Jump to content

Wikipedia:Kategorizimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kjo faqe përmban udhëzime për përdorimin e duhur të funksionit të kategorizimit në Wikipedia. Për informacion mbi mekanikën e funksionit, sintaksën e kategorive, etj, shihni Ndihmë:Kategorizimi.

Kategoritë bëjnë të mundur futjen e artikujve të Wikipedisë në syrtarë të posaçëm. Ndryshe nga syrtaret e vërtetë ka mundësi që një artikull të jetë seleksionuar njëherësh në shumë syrtarë, kurse kategoritë nga ana e tyre mund ti jenë nënrenditur edhe vetë kategorive të tjera.

Kategoritë në Wikipedia mund të përdoren për qëllime të ndryshme. Deri tashmë nuk është përcaktuar akoma se ku është i nevojshëm një përdorim i kategorive dhe ku jo. Krahas kategorive në Wikipedia ka dhe një mundësi tjetër, për të përmbledhur dhe organizuar me rregull fushat e temave. Ato janë të ashtuquajturat portale.

Klikoni mbi shenjën "" për të parë të gjitha kategoritë:

Kategoritë kryesore

[Redakto nëpërmjet kodit]

Kategoritë kryesore qëndrojne në rangun e dyte të klasifikimit të kategorive, çfarë do të thotë që ato nuk janë të nënrenditura, në varësi të tyre qëndrojnë vetëm kategoritë.

Rekomandohen këto kategori kryesore:


Shikoni dhe këtu:

Nënkategoritë

[Redakto nëpërmjet kodit]

Nënkategoritë qëndrojnë në rangun e dytë të klasifikimit të kategorive, çfarë do të thotë që ato i nënrenditen vetëm kategorisë kryesore.

Kategorizimet e nënkategorive të parashikuara (Nga A deri Z)

Propozime për ndryshime

[Redakto nëpërmjet kodit]

Propozimet mund të behen në faqen e diskutimeve duke klikuar përkrah temës së lartshënuar, ose këtu poshtë për ndonjë faqe të re. Mos harroni të bëni një lidhje tek kategorizimi i diskutimeve. Shikoni më lart.


  1. - theksi i fjalës
  2. - shenja që ndanë pjesën e ndryshueshme nga pjesa e pandryshueshme e fjalës.
  3. - shenja që përfaqson pjesën e pandryshueshme të fjalës.
  4. - shenja pas së cilës jepet frazeologjia.
  5. - shenja që mbyllin një thënie me dy a më shumë pjesë.
  6. - shenja që vihet pas a përpara një terme fjalëformuese ose pas një parashtrese.