Përdoruesi:Βατο/Wikipedia:Politikë e mbrojtjes

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Wikipedia është ndërtuar me pariminçdokush mund ta redaktojë atë, dhe për këtë arsye synon të ketë sa më shumë faqe të saj të hapura për redaktim publik, në mënyrë që secili të shtojë materiale dhe të korrigjojë gabimet. Sidoqoftë, në disa rrethana të veçanta, për shkak të mundësë së veçantë të dëmtimit që rezulton nëse përpunimi lihet i hapur, disa faqe të caktuara mund të duhet të jenë subjekt i kufizimeve teknike (shpesh vetëm të përkohshëm, por ndonjëherë edhe në kohë të pacaktuar) se kush lejohet t'i ndryshojë ato. Vendosja e kufizimeve të tilla në faqe quhet mbrojtje.

Mbrojtja mund të vendoset ose hiqet nga faqet vetëm nga administratorët e Wikipedias, megjithëse çdo përdorues mund të kërkojë mbrojtje. Mbrojtja mund të jetë e pacaktuar ose të skadojë pas një periudhe kohe të caktuar.

Llojet më të përdorura të mbrojtjes janë mbrojtja e plotë, që do të thotë se një faqe mund të ndryshohet vetëm nga administratorët; dhe gjysmë mbrojtje, që do të thotë se një faqe mund të ndryshohet vetëm nga përdoruesit që janë regjistruar dhe llogaritë e të cilëve janë konfirmuar (çdo llogari konfirmohet automatikisht nëse ka ekzistuar për të paktën katër ditë dhe ka bërë të paktën dhjetë redaktime). Llojet e tjera të mbrojtjes janë detajuar më poshtë. Faqet e mbrojtura janë shënuar normalisht me një ikonë të vogël dryni në këndin e sipërm të djathtë të faqes së artikullit; dryna të ndryshëm me ngjyra paraqesin lloje të ndryshme mbrojtjeje, siç tregohet në imazhet në të djathtë. Stampa {{mbrojtje-pp}} zakonisht vendoset në faqet e mbrojtura për të shfaqur drynin. Edhe kur mbrohet, kodi burimor (teksti) i faqes mund të shikohet dhe kopjohet nga çdo përdorues.

Vendosja e treguesit të miut mbi një ikonë të drynit prodhon një udhëzues informativ duke thënë "Ky artikull është i mbrojtur". Nëse specifikohet parametri 'arsyeja' e shabllonit të bllokut, udhëzuesi gjithashtu thotë pse faqja është e mbrojtur. Nëse specifikohet parametri 'afati', udhëzuesi thotë se për cilën kohëzgjatje mbrohet faqja.

Kjo politikë shpjegon në detaje llojet dhe procedurat e mbrojtjes për mbrojtjen dhe heqja e mbrojtjes së faqeve dhe arsyet për të cilat mbrojtja duhet dhe nuk duhet të zbatohet.

}