Wikipedia:Verifikueshmëria

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Green check.svg

Kjo faqe dokumenton një politikë të Wikipedias në shqip, një standard të pranuar gjerësisht që të gjithë redaktorët normalisht duhet ta ndjekin. Ndryshimet e bëra këtu duhet të përfaqësojnë konsensus.

Edhe pse redaktimi i kësaj faqeje është i mundur, rekomadohet seriozisht që çdo ndërhyrje, sado e vogël qoftë, ta diskutoni më parë në faqen e diskutimi.


Në Wikipedia, verifikueshmëria do të thotë se secili që përdorë enciklopedinë mund të kontrollojë nëse informacioni vjen nga burim i besueshëm. Wikipedia nuk publikon hulumtime vetiake. Përmbajtja e saj është e vendosur nga informatave të publikuara më parë dhe jo bindjet apo përvojat e redaktorëve të saj. Edhe në qoftë se ju jeni i sigurt në diçka që është e vërtetë, ajo duhet të jetë e verifikueshme para se ju ta shtoni atë [1]. Kur burimet e besueshme janë në kundërshtim me njëra-tjetrën, paraqit atë që burimet e ndryshme thonë, jepni secilës anë peshën e saj të duhur, dhe mbani pikëpamje asnjanëse.

Përgjegjësia për dëshminë e citateve[redakto tekstin burimor]

E gjitha përmbajtja e artikullit duhet të jetë e verifikueshme. Barra për të demonstruar verifikueshmërinë qëndron tek redaktori, i cili shton ose rikthen materialin dhe detyrimi përmbushet duke dhënë një citim nga një burim të besueshëm, që mbështet drejtpërdrejt kontributin e redaktorit.[2]

Atribuoja gjithë citatet dhe çdo material të sfiduar ose që mund të sfidohet një burimi të besueshëm dhe të botuar duke përdorur një citim inline. Burimi i cituar duhet të mbështesë qartë materialin e paraqitur në artikull. Cito burimin në mënyrë të qartë dhe të saktë (duke specifikuar faqen, seksionin ose ndarje të tilla të përshtatshme).

Çdo material që nuk ka një burim i besueshëm që e mbështet drejtpërdrejt mund të hiqet dhe nuk duhet të rikthehet pa citim inline nga një burim të besueshëm. Nëse dhe sa shpejt materiali duhet fillimisht të hiqet meqë s'ka një burim të besueshëm varet nga materiali dhe gjendja e përgjithshme e artikullit. Në disa raste, redaktorët mund të kundërshtojnë nëse iu heq materialin pa iu dhënë atyre kohë për të dhënë referenca; konsideroni të shtoni një etiketë të citimit (e.g. {{cn}}) si një hap të përkohshëm. Kur targosni një artikull apo hiqni materialit për mungesë të një citimi inline, ju lutem tregoni shqetësimin tuaj se nuk mund të ketë burim të besueshëm të publikuar për përmbajtjen dhe për këtë arsye ajo mund të mos jetë e verifikueshme. Nëse mendoni që materiali është i verifikueshëm, ju inkurajoheni të jepni një citim inline para se të shqyrtoni nëse do ta hiqni ose ta targoni atë.

Mos lini material pa burim apo me burime të varfra në një artikull nëse mund të dëmtojë reputacionin e njerëzve që jetojnë, apo grupeve ekzistuese, dhe mos e coni këtë material në faqen e diskutimit.

Burimet e besueshme[redakto tekstin burimor]

Çfarë llogaritet burim i besueshëm[redakto tekstin burimor]

Për më shumë detaje rreth identifikimit të burimeve, shih Wikipedia:Identifikimi i burimeve të besueshme.

