Gjeografia e Zimbabvesë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gjeografia e Zimbabvesë

Z A M B I A
MOZAMBIKU
MOZAMBIKU
AFRIKA E JUGUT
B O T S U A N A
NAMIBIA
L. Kariba
redaktoni hartën

Zimbabveja ndodhet në kontinentin Afrikanë, në mes të Afrikës së Jugut dhe Zambias. Sipas OKB-së këta ishuj hynë në rajonin e Afrikës lindore mirëpo disa organizate e institute e fusin në Afrikën jugore..

Sipërfaqja e përgjithshme e Zimbabvesë 390,580 km2 (gati dhetë herë sa Kosova dhe Shqipëria bashkë) prej së cilës 3,910 km2 janë ujë. Zambia shtrihet rreth koordinatave gjeografike 20 00 ‘‘‘J’’’, 30 00 ‘‘‘L’’’.

Zimbabveja nuk ka bregdet ndërkaq ka vijë kufitare 3,066 km të gjatë dhe e ndanë atë nga : Botsuana 813 km, Mozambiku 1,231 km, Afrika e Jugut 225 km dhe Zambia 797 km

Klima në Zimbabve tropikale që normalizohet nga pjesët e larta. Sezoni i reshjeve fillon në muajin nëntor dhe zgjatë deri në mars.

Relievi i Zimbabvesë kryesisht rrafshnalta me në qendër bjeshkët e larta dhe në lindje reliev malor. Pika më e ultë e relievit 162 m është në pikë-prerjen e lumenjve Runde dhe Save dhe ajo më e larta në lartësi mbidetare prej 2,592 metrave në Injagani (ang.: Inyangani ).

Si pasurit natyrore të Zimbabvesë sipas CIA-Factboock llogariten të jenë : Qymyri, Kromi (Cr), Asbesti, Ari (Au), Nikeli (Ni), Bakri (Cu), Hekuri (Fe), Vanadiumi (V)i]] (V), Litiumi (Li), Kallai (Sn) dhe grupe mineralesh Platini (Pt). Si tokë e punueshme llogaritet të jetë diku 8.32 % e sipërfaqes së vendit.