Metodika

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Metodikapedagogji dhe në filozofinë e shkencës është tërësia e të gjitha qasjeve sistematike për të përfituar njohuri brenda kornizës së një qëllimi të caktuar.

Etimologjia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Fjala metodë përbëhet nga "pas, me, ndërmjet" (greqishtja e lashtë: μετα - metá) dhe "rruga" (greqishtja e lashtë: ὁδός - hodós), që do të thotë "rruga drejt diçkaje". Për teknikën e aplikimit të metodave përdoret fjala metodë që rrjedh nga greqishtja e lashtë: μεϑοδική (τέχνη) metodikḗ (téchnē) "arti i veprimit të planifikuar".

Metoda "është një procedurë e trajtuar mirë në atë që bën, e rregulluar sipas koncepteve të menduara qartë dhe të mbajtura fort". [1] Metoda është mjeti i veprimtarisë për të gjithë shkencëtarët. [2] Prandaj, fjala metodë, që rrjedh nga metoda, është "arti i të mësuarit të një shkence, veçanërisht arti i mësimdhënies". [3]

Metodika si shkencë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Metodikia është "shkenca e procedurës", që rrjedh nga fjala e greqishtes së vjetër: μεθοδικός "duke ecur sipas rregullave të caktuara". [4] Metodika është ajo shkencë individuale që e sheh veten si teori dhe praktikë e metodave të mësimdhënies. [5]pedagogji bëhet dallimi ndërmjet metodikës dhe didaktikës. Wolfgang Klafki e ndan rreptësisht didaktikën si shkencë teorike nga metodika, e cila merret me procedurat praktike të mësimdhënies dhe të të nxënit (si). [6] Nga pikëpamja metodike, kemi edhe metodika të fushave tjera si p.sh. metodika juridike merret me justifikimin e vendimeve ligjore .

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ J A Schlosser Buchhandlung (Hrsg.), Allgemeines deutsches encyclopädisches Handwörterbuch oder wohlfeilstes Taschen-Conversations-Lexikon für alle Stände, Band 23, 1829, S. 3561
  2. ^ Franz Bydlinski/Peter Bydlinski, Grundzüge der juristischen Methodenlehre, 2018, S. 17
  3. ^ J A Schlosser Buchhandlung (Hrsg.), Allgemeines deutsches encyclopädisches Handwörterbuch oder wohlfeilstes Taschen-Conversations-Lexikon für alle Stände, Band 23, 1829, S. 3562
  4. ^ Gerhard Köbler, Etymologisches Rechtswörterbuch, 1995, S. 268
  5. ^ Johannes Schilling, Didaktik/Methodik Sozialer Arbeit, 2020, S. 134
  6. ^ Wolfgang Klafki, Zum Verhältnis von Didaktik und Methodik, in: Zeitschrift für Pädagogik 22, 1976, S. 84 ff.