Wikipedia:Udhëzues kategorizimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Green check.svg

Kjo faqe dokumenton një politikë të Wikipedias në shqip, një standard të pranuar gjerësisht që të gjithë redaktorët normalisht duhet ta ndjekin. Ndryshimet e bëra këtu duhet të përfaqësojnë konsensus.

Edhe pse redaktimi i kësaj faqeje është i mundur, rekomadohet seriozisht që çdo ndërhyrje, sado e vogël qoftë, ta diskutoni më parë në faqen e diskutimit.

Në Wikipedian në gjuhën shqipe kategorizimi i artikujve bazohet në një rregull të thjeshtëzuar, ku kategoritë formohen duke përdorur njëjësin e pa shquar dhe shumësin e shquar. Kategorizimi bëhet thjeshtë duke vendosur kodin editues [[Kategoria:titulli i kategorisë]] në artikullin që duam të e kategorizojmë. Një artikulli caktuar mund të ketë disa kategori sepse mund t'u përkasi fushave të ndryshme, por të gjitha kategoritë duehet të jenë të nivelit të fundit (sa më specifike) - në mënyrë që të realizoeht një kategorizim i saktë.

Vendosjen e një kategorie të caktuar në një artikull mund ta bëj çdo redaktues, kjo mund të mos jetë e mundur nëse artikulli është i mbyllur (nga një administrator) për përdorues të paregjistruar ose edhe për editues të zakonshëm, d.m.th u lejohet vetëm administruesve ta redaktojnë.

Shembull
Njëjësi i pa shquar Category:Shqipëri, Category:Art etj.
Shumësi i shquar Category:Aktorë shqiptarë, Category:Lumenj etj.

Kategoritë si të tilla mund të jenë pjesë e një kategorie tjetër, që automatikisht i bën ato nënkategori edhe atë në disa shkallë. Zakonisht artikujt vendosen në shkallën e fundit të kategorizimit, pra në kategori sa më speficike.

Shembull
Artikulli Reshat Arbana vendoset tek kategoria Category:Aktorë shqiptarë, e fundit në nivelin e këtij lloj kategorizimi. Kategoria e aktorëve për shembull ka këto nivele:
Category:!Kategori kryesore
Category:Persona
Category:Artistë
Category:Aktorë
Category:Aktorë shqiptarë

Shumica e kategorive kryesore, të themi të niveleve të larta, tanimë janë të formuara, por ka sfera në të cilat akoma këto nivele nuk janë formuar.

Formimi i kategorive dhe kategorizimeve bëhet gradualisht me përpilimin e artikujve përkatës të temave përkatëse.