Fjala "burim" në Wikipedia ka tre kuptime:

 • Tipi i dokumentit (disa shembuj jane një artikull apo libër)
 • Krijuesi i dokumentit (për shembull një shkrimtar)
 • Publikuesi i dokumentit (për shembull Oxford University Press)

Të treja kanë të bëjnë me besueshmërinë

Artikujt duhet të bazohen në burime të besueshme, të palëve të treta, të publikuara dhe me reputacion për kontrollin e fakteve dhe saktësinë. Materiali burimor duhet të jetë i publikuar, përkufizimi i të cilit për qëllimet tona është "vënia në dispozicion të publikut në ndonjë formë". Materialet e pabotuara nuk konsiderohen të besueshme. Duhen përdorur burime që mbështesin drejtpërdrejt materialin e paraqitur në artikull dhe janë të përshtatshme për pretendimet e bëra. Përshtatshmëria e çdo burimi varet nga konteksti. Burimet më të mira kanë një strukturë profesionale për të kontrolluar ose analizuar faktet, çështjet ligjore, provat dhe argumentet. Sa më e madh shkalla e shqyrtimit të dhënë këtyre çështjeve, aq më i besueshëm burimi. Jini veçanërisht të kujdesshëm kur jeni duke kërkuar përmbajtje në lidhje me njerëzit që jetojnë ose mjekësinë.

Nëse janë të disponueshme, publikimet akademike dhe ato të rishikuara zakonisht janë burimet më të besueshme, siç janë historia, mjekësia dhe shkenca.

Redaktorët mund të përdorin gjithashtu materiale nga burime të besueshme jo-akademike, veçanërisht nëse paraqiten në botime të respektuara zakonshme. Burime të tjera të besueshme përfshijnë:

 • Tekste shkollore të nivelit universitar
 • Libra të botuar nga shtëpi botuese të respektuara
 • Revista
 • Periodikë të specializuar
 • Gazetat kryesore

Redaktorët mund të përdorin edhe media elektronike, duke ndjekur të njejtët kritere si më sipër.

Blogjet e gazetave dhe revistave[redakto tekstin burimor]

Disa gazeta, revista dhe organizata të tjera lajmesh organizojnë faqe të tyre në internet që ata i quajnë blogje. Këto mund të jenë burime të pranueshme nëse shkrimtarët janë profesionistë, po përdorini ato me kujdes, sepse blogu nuk mund t'i nënshtrohet procesit normal të kontrollit të fakteve të organizatës së lajmeve. Nëse një organizatë lajmesh publikon një pjesë të mendimit në një blog, atribuojani deklaratën shkrimtarit (p.sh. "Jane Smith shkroi ..."). Asnjëherë mos përdorni postimet në blog që mbeten nga lexuesit si burime. Për blogjet personale ose grupore që nuk janë burime të besueshme, shih Burimet e vetë-publikuara më poshtë.

Reliable sources noticeboard and WP:IRS[redakto tekstin burimor]

Për më shumë detaje rreth kësaj teme, shih Wikipedia:Identifikimi i burimeve të besueshme.

Për të diskutuar besueshmërinë e një burimi të veçantë për një deklaratë të veçantë në artikull, konsultohuni me burimet e besueshme, që kërkon të zbatojë këtë politikë në raste të veçanta.

Burimet që zakonisht nuk janë të besueshme[redakto tekstin burimor]

Book template.svg Ky artikull nga Wikipedia duhet të përkthehet sa më shpejt që të jetë e mundur nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe. Ju lutemi të na ndihmoni me kontributin tuaj.

Burime të diskutueshme[redakto tekstin burimor]

Questionable sources are those that have a poor reputation for checking the facts, lack meaningful editorial oversight, or have an apparent conflict of interest.[3] Such sources include websites and publications expressing views that are widely considered by other sources to be extremist or promotional, or that rely heavily on unsubstantiated gossip, rumor or personal opinion. Questionable sources should only be used as sources of material on themselves, especially in articles about themselves; see below. They are not suitable sources for contentious claims about others.

Burime të vetë-publikuara[redakto tekstin burimor]

Çdokush mund të krijojë një faqe interneti personale ose të publikojë librin e vet dhe gjithashtu të pretendojë të jetë një ekspert në një fushë të caktuar. Për këtë arsye, mediat e vetë-publikuara, si librat, patentat, gazetat, faqet personale të internetit, blogjet personale ose grupore (që dallohen nga lajmet e besueshme si më sipër), postimet e forumeve në internet dhe tweets, nuk janë të pranueshme si burime. Burimet e ekspertëve të vetë-publikuara mund të konsiderohen të besueshme kur prodhohen nga një ekspert i caktuar për lëndën, puna e të cilit në fushën relevante është botuar më parë nga botimet e besueshme të palëve të treta. Përdorini me kujdes kur përdorni burime të tilla: nëse informacioni në fjalë me të vërtetë ia vlen të raportohet, dikush tjetër ndoshta do ta ketë bërë këtë. Asnjëherë mos përdorni burime të vetë-publikuara si burime të palës së tretë për njerëzit që jetojnë, edhe nëse autori është një ekspert dhe hulumtues i mirënjohur profesional ose shkrimtar.

