Jump to content

Abuzimi i fëmijëve

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Baneri i ndërgjegjësimit për abuzimin e fëmijëve në Sarasota, Florida

Abuzimi i fëmijëve i quajtur edhe keqtrajtimi i fëmijëve është keqtrajtim fizik, seksual, emocional dhe/ose psikologjik ose edhe neglizhencë e një fëmije, veçanërisht nga një prind ose një kujdestar. Abuzimi i fëmijëve mund të përfshijë çdo veprim ose dështim për të vepruar nga një prind ose një kujdestar që rezulton në dëmtim aktual ose të mundshëm për një fëmijë dhe mund të ndodhë në shtëpinë e një fëmije, ose në organizata, shkolla ose komunitete me të cilat fëmija ndërvepron.

Termat abuzimi i fëmijëve dhe keqtrajtimi i fëmijëve shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë, megjithëse disa studiues bëjnë një dallim midis tyre, duke e trajtuar keqtrajtimin e fëmijëve si një term ombrellë për të mbuluar neglizhencën, shfrytëzimin dhe trafikimin .

Juridiksione të ndryshme kanë kërkesa të ndryshme për raportimin e detyrueshëm dhe kanë zhvilluar përkufizime të ndryshme se çfarë përbën abuzim ndaj fëmijëve, dhe për këtë arsye kanë kritere të ndryshme për të larguar fëmijët nga familjet e tyre ose për të ndjekur penalisht një akuzë penale .

Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në fund të shekullit të 19-të, mizoria ndaj fëmijëve, e kryer nga punëdhënësit dhe mësuesit, ishte e zakonshme dhe e përhapur, dhe ndëshkimi trupor ishte zakon në shumë vende. Por, në gjysmën e parë të shekullit të 19-të, patologët që studionin filicidin (vrasjen e fëmijëve nga prindërit) raportuan raste të vdekjes nga zemërimi i babait, [1] keqtrajtim fizik të përsëritur, [2] uria, [3] dhe abuzimi seksual. [4] Në një punim të vitit 1860, eksperti francez i mjekësisë ligjore Auguste Ambroise Tardieu mblodhi së bashku një seri prej 32 rastesh të tilla, nga të cilat 18 ishin fatale, fëmijët që vdisnin nga uria dhe/ose abuzimi fizik i përsëritur; ai përfshinte rastin e Adeline Defert, e cila u kthye nga gjyshërit e saj në moshën 8-vjeçare dhe për 9 vjet e torturuar nga prindërit e saj - e rrahur çdo ditë, e varur nga gishtat e mëdhenj dhe e rrahur me një dërrasë të gozhduar, e djegur me thëngjij të nxehtë dhe plagët e saj u lanë me acid nitrik dhe shpërthyen me shkop. [5] Tardieu bëri vizita në shtëpi dhe vëzhgoi efektin tek fëmijët; ai vuri re se trishtimi dhe frika në fytyrat e tyre u zhdukën kur u vunë nën mbrojtje. Ai komentoi, "Kur marrim parasysh moshën e butë të këtyre qenieve të gjora të pambrojtura, të nënshtruara çdo ditë dhe pothuajse çdo orë ndaj mizorive të egra, torturave të paimagjinueshme dhe mungesës së ashpër, jeta e tyre është një martirizim i gjatë - dhe kur përballemi me faktin se torturuesit e tyre janë vetë nënat. kush u dha jetë, përballemi me një nga problemet më të tmerrshme që mund të trazojë shpirtin e moralistit, apo ndërgjegjen e drejtësisë”. [6] Vëzhgimet e tij u bënë jehonë nga Boileau de Castélnau (i cili prezantoi termin misopédie - urrejtje ndaj fëmijëve), [7] dhe u konfirmuan nga Aubry [8] dhe disa teza . [9] [10] [11]

