Jump to content

Jusufi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Jusufi ose Isufi, i biri i Ja'kubit, është pejgamber. Vëllezërit e kishin hedhur ne grope por e kishte shpëtuar Allahu, subhanehu ve teala. Është i ndershëm dhe bir i te ndershmeve. Ishte shume i bukur dhe Allahu, subhanehu ve teala, e ruajti nga dredhitë e gruas se sundimtarit. Allahu e dërgoi si pejgamber dhe ia dhuro begatinë e komentimit te ëndrrave dhe ia mundësoi te sundoje te toke. Thotë Allahu, subhanehu ve teala, "kështu (sikuse e shpëtuam nga bunari). Ne i bëmë vend Jusufit në tokë (në Egjipt), e që t'ia mësojmë atij shpjegimin për disa ëndrra..." (Jusuf 21).