Burime të vetë-publikuar ose të diskutueshme si burime në vetvete[redakto tekstin burimor]

Burime të vetë-publikuara dhe të diskutueshme mund të përdoren si burime informacioni për veten e tyre, zakonisht në artikuj rreth vetes apo aktiviteteve të tyre, pa kërkesë burimore të vetëshpallur, që ata të botohen si ekspertë në këtë fushë, përderisa:

 1. materiali nuk është domosdoshmerisht mburrës;
 2. nuk përfshin pretendime për palë të treta;
 3. nuk përfshin pretendime për ngjarje që nuk lidhen drejtpërdrejt me burimin;
 4. nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm për vërtetësinë e tij;
 5. artikulli nuk bazohet kryesisht në burime të tilla.

  Kjo politikë vlen edhe për faqet e rrjeteve sociale si Twitter, Tumblr dhe Facebook.

Wikipedia dhe burime që pasqyrojnë apo e përdorin atë[redakto tekstin burimor]

"WP:CIRCULAR" bën përcjelljen këtu. Për kuptime të tjera, shiko Wikipedia:Redirect#Self-redirects.
2rightarrow (Nuvola colors).svg Shiko gjithashtu artikujt WP:COPYWITHIN dhe Wikipedia:List of citogenesis incidents

Do not use articles from Wikipedia as sources. Also, do not use websites that mirror Wikipedia content or publications that rely on material from Wikipedia as sources. Content from a Wikipedia article is not considered reliable unless it is backed up by citing reliable sources. Confirm that these sources support the content, then use them directly. (There is also a risk of circular reference/circular reporting when using a Wikipedia article or derivative work as a source.)

An exception is allowed when Wikipedia itself is being discussed in the article, which may cite an article, guideline, discussion, statistic or other content from Wikipedia or a sister project to support a statement about Wikipedia. Wikipedia or the sister project is a primary source in this case, and may be used following the policy for primary sources. Any such use should avoid original research, undue emphasis on Wikipedia's role or views, and inappropriate self-reference. The article text should make it clear that the material is sourced from Wikipedia so the reader is made aware of the potential bias.

Përshtatshmëria[redakto tekstin burimor]

Book template.svg Ky artikull nga Wikipedia duhet të përkthehet sa më shpejt që të jetë e mundur nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe. Ju lutemi të na ndihmoni me kontributin tuaj.

Qasja në burime[redakto tekstin burimor]

Some reliable sources may not be easily accessible. For example, an online source may require payment, and a print source may be available only in university libraries or other offline places. Do not reject sources just because they are hard or costly to access. If you have trouble accessing a source, others may be able to do so on your behalf (see WikiProject Resource Exchange).

Burime jo-shqip[redakto tekstin burimor]

Citing non-English sources[redakto tekstin burimor]

Citations to non-English sources are allowed. However, because this is the English-language Wikipedia, English-language sources are preferred over non-English ones whenever English sources of equal quality and relevance are available. As with sources in English, if a dispute arises involving a citation to a non-English source, editors may request that a quotation of relevant portions of the original source be provided, either in text, in a footnote, or on the article talk page.[4] (See Template:Request quotation.)

Quoting non-English sources[redakto tekstin burimor]

When quoting a non-English source (whether in the main text or in a footnote), a translation into English should always accompany the quote. Translations published by reliable sources are preferred over translations by Wikipedians, but translations by Wikipedians are preferred over machine translations. When using a machine translation of source material, editors should be reasonably certain that the translation is accurate and the source is appropriate. Editors should not use machine translations of non-English sources in contentious articles or biographies of living people. If needed, ask an editor who can translate it for you.

In articles, the original text is usually included with the translated text when translated by Wikipedians, and the translating editor is usually not cited. When quoting any material, whether in English or in some other language, be careful not to violate copyright; see the fair-use guideline.

Probleme të tjera[redakto tekstin burimor]

Book template.svg Ky artikull nga Wikipedia duhet të përkthehet sa më shpejt që të jetë e mundur nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe. Ju lutemi të na ndihmoni me kontributin tuaj.

