Jump to content

Pejgamberët në Islam

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
(Përcjellë nga Profetët në Islam)

Të dërguarit në Islam janë njerëz të rëndomtë të graduar me gradën e të dëgruarit të Zotit. Të gjith të dërguarit janë të nxjerrur nga populli në të cilin janë dërguar, pra të dëgruarit janë njerëz nga mesi i shoqërisë tek e cila janë dërguar, përveç Muhammedit (paqa qoft mbi të) është i dërguari i të gjithë njerëzimit.

Të dërguarit nuk jan profecistë (profet) sepse ata në asnjë moment nuk gjykojnë, nuk veprojnë e as nuk flasin nga hamendja e tyre, por nga frymëzimi i Zotit dhe shpallin atë që ka urdhëruar Zoti.

Karakteristik e të gjith të dëguarve është se ata janë nxjerrur nga mesi i njerëzve, kan pasur mrekullitë veçuese të tyre (të mundësuara nga Zoti) si dhe kan pasur cilësi dalluese fizike.

Gjatë paraqitjes së emrave të dërguarve në Islam, Islami bazohet në burimin kryesorë të të dhënace Kur'anin. Në Kur'an janë përmendur me emra 25 të dërguar (pegamberë) dhe ata janë:

 1. Ademi (Adami) a.s. - (arabisht: ‏آدم‎)
 2. Idrisi a.s. - (arabisht: ‏‏إدريس‎)
 3. Nuhi a.s. - (arabisht: ‏نوح‎‎)
 4. Hudi a.s. - (arabisht: ‏هود‎‎)
 5. Salihu a.s. - (arabisht: صالح‎)
 6. Ibrahimi (Abrahami) a.s. - (arabisht: ‏إبراهيم‎‎)
 7. Luti a.s. - (arabisht: ‏لوط‎‎)
 8. Ismaili a.s. - (arabisht: ‏إسماعيل‎‎)
 9. Is'haku (Azjaku) a.s. - (arabisht: ‏إسحاق‎‎‎)
 10. Jakubi a.s. - (arabisht: ‏يعقوب‎‎)
 11. Jusufi a.s. - (arabisht: ‏يوسف‎‎)
 12. Ejubi a.s. - (arabisht: ‏أيوب‎‎)
 13. Shuajbi a.s. - (arabisht: ‏شعيب‎‎)
 14. Musa (Moisiu) a.s. - (arabisht: ‏موسى‎‎)
 15. Haruni a.s. - (arabisht: ‏هارون‎‎)
 16. Dhulkifli a.s. - (arabisht: ذو الكفل‎)
 17. Davudi a.s. - (arabisht: ‏داود‎‎)
 18. Sulejmani a.s. - (arabisht: ‏سليمان‎‎)
 19. Iljasai a.s. - (arabisht: ‏إلياس‎‎)
 20. Iljesa a.s. - (arabisht: ‏اليسع‎‎)
 21. Junusi a.s. - (arabisht: ‏يونس‎‎)
 22. Zekrija a.s. - (arabisht: ‏زكريا‎‎)
 23. Jahja a.s. - (arabisht: ‏يحيى‎‎)
 24. Isa (Jezusi) a.s. - (arabisht: ‏عيسى‎‎)
 25. Muhammedi s.a.v.s. - (arabisht: ‏محمد‎‎)