Vizualizimi krijues

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Vizualizimi kreativ është procesi kognitiv i gjenerimit me qëllim të imazheve vizuale mendore, me sy të hapur ose të mbyllur, [1] [2] duke simuluar ose rikrijuar perceptimin vizual, [3] [4] në mënyrë që të mirëmbahen, inspektohen dhe transformohen ato imazhe, si pasojë modifikimin e lidhjes së emocioneve ose ndjenjave të tyre, [5] [6] [7] me qëllim që të përjetojnë një efekt pasues të dobishëm fiziologjik, psikologjik ose shoqëror, siç është përshpejtimi i shërimi i plagëve trupore, [8] minimizimi dhembjeve fizike, lehtësimin e dhimbjeve psikologjike duke përfshirë ankthin, trishtimin dhe gjendjen e ulët të humorit, [9] përmirësimin e vetëvlerësimit ose vetëbesimit, [10] dhe rritjen e aftësisë për të përballuar gjatë bashkëveprimit me të tjerët . [11] [12]

Syri i mendjes[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Nocioni ' syri i mendjes' daton nga referenca e Ciceronit për mentis oculi during gjatë diskutimit për përdorimin e duhur oratorial të similimeve.

Në këtë diskutim, Ciceroni vëzhgojë se aludimet për " Syrtisin e trashëgimisë së tij" dhe " Charybdisin e zotërimeve të tij" përfshinin similime që ishin "shumë të largëta"; dhe ai e këshilloi oratorin që, përkundrazi, vetëm të flasë për "shkëmbin" dhe "gjirin" (përkatësisht) - me arsyetimin se, "Sytë e mendjes drejtohen më lehtë drejt atyre objekteve që kemi parë, sesa për ato që kemi vetëm dëgjuar ". [13]

Koncepti i "syrit të mendjes" u shfaq për herë të parë në anglisht tekChaucer's (c.1387) Njeriu i Përrallave ligjore në Përrallat e Canterburit, ku ai na thotë se njëri nga tre burrat që banonin në një kështjellë ishte i verbër, dhe mund të shihte vetëm me "sytë e mendjes së tij", domethënë, ata sy "me të cilët shohin të gjithë njerëzit pasi të jenë verbuar". . [14]

Imazhet mendore vizuale dhe jo vizuale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Truri është i aftë të krijojë lloje të tjera të imazheve mendore, përveç imazheve vizuale, duke simuluar ose rikrijuar përvojë perceptuese në të gjitha modalitetet shqisore, përfshirë imazhet dëgjimoretingujve, imazhet pëlqimore të shijeve, imagjinata nuhatëse e aromave, [15] imazhi motorik i lëvizjeve, dhe imazhi haptik i prekjes, duke përfshirë strukturën, temperaturën dhe presionin . [16] [17]

Pavarësisht aftësisë për të gjeneruar imazhe mendore nëpër modalitete shqisore, [18] [19] termi "vizualizimi krijues" nënkupton procesin me të cilin një person gjeneron dhe përpunon në mënyrë të veçantë imazhet mendore vizuale.

Sidoqoftë, vizualizimi krijues është i lidhur ngushtë dhe shpesh konsiderohet si një pjesë e imazheve udhëzuese . Në imazhet udhëzuese, një praktikues ose mësues i trajnuar ndihmon një pjesëmarrës ose pacient të evokojë dhe gjenerojë imazhe mendore [20] që simulojnë ose ri-krijojnë perceptimin shqisor [21] të pamjeve, [22] [23] tingujve, [24] shijeve, [25] aromave, [26] lëvizjeve, [27] dhe prekjeve, [28] si dhe përmbajtjen imagjinare ose mendore që subjekti pjesëmarrës përjeton si duke kundërshtuar kategori konvencionale ndijore. [29]

Pavarësisht kësaj, imazhet mendore vizuale dhe dëgjimore raportohen si më shpesh të përjetuara nga njerëzit zakonisht, në eksperimente të kontrolluara dhe kur marrin pjesë në imazhe udhëzuese, [30] [31] me imazhe vizuale që mbeten më të gjera të hulumtuara dhe të dokumentuara në literaturën shkencore . [32] [33] [34]

Të gjitha imazhet mendore, përfshirë pamjet vizuale të krijuara përmes vizualizimit krijues, mund të ngjiten ose të shoqërohen me emocione ose ndjenja të forta . [35] [36] [37]

Aplikimi terapeutik[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Aplikimi terapeutik i vizualizimit krijues synon të edukojë pacientin në ndryshimin e imazhit mendor, i cili nga ana tjetër kontribuon në ndryshimet emocionale. Konkretisht, procesi lehtëson pacientin në zëvendësimin e imazheve që përkeqësojnë dhimbjen fizike, përkeqësojnë dhimbjen psikologjike, riafirmojnë debilimin, kujtojnë dhe rindërtojnë ngjarjet shqetësuese, ose intensifikojnë ndjenjat shqetësuese siç janë pashpresa dhe ankthi, me imazhe që theksojnë dhe precipitojnë rehati fizike, qartësi kognitive dhe barazi emocionale. Ky proces mund të lehtësohet nga një praktikues ose mësues personalisht tek një individ ose një grup. Përndryshe, pjesëmarrësit ose pacientët mund të ndjekin udhëzimet e dhëna nga një regjistrim i zërit, video, ose media audiovizuale që përmbajnë udhëzime në të folura të cilat mund të shoqërohen me muzikë ose tingull.

Pavarësisht nëse jepet personalisht, ose përmes mediave, udhëzimi verbal përbëhet nga fjalët, shpesh të shkruara paraprakisht, të destinuara për të drejtuar vëmendjen e pjesëmarrësit drejt imazheve vizuale të krijuara me qëllimisht, të cilat precipitojnë një përgjigje pozitive psikologjike dhe fiziologjike, duke përfshirë relaksim të shtuar mendor e fizik dhe uljen e stresin mendor si dhe fizik . [38]

Fazat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sipas teorisë llogaritëse të imazhit, [39] [40] [41] e cila rrjedh nga psikologjia eksperimentale, procesi i vizualizimit krijues përfshin katër faza:

Faza 1 është "Gjenerimi i Imazhit". Kjo përfshin krijimin e imazheve mendore, nga kujtesa, nga fantazia, ose një kombinim i të dyjave.

Faza 2 është "Mirëmbajtja e imazhit". Kjo përfshin mbajtjen ose mirëmbajtjen e qëllimshme të imazheve, pa të cilat një imazh mendor shkatërrohet shpejtë, dhe nuk zgjat mjaftueshëm për të vazhduar në fazat e ardhshme. [42]

Faza 3 është "Inspektimi i Imazhit". Në këtë fazë, pasi të krijohet dhe mirëmbahet, një imazh mendor inspektohet dhe eksplorohet, shtjellohet në detaje, dhe interpretohet në lidhje me pjesëmarrësin. [43] Kjo shpesh përfshin një proces skanimi, përmes të cilit pjesëmarrësi drejton vëmendjen rreth e rrotull një imazhi, duke simuluar ndërrime në perspektivën perceptuese.

Faza 4 është "Transformimi i Imazhit". Në këtë fazë, pjesëmarrësi shndërron, modifikon ose ndryshon përmbajtjen e imazheve të krijuara mendore, në atë mënyrë që të zëvendësojë imazhet që provokojnë ndjenja negative, janë treguesit e vuajtjeve dhe përkeqësojnë dhimbjet psikologjike, ose që riafirmojnë paaftësinë ose dekurajimin, për ato që nxisin emocion pozitiv dhe sugjerojnë një autonomi, aftësi për të përballuar dhe një shkallë të rritur aftësie mendore dhe aftësi fizike.

Absorbimi dhe vëmendja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Që pjesëmarrësi të përfitojë nga ky proces i vizualizimit krijues, ai ose ajo duhet të jetë i aftë ose i ndjeshëm ndaj absorbimit, që është një "hapje ndaj përvojave absorvuese dhe vetë-ndryshuese". [44] [45]

Për më tepër, procesi i përpunimit të imazheve vizuale vendos kërkesat mbi burimet konjitive të vëmendjes, përfshirë kujtesën e punës . [46] [47]

Rrjedhimisht, në praktikën klinike, vizualizimi krijues shpesh sigurohet si pjesë e një strategjie multi-modale që integron intervenime tjera, më së shumti në meditimin udhëzues ose ndonjë formë e praktikës medituese, teknikave relaksuese dhe muzikës medituese ose terapisë muzikore receptuese, sepse ato metoda mund të rrisin aftësinë e pjesëmarrësit ose të pacientit për ndjeshmërin ndaj absorbimit, forcojnë kontrollin e vëmendjes dhe plotësojnë burimet e nevojshme kognitive, duke rritur kështu efikasitetin e mundshëm të vizualizimit kreativ. [48] [49]

Personat me ADHD shpesh ekspozojnë potencial më të madh të kreativitetit, dhe aftësitë të zhvilluara për të prodhuar dhe vizualizuar idea unike verbale apo jo-verbale. Sidoqoftë, ata gjthashtu tregojnë aftësi të dobëta të krijojnë zgjidhje kur iu jepen kritere kufizuese, siç jane procedurat, praktikimi, dhe koha. Kjo dobësi është si pasojë e ngurtësisë konjtive, e cila shpesh është bashk-patologjike me ADHD. Dobësia në vëmendje, përqëndrim, dhe motivimi përkeqësohen nga irritimi prej ngurtësisë, gjë që e bën kryesisht të vështirë konceptualizimin kreativ kur jepen udhëzime. Megjithatë, bredhja në mendje e zhvilluar, të menduarit lateral, dhe këmbëngulja nga ADHD ofrojnë më shumë mendime jashtë kutisë. Si rezultat, përderisa individualet e afektuar janë të aftë të vizualizojne abstraksione më kreative dhe origjinale, ata dështojnë në krijimin dhe finalizimin e ideve kur iu jepen përkufizime specifike.

Imazhet udhëzuese[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Edhe pse, imazhet mendore vizuale dhe dëgjimore raportohen si më së shpeshti të përjetuara nga njerëzit [50] [51] dhe madje edhe me pamjet vizuale që mbeten gjrësisht të hulumtuara e të dokumentuara në literaturën shkencore, [52] [53] [54] termi "vizualizimi krijues" përdoret shumë më rrallë në botimet shkencore, të rishikuara nga kolegët dhe studimet sesa termi imazhi i udhëhequr, të cilin autorët e hulumtimit zakonisht përdorin për të treguar gjenerimin, mirëmbajtjen, inspektimin dhe transformimin e imazheve mendore nëpër të gjitha modalitetet, dhe për të iu referuar ekskluzivisht dhe posaçërisht përpunimit të imazheve vizuale. Gjithashtu, disa autorë përdorin termin "vizualizim krijues" në mënyrë të ndërsjellë me "imazhe të udhëhequra". Ndërkohë, të tjerët i referohen imazheve të drejtuara në një mënyrë që të tregojnë se ai përfshin vizualizim krijues. [55] [56] [57]

Për më tepër, autorët investigativ, klinik, shkencor, dhe akademik shpesh masin, analizojnë, dhe diskutojnë efektet e vizualizimit kreativ dhe imazhit udhëzues, bashkarisht dhe individualisht në intervenimet mendje-trup të cilat shumë shpesh janë të kombinuara me -- duke përfshirë muzikën medituese ose terapinë me muzikë përceptuese, relaksimin, meditime udhëzuese ose praktikën medituese, dhe vetë-reflektimin mbajtjes së ditareve ose shënime. Shpesh kjo bën të vështirë ngarkimin pozitiv ose negativ të rezultateve në ndonjërën prej teknikave.

Efikasiteti[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Vizualizimi kreativ mund të ndihmojë njerëzit me kancer të ndjehen më pozitivë, por "nuk ka asnjë provë bindëse për të sugjeruar efekte pozitive në simptomat fizike të tilla si marramendja dhe të vjellurat." [58]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Isaac, A. R., and Marks, D. F. (1994). Individual differences in mental imagery experience: Developmental changes and specialization. British Journal of Psychology, Vol. 85, 1994, pp479–500.
 2. ^ McKelvie, S. J. (1995). The VVIQ as a psychometric test of individual differences in visual imagery vividness: A critical quantitative review and plea for direction. Journal of Mental Imagery, Vol. 19, Nos. 3-4,1995, pp1–106.
 3. ^ McAvinue, L. P., and Robertson, I. H., Measuring visual imagery ability: A review. Imagination, Cognition and Personality, Vol. 26, No. 3, 2007, pp191–211.
 4. ^ Cocude, M., and Denis, M., Measuring the temporal characteristics of visual images. Journal of Mental Imagery, Vol. 12, No. 1, 1988, pp89–101.
 5. ^ Lang, P. J., Levin, D. N., Miller, G. A., and Kozak, M. J., Fear behavior, fear imagery, and the psychophysiology of emotion: The problem of affective response integration. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 92, No. 3,1983, pp276–306.
 6. ^ Holmes, E. A., Coughtrey, A. E., and Connor, A., Looking at or through rose-tinted glasses? Imagery perspective and positive mood. Emotion, Vol. 8, No. 6, 2008, pp875–879.
 7. ^ Holmes, E. A., and Mathews, A., Mental imagery in emotion and emotional disorders. Clinical Psychology Review, Vol. 30, No. 3, 2010, pp349–362.
 8. ^ Wientjes, K. A., Mind-body techniques in wound healing. Ostomy/wound management, Vol 48, 11, 2002, pp62-67.
 9. ^ Margolin, I., Pierce, J., and Wiley, A. (2011). Wellness Through a Creative Lens: Mediation and Visualization. Journal of Religion and Spirituality in Social Work: Social Thought, 2011, Vol 30, No. 3, pp234-252.
 10. ^ Rees, B. L., An exploratory study of the effectiveness of a relaxation with guided imagery protocol. Journal of Holistic Nursing, Vol. 11, No. 3, 1993, pp271-276.
 11. ^ the Hirsch, C. R., Clark, D. M., and Mathews, A., Imagery and interpretations in social phobia: Support for the combined cognitive biases hypothesis. Behavior Therapy, Vol. 37, 2006, No. 3, pp223–236.
 12. ^ Libby, L. K., Valenti, G., Pfent, A., and Eibach, R. P., Seeing failure in your life: Imagery perspective determines whether self-esteem shapes reactions to recalled and imagined failure. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 101, No. 6, 2011, pp1157– 1173.
 13. ^ J.S. (trans. and ed.), Cicero on Oratory and Orators, Harper & Brothers, (New York), 1875: Book III, C.XLI, p.239.
 14. ^ The Man of Laws Tale, lines 550-553.
 15. ^ Stevenson, R. J., and Case, T. I., Olfactory imagery: A review. Psychonomic Bulletin and Review, Vol. 12, No. 2, 2005, pp244–264.
 16. ^ Miquée, A., Xerri, C., Rainville, C., Anton, J. L., Nazarian, B., Roth, M., and Zennou-Azogui, Y., Neuronal substrates of haptic shape encoding and matching: a functional magnetic resonance imaging study. Neuroscience, Vol. 152, No. 1,2008, pp29-39.
 17. ^ Juttner, M., and Rentschler, I., Imagery in multi-modal object learning. Behavioral and Brain Sciences, Vol. 25, No. 2, 2002, pp197–198.
 18. ^ Kosslyn, S. M., Ganis, G., and Thompson, W. L., Neural foundations of imagery. Nature Reviews Neuroscience, Vol. 2, No. 9, 2001, pp635–642.
 19. ^ Pearson, D. G., Mental imagery and creative thought. Proceedings of the British Academy, Vol. 147, 2007, pp187–212.
 20. ^ Complementary, Alternative, or Integrative Health: What's In a Name? US Department of Health and Human Services. Public Health Service. National Institutes of Health. NIH Publication No. D347. Online Version. Retrieved 31 July 2015.
 21. ^ Kosslyn S. M., Ganis G., and Thompson W. L., Neural foundations of imagery. Nature Reviews Neuroscience, Vol. 2, No. 9, 2001, pp635–642.
 22. ^ McAvinue, L. P., and Robertson, I. H., Measuring visual imagery ability: A review. Imagination, Cognition and Personality, Vol. 26, No. 3, 2007, pp191–211.
 23. ^ Cocude, M., and Denis, M., Measuring the temporal characteristics of visual images. Journal of Mental Imagery, Vol. 12, No. 1, 1988, pp89–101.
 24. ^ Zatorre, R. J., Halpern, A. R., and Bouffard, M., Mental reversal of imagined melodies: A role for the posterior parietal cortex. Journal of Cognitive Neuroscience, Vol. 22, No. 4, 2010, pp775-789.
 25. ^ Tiggemann, M., and Kemps, E., The phenomenology of food cravings: The role of mental imagery. Appetite, Vol. 45, No. 3, 2005, pp305–313.
 26. ^ Stevenson, R. J., and Case, T. I., Olfactory imagery: A review. Psychonomic Bulletin and Review, Vol. 12, No. 2, 2005, pp244–264.
 27. ^ McAvinue, L. P., and Robertson, I. H., Measuring motor imagery ability: A review. European Journal of Cognitive Psychology, Vol. 20, No. 2, 2008, pp232–251.
 28. ^ Juttner, M., and Rentschler, I., Imagery in multi-modal object learning. Behavioral and Brain Sciences, Vol. 25, No. 2, 2002, pp197–198.
 29. ^ Banissy, M. J., Walsh, V., and Ward, J., Enhanced sensory perception in synesthesia. Experimental Brain Research, Vol. 196, No. 4, 2009, pp565–571.
 30. ^ Betts, G. H., The distribution and functions of mental imagery. New York: Columbia University, 1909.
 31. ^ Tiggemann, M., and Kemps, E., The phenomenology of food cravings: The role of mental imagery. Appetite, Vol. 45, No. 3, 2005, pp305–313.
 32. ^ Kosslyn, S. M., Thompson, W. L., and Ganis, G., The case for mental imagery. New York: Oxford University Press, Inc., 2006.
 33. ^ Pearson, D. G., De Beni, R., and Cornoldi, C., The generation and transformation of visuo-spatial mental images. In M. Denis, R. H. Logie, C. Cornoldi, M. de Vega, and J. Engelkamp (Eds.), Imagery, language and visuo-spatial thinking. Hove: Psychology Press, 2001, pp1-23.
 34. ^ Logie, R. H., Visuo-spatial working memory Hove. UK: Lawrence Erlbaum Associates, 1995.
 35. ^ Lang, P. J., Levin, D. N., Miller, G. A., and Kozak, M. J., Fear behavior, fear imagery, and the psychophysiology of emotion: The problem of affective response integration. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 92, No. 3,1983, pp276–306.
 36. ^ Holmes, E. A., Coughtrey, A. E., and Connor, A., Looking at or through rose-tinted glasses? Imagery perspective and positive mood. Emotion, Vol. 8, No. 6, 2008, pp875–879.
 37. ^ Holmes, E. A., and Mathews, A., Mental imagery in emotion and emotional disorders. Clinical Psychology Review, Vol. 30, No. 3, 2010, pp349–362,
 38. ^ Lang P. J., A bio-informational theory of emotional imagery. Psychophysiology, Vo.17, 1979, pp179–192.
 39. ^ Kosslyn, S. M., Image and mind. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1980.
 40. ^ Kosslyn, S. M. (1987). Seeing and imagining in the cerebral hemispheres. A computational approach. Psychological Review, Vol. 94, No. 2, pp148–175.
 41. ^ Kosslyn, S. M., Image and brain: The resolution of the imagery debate. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1