Verifikueshmëria nuk garanton përfshirjen[redakto tekstin burimor]

2rightarrow (Nuvola colors).svg Shiko gjithashtu artikujt WP:UNDUE dhe WP:PAGEDECIDE
Shkurtesa [+]
WP:ONUS

While information must be verifiable in order to be included in an article, this does not mean that all verifiable information must be included in an article. Consensus may determine that certain information does not improve an article, and that it should be omitted or presented instead in a different article. The onus to achieve consensus for inclusion is on those seeking to include disputed content.

Etiketimi i një fjalie, seksioni, ose artikulli[redakto tekstin burimor]

Për më shumë detaje rreth kësaj teme, shih Wikipedia:Template messages/Sources of articles.

If you want to request a source for an unsourced statement, you can tag a sentence with the {{citation needed}} template by writing {{cn}} or {{fact}}. There are other templates here for tagging sections or entire articles. You can also leave a note on the talk page asking for a source, or move the material to the talk page and ask for a source there. To request verification that a reference supports the text, tag it with {{verification needed}}. Material that fails verification may be tagged with {{failed verification}} or removed. When using templates to tag material, it is helpful to other editors if you explain your rationale in the template, edit summary, or on the talk page.

Take special care with material about living people. Contentious material about living people that is unsourced or poorly sourced should be removed immediately, not tagged or moved to the talk page.

Pretendimet e veçanta kërkojnë burime e veçanta[redakto tekstin burimor]

Për më shumë detaje rreth kësaj teme, shih Wikipedia:Fringe theories.

Any exceptional claim requires multiple high-quality sources.[5] Red flags that should prompt extra caution include:

 • surprising or apparently important claims not covered by multiple mainstream sources;
 • challenged claims that are supported purely by primary or self-published sources or those with an apparent conflict of interest;[3]
 • reports of a statement by someone that seems out of character, or against an interest they had previously defended;
 • claims that are contradicted by the prevailing view within the relevant community, or that would significantly alter mainstream assumptions, especially in science, medicine, history, politics, and biographies of living people. This is especially true when proponents say there is a conspiracy to silence them.

Verifikueshmëria dhe parimet e tjera[redakto tekstin burimor]

Book template.svg Ky artikull nga Wikipedia duhet të përkthehet sa më shpejt që të jetë e mundur nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe. Ju lutemi të na ndihmoni me kontributin tuaj.

E drejta e autorit dhe plagjiatura[redakto tekstin burimor]

Do not plagiarize or breach copyright when using sources. Summarize source material in your own words as much as possible; when quoting or closely paraphrasing a source use an inline citation, and in-text attribution where appropriate.

Do not link to any source that violates the copyrights of others per contributors' rights and obligations. You can link to websites that display copyrighted works as long as the website has licensed the work, or uses the work in a way compliant with fair use. Knowingly directing others to material that violates copyright may be considered contributory copyright infringement. If there is reason to think a source violates copyright, do not cite it. This is particularly relevant when linking to sites such as YouTube, where due care should be taken to avoid linking to material that violates copyright.

Neutraliteti[redakto tekstin burimor]

Për më shumë detaje rreth kësaj teme, shih Wikipedia:Neutral point of view.

Even when information is cited to reliable sources, you must present it with a neutral point of view (NPOV). All articles must adhere to NPOV, fairly representing all majority and significant-minority viewpoints published by reliable sources, in rough proportion to the prominence of each view. Tiny-minority views need not be included, except in articles devoted to them. If there is disagreement between sources, use in-text attribution: "John Smith argues that X, while Paul Jones maintains that Y," followed by an inline citation. Sources themselves do not need to maintain a neutral point of view. Indeed, many reliable sources are not neutral. Our job as editors is simply to summarize what the reliable sources say.

Shqueshmëria[redakto tekstin burimor]

Për më shumë detaje rreth kësaj teme, shih Wikipedia:Kujdestari i artikujve/Shqueshmëria e biografisë.

Nëse nuk ka burime të besueshme për një person të caktuar apo një argument të caktuar, Wikipedia nuk duhet të ketë një article mbi atë person apo argument.

Hulumtimi vetiak[redakto tekstin burimor]

Për më shumë detaje rreth kësaj teme, shih Wikipedia:No original research.

The "No original research" policy (NOR) is closely related to the Verifiability policy. Among its requirements are:

 1. All material in Wikipedia articles must be attributable to a reliable published source. This means that a source must exist for it, whether or not it is cited in the article.
 2. Sources must support the material clearly and directly: drawing inferences from multiple sources to advance a novel position is prohibited by the NOR policy.[4]
 3. Base articles largely on reliable secondary sources. While primary sources are appropriate in some cases, relying on them can be problematic. For more information, see the Primary, secondary, and tertiary sources section of the NOR policy, and the Misuse of primary sources section of the BLP policy.

Shënime[redakto tekstin burimor]

 1. ^ Ky parim është shprehur më herët në këtë faqe politikave si "pragu për përfshirje është verifikueshmëria, jo e vërteta." Wikipedia:Verifikueshmëri, jo e vërteta.
 2. ^ Nëse një redaktor jep burimin që mendon, në mirëbesim, se është i mjaftueshëm, atëherë çdo redaktor që më vonë e heq materialin e referencuar ka detyrimin të artikulojë probleme specifike që do të justifikonin përjashtimin e asaj përmbajtje që fshiu nga wikpidia, si për shembull, në një pikë e vogël, përmbajtje unencyclopedic, etj. Të gjithë redaktorët janë të shtrënguar të ndjekin rregullat e consensusit, dhe çdo problem me tekstin ose burimet duhet të zgjidhet para se materiali të shtohet mbrapsht.
 3. ^ a b Sources that may have interests other than professional considerations in the matter being reported are considered to be conflicted sources. Further examples of sources with conflicts of interest include but are not limited to articles by any media group that promote the holding company of the media group or discredit its competitors; news reports by journalists having financial interests in the companies being reported or in their competitors; material (including but not limited to news reports, books, articles and other publications) involved in or struck down by litigation in any country, or released by parties involved in litigation against other involved parties, during, before or after the litigation; and promotional material released through media in the form of paid news reports. For definitions of sources with conflict of interest:
  • The Columbia Center for New Media Teaching and Learning, Columbia University mentions: "A conflict of interest involves the abuse – actual, apparent, or potential – of the trust that people have in professionals. The simplest working definition states: A conflict of interest is a situation in which financial or other personal considerations have the potential to compromise or bias professional judgment and objectivity. An apparent conflict of interest is one in which a reasonable person would think that the professional's judgment is likely to be compromised. A potential conflict of interest involves a situation that may develop into an actual conflict of interest. It is important to note that a conflict of interest exists whether or not decisions are affected by a personal interest; a conflict of interest implies only the potential for bias, not a likelihood. It is also important to note that a conflict of interest is not considered misconduct in research, since the definition for misconduct is currently limited to fabrication, falsification, and plagiarism."
  • The New York Times Company forwards this understanding: "Conflicts of interest, real or apparent, may come up in many areas. They may involve the relationships of staff members with readers, news sources, advocacy groups, advertisers, or competitors; with one another, or with the newspaper or its parent company. And at a time when two-career families are the norm, the civic and professional activities of spouses, family and companions can create conflicts or the appearance of conflicts."
 4. ^ a b When there is dispute about whether a piece of text is fully supported by a given source, direct quotes and other relevant details from the source should be provided to other editors as a courtesy. Do not violate the source's copyright when doing so.
 5. ^ Hume, David. An Enquiry concerning Human Understanding, Forgotten Books, 1984, pp. 82, 86; first published in 1748 as Philosophical enquiries concerning human Understanding, (or the Oxford 1894 edition Stampa:OL at para. 91) "A wise man ... proportions his belief to the evidence. ... That no testimony is sufficient to establish a miracle, unless the testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous, than the fact, which it endeavours to establish; and even in that case there is a mutual destruction of arguments, and the superior only gives us an assurance suitable to that degree of force, which remains, after deducting the inferior." In the 18th century, Pierre-Simon Laplace reformulated the idea as "The weight of evidence for an extraordinary claim must be proportioned to its strangeness." Marcello Truzzi recast it again, in 1978, as "An extraordinary claim requires extraordinary proof." Carl Sagan, finally, popularized the concept broadly as "Extraordinary claims require extraordinary evidence" in 1980 on Cosmos; this was the formulation originally used on Wikipedia.