Këto vëzhgime të hershme franceze nuk arritën të kalonin barrierën gjuhësore dhe kombet e tjera mbetën injorante për shkakun e shumë lezioneve traumatike tek foshnjat dhe fëmijët e vegjël; do të kalonin gati njëqind vjet përpara se njerëzimi të fillonte të përballej sistematikisht me "problemin e tmerrshëm" të Tardieut. Në shekullin e 20-të, provat filluan të grumbullohen nga patologjia dhe radiologjia pediatrike, veçanërisht në lidhje me hematomën kronike subdurale dhe frakturat e gjymtyrëve: hematoma subdurale kishte një shpërndarje bimodale kurioze, idiopatike tek foshnjat dhe traumatike tek të rriturit, [12] ndërsa periostiti osifikues i pashpjegueshëm i kockat e gjata ishin të ngjashme me ato që ndodhin pas nxjerrjes së këllkut. [13] Në vitin 1946, John Caffey, themeluesi amerikan i radiologjisë pediatrike, tërhoqi vëmendjen për lidhjen e frakturave të kockave të gjata dhe hematomës kronike subdurale, [14] dhe, në vitin 1955, u vu re se foshnjat largoheshin nga kujdesi për agresivët, të papjekurit dhe emocionalisht. Prindërit e sëmurë nuk zhvilluan lezione të reja. [15]

Si rezultat, hetimi profesional mbi këtë temë filloi përsëri në vitet 1960. [16] Publikimi i korrikut 1962 i punimit "The Battered Child-Syndrome" i autorizuar kryesisht nga pediatri C. Henry Kempe dhe i botuar në Journal of the American Medical Association përfaqëson momentin që keqtrajtimi i fëmijëve hyri në ndërgjegjësimin e zakonshëm. Përpara publikimit të artikullit, lëndimet e fëmijëve - madje edhe frakturat e përsëritura të kockave - nuk njiheshin zakonisht si rezultat i traumës së qëllimshme. Në vend të kësaj, mjekët shpesh kërkuan sëmundje të padiagnostikuara të kockave ose pranuan rrëfimet e prindërve për fatkeqësi aksidentale siç janë rrëzimet ose sulmet nga dhunuesit e lagjes. [17] :100–103

Studimi i abuzimit të fëmijëve u shfaq si një disiplinë akademike në fillim të viteve 1970 në Shtetet e Bashkuara. Elisabeth Young-Bruehl pohoi se pavarësisht numrit në rritje të avokatëve të fëmijëve dhe interesit për mbrojtjen e fëmijëve, grupimi i fëmijëve në "të abuzuar" dhe "të paabuzuar" krijoi një dallim artificial që ngushtoi konceptin e të drejtave të fëmijëve në thjesht mbrojtje nga keqtrajtimi dhe hetim i bllokuar se si fëmijët diskriminohen në shoqëri në përgjithësi. Një efekt tjetër i mënyrës se si është studiuar abuzimi dhe neglizhimi i fëmijëve, sipas Young-Bruehl, ishte mbyllja e shqyrtimit se si vetë fëmijët e perceptojnë keqtrajtimin dhe rëndësinë që ata i kushtojnë qëndrimeve të të rriturve ndaj tyre. Young-Bruehl shkroi se kur besimi në inferioritetin e natyrshëm të fëmijëve ndaj të rriturve është i pranishëm në shoqëri, të gjithë fëmijët vuajnë pavarësisht nëse trajtimi i tyre etiketohet apo jo si "abuzimi". [17] :15–16

Përkufizimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Përkufizimet e asaj që përbën abuzimin e fëmijëve ndryshojnë midis profesionistëve, midis grupeve sociale dhe kulturore dhe në kohë. [18] [19] Termat abuzim dhe keqtrajtim shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë në literaturë. [20] :11Keqtrajtimi i fëmijëve mund të jetë gjithashtu një term ombrellë që mbulon të gjitha format e abuzimit të fëmijëve dhe neglizhencës së fëmijëve . [16] Përcaktimi i keqtrajtimit të fëmijëve varet nga vlerat kulturore mbizotëruese pasi ato lidhen me fëmijët, zhvillimin e fëmijëve dhe prindërimin . [21] Përkufizimet e keqtrajtimit të fëmijëve mund të ndryshojnë në të gjithë sektorët e shoqërisë që merren me këtë çështje, [21] si agjencitë e mbrojtjes së fëmijëve, komunitetet ligjore dhe mjekësore, zyrtarët e shëndetit publik, studiuesit, praktikuesit dhe avokatët e fëmijëve . Meqenëse anëtarët e këtyre fushave të ndryshme priren të përdorin përkufizimet e tyre, komunikimi ndërmjet disiplinave mund të jetë i kufizuar, duke penguar përpjekjet për të identifikuar, vlerësuar, gjurmuar, trajtuar dhe parandaluar keqtrajtimin e fëmijëve. [20] :3[22]

