Jump to content

Zhupanitë e Kroacisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Njësit administrative në Kroaci

Kroacia ndahet në 20 njësi administrative të quajtura zhupanje (kroacisht: županije) dhe qyteti i Zagrebit, i cili ka autoritetin dhe statusin ligjor si të një zhupanije ashtu edhe të një qyteti (të ndara nga zhupania e Zagrebit).

 1. Zhupania e Zagrebit
 2. Zhupania e Zagores dhe Krapinës
 3. Zhupania e Sisakut dhe Mosllovaçës
 4. Zhupania e Karllovcit
 5. Zhupania e Varazhdinit
 6. Zhupania e Koprivnicës dhe Krizhevcit
 7. Zhupania e Bjellovarit dhe Billogorit
 8. Zhupania bregdetaro-malore
 9. Zhupania e Likës dhe Senjit
 10. Zhupania e Viroviticës dhe Podravkës
 11. Zhupania Požega-Slavonia
 12. Zhupania e Brodit dhe Posavinës
 13. Zhupania e Zarës
 14. Zhupania e Osijekut dhe Baranjës
 15. Zhupania e Kninit dhe Shibenikut
 16. Zhupania e Vukovarit dhe Sremit
 17. Zhupania e Splitit dhe e Dalmacisë
 18. Zhupania e Istrës
 19. Zhupania e Dubrovnikut dhe Neretvës
 20. Zhupania e Megjimurës
 21. Zagreb