen në faqen e diskutimit të artikullit/temës përkatëse.

Nëse ndodh një luftë redaktimesh, një administrator duhet të mbrojë/bllokojë faqen nga redaktimet e përdoruesve të tjerë. Mbrojtja bëhet me qëllim që të diskutohet rreth përmbajtjes dhe argumenteve në faqen e diskutimit, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje apo një konsensus i gjerë (Shiko: Wikipedia nuk është një demokraci).

Rregulli i tre zhbërjeve/kthimeve[përpunoni burim]

Meqënëse luftrat e redaktimeve bien ndesh me idenë e konsensusit, përdoruesit që shkaktojë luftra redaktimi, pa pranuar të japin argumente, mund të bllokohen nga redaktimi. (Shënim: Në wikipedian shqip, në të shkuarën ka ndodhur që një administrator ka provokuar një luftë editimi. Në raste të tilla, kërkohet ndërhyrja e një burokrati, apo më tej, si resurs i fundit (nëse ka shkelje të rënda të normave) çështja raportohet edhe tek projekti koordinues meta.wikimedia.org. )

Bllokimi zakonisht vjen kur një përdorues zhbën/kthen pas tre (3) herë të njëjtin material apo pjesë materiali, brenda 24 orësh, në një artikull të caktuar. Kjo quhet ndryshe edhe rregulli i tre kthimeve/zhbërjeve (Anglisht: Three revert rule - 3RR).

Rregulli i tre zhbërjeve/kthimeve mund të mos aplikohet në rast të një përdoruesi, që mund të duket sikur është përfshirë një një luftë redaktimi, por në fakt është duke kthyer/zhbërë redaktime që janë qartësisht vandale...

Raportimi i shkeljeve[përpunoni burim]

Për të raportuar shkeljet e kësaj norme mund të kontaktoni një administrator të Wikipedias shqip.