Në përgjithësi, abuzimi i referohet akteve (zakonisht të qëllimshme) të kryerjes ndërsa neglizhenca i referohet akteve të mosveprimit. [16] [23] Keqtrajtimi i fëmijëve përfshin si aktet e kryerjes ashtu edhe aktet e mosveprimit nga ana e prindërve ose kujdestarëve që shkaktojnë dëme reale ose të kërcënuara për një fëmijë. [16] Disa profesionistë shëndetësorë dhe autorë e konsiderojnë neglizhencën si pjesë të përkufizimit të abuzimit, ndërsa të tjerë jo; kjo është për shkak se dëmi mund të ketë qenë i paqëllimshëm, ose sepse kujdestarët nuk e kuptuan ashpërsinë e problemit, i cili mund të ketë qenë rezultat i bindjeve kulturore se si të rritet një fëmijë. [24] [25] Efektet e vonuara të abuzimit dhe neglizhencës së fëmijëve, veçanërisht neglizhenca emocionale, dhe shumëllojshmëria e akteve që kualifikohen si abuzim me fëmijët, janë gjithashtu faktorë. [25]

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e përkufizon abuzimin e fëmijëve dhe keqtrajtimin e fëmijëve si "të gjitha format e keqtrajtimit fizik dhe/ose emocional, abuzimi seksual, neglizhenca ose trajtimi i pakujdesshëm ose shfrytëzimi komercial ose tjetër, që rezulton në dëmtim aktual ose të mundshëm për shëndetin e fëmijës., mbijetesën, zhvillimin ose dinjitetin në kontekstin e një marrëdhënieje përgjegjësie, besimi ose pushteti." [26] OBSH thotë gjithashtu, "Dhuna ndaj fëmijëve përfshin të gjitha format e dhunës ndaj njerëzve nën 18 vjeç, qofshin ato të kryera nga prindërit ose kujdestarët e tjerë, bashkëmoshatarët, partnerët romantikë ose të huajt." [27] Në Shtetet e Bashkuara, Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) përdor termin keqtrajtim i fëmijëve për t'iu referuar të dy akteve të kryerjes (abuzimit), të cilat përfshijnë "fjalë ose veprime të hapura që shkaktojnë dëm, dëm të mundshëm ose kërcënim e dëmtimit të një fëmije", dhe akteve të mospërfilljes (neglizhencës), që do të thotë "dështimi për të siguruar nevojat themelore fizike, emocionale ose arsimore të fëmijës ose për të mbrojtur një fëmijë nga dëmtimi ose dëmtimi i mundshëm". [20] :11Akti federal i Shteteve të Bashkuara për Parandalimin dhe Trajtimin e Abuzimit të Fëmijëve përcakton abuzimin dhe neglizhencën e fëmijëve si, së paku, "çdo veprim ose mosveprim të kohëve të fundit nga ana e një prindi ose kujdestari që rezulton në vdekje, dëmtim serioz fizik ose emocional, abuzim seksual ose shfrytëzim" ose "një veprim ose mosveprim i cili paraqet një rrezik të afërt të dëmtimit serioz". [28] [29]

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Literatura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Crosson-Tower, C. (2008). Understanding Child Abuse and Neglect. Boston, MA: Pearson Education. ISBN 978-0-205-50326-1. OCLC 150902303. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Finkelhor, D. (19 shkurt 2008). Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People. Oxford; New York: Oxford University Press. fq. 244. ISBN 978-0-19-534285-7. OCLC 162501989. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Hefler, Ray E.; Kempe, Ruth S. (1987). The Battered Child (bot. 4th rev. & expanded). Chicago: University of Chicago Press. ISBN 9780226326313. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Hoyano, L.; Keenan C. (2007). Child Abuse: Law and Policy Across Boundaries. Oxford; New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-829946-2. OCLC 79004390. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Korbin, Jill E. (1983). Child abuse and neglect: cross-cultural perspectives. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 978-0-520-05070-9. OCLC 144570871. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Miller, Alice (1990). "Thou Shalt Not Be Aware": Society's Betrayal of the Child, in series, Meridian Book[s]. Trans. by Heildegarde and Hunter Hannum. New York: Penguin. x, 329 p. Trans. from the German, titled Du sollst nicht merken. ISBN 0-452-00929-4 pbk
 • Turton, Jackie (2008). Child Abuse, Gender, and Society. New York: Routledge. fq. 161. ISBN 978-0-415-36505-5. OCLC 144570871. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Young, Leontine (1964). Wednesday's children: A study of child neglect and abuse. New York: McGraw-Hill. OCLC 192177. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Editorial (1848) Triple infanticide – suicide du meurtrier. Annales Médico-psycholiques 11: 108 only.
 2. ^ Leuret (1837) Suspicion de folie chez une femme reconnue coupable d'avoir, pendant sa grossesse fait des blessures mortelles a deux de ses enfans: affaire R. Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale 17: 374–400.
 3. ^ Rothamel (1845) Eine Mutter führt durch allmälige Entziehung der Nahrungsmittel den Tod ihres ehelichen Kindes herbei. Henke's Zeitschrift für der Staatsarzneikunde 50: 139–156.
 4. ^ Boys-de-Loury, Devergie, Ollivier (1843) Consultation medico-légale sur un cas de mort violente, chez un enfant de deux ans et demi. Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale 29: 185–203.
 5. ^ Tardieu A (1860) Étude médico-légale sur les sévices et mauvais traitements exercés sur des enfants. Annales d'Hygiène 15: 361–398.
 6. ^ Brockington I F (1996) Motherhood and Mental Health. Oxford, Oxford University Press, page 396 – translation of a passage in Tardieu (1860).
 7. ^ Boileau de Castélnau P (1861) Misopédie ou lesion de l'amour de la progéniture. Annales Médico-psychologiques 3rd series 7: 553–568.
 8. ^ Aubry P (1891) De l'Homicide Commis par la Femme. Paris, Storck, pp 1–38.
 9. ^ Delcasse A (1885) Étude medico-légale sur les sévices de l'enfance. Thèse, Paris.
 10. ^ Duval P (1892) Des sévices et mauvais traitements. Thèse, Lyon.
 11. ^ Dumas E (1892) Du libéricide ou meurtre des enfants mineurs par leurs parents. Thèse, Lyon.
 12. ^ Sherwood D (1930) Chronic subdural haematoma in infants. American Journal of Diseases of Children 39: 980–1021.
 13. ^ Snedecor S T, Knapp R E, Wilson H B (1935) Traumatic ossifying periostitis of the newborn. Surgery, Gynecology and Obstetrics 61: 385–387.
 14. ^ Caffey J (1946) Multiple fractures in long bones of infant suffering from chronic subdural haematoma. American Journal of Roentgenology 56: 163–173.
 15. ^ Woolley P V, Evans W A (1955) Significance of skeletal lesions in infants resembling those of traumatic origin. Journal of the American Medical Association 158: 539–543.
 16. ^ a b c d McCoy, M.L.; Keen, S.M. (2013). "Introduction". Child Abuse and Neglect (bot. 2). New York: Psychology Press. fq. 3–22. ISBN 978-1-84872-529-4. OCLC 863824493. Arkivuar nga origjinali më 23 shkurt 2017. Marrë më 4 shkurt 2016. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 17. ^ a b Young-Bruehl, Elisabeth (2012). Childism: Confronting Prejudice Against Children. New Haven, Connecticut: Yale University Press. ISBN 978-0-300-17311-6. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 18. ^ Coghill, D.; Bonnar, S.; Duke, S.; Graham, J.; Seth, S. (2009). Child and Adolescent Psychiatry. Oxford University Press. fq. 412. ISBN 978-0-19-923499-8. Arkivuar nga origjinali më 24 shkurt 2017. Marrë më 8 mars 2016. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 19. ^ Wise, Deborah (2011). "Child Abuse Assessment". përmbledhur nga Hersen, Michel (red.). Clinician's Handbook of Child Behavioral Assessment. Academic Press. fq. 550. ISBN 978-0-08-049067-0. Arkivuar nga origjinali më 23 shkurt 2017. Marrë më 8 mars 2016. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 20. ^ a b c Leeb, R.T.; Paulozzi, L.J.; Melanson, C.; Simon, T.R.; Arias, I. (janar 2008). Child Maltreatment Surveillance: Uniform Definitions for Public Health and Recommended Data Elements, Version 1.0 (PDF). Atlanta, Georgia: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control. Arkivuar (PDF) nga origjinali më 29 gusht 2017. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 21. ^ a b Conley, Amy (2010). "2. Social Development, Social Investment, and Child Welfare". përmbledhur nga Midgley, James; Conley, Amy (red.). Social Work and Social Development: Theories and Skills for Developmental Social Work. Oxford University Press. fq. 53–55. ISBN 978-0-19-045350-3. Arkivuar nga origjinali më 24 shkurt 2017. Marrë më 8 mars 2016. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 22. ^ Bonnie S. Fisher; Steven P. Lab, red. (2010). Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. SAGE Publications. fq. 86–92. ISBN 978-1-4522-6637-4. Arkivuar nga origjinali më 23 shkurt 2017. Marrë më 8 mars 2016. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 23. ^ "What is Child Abuse and Neglect?". Australian Institute of Family Studies. shtator 2015. Arkivuar nga origjinali më 15 shtator 2015. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 24. ^ Mehnaz, Aisha (2013). "Child Neglect: Wider Dimensions". përmbledhur nga RN Srivastava; Rajeev Seth; Joan van Niekerk (red.). Child Abuse and Neglect: Challenges and Opportunities. JP Medical Ltd. fq. 101. ISBN 978-93-5090-449-7. Arkivuar nga origjinali më 23 shkurt 2017. Many do not consider neglect a kind of abuse especially in a condition where the parents are involved as it is often considered unintentional and arise from a lack of knowledge or awareness. This may be true in certain circumstances and often it results in insurmountable problem being faced by the parents. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 25. ^ a b Friedman, E; Billick, SB (qershor 2015). "Unintentional child neglect: literature review and observational study". Psychiatric Quarterly. 86 (2): 253–9. doi:10.1007/s11126-014-9328-0. PMID 25398462. [T]he issue of child neglect is still not well understood, partially because child neglect does not have a consistent, universally accepted definition. Some researchers consider child neglect and child abuse to be one in the same [sic], while other researchers consider them to be conceptually different. Factors that make child neglect difficult to define include: (1) Cultural differences; motives must be taken into account because parents may believe they are acting in the child's best interests based on cultural beliefs (2) the fact that the effect of child abuse is not always immediately visible; the effects of emotional neglect specifically may not be apparent until later in the child's development, and (3) the large spectrum of actions that fall under the category of child abuse. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 26. ^ "Child abuse and neglect by parents and other caregivers" (PDF). World Health Organization. fq. 3. Arkivuar (PDF) nga origjinali më 4 mars 2016. Marrë më 8 mars 2016. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 27. ^ "Violence against children". www.who.int (në anglisht). Marrë më 2021-03-10.
 28. ^ Herrenkohl RC (2005). "The definition of child maltreatment: from case study to construct". Child Abuse and Neglect. 29 (5): 413–24. doi:10.1016/j.chiabu.2005.04.002. PMID 15970317. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 29. ^ "Definitions of Child Abuse and Neglect in Federal Law". childwelfare.gov. Children's Bureau, Administration for Children and Families, U.S. Department of Health and Human Services. Arkivuar nga origjinali më 16 maj 2016. Marrë më 20 shkurt 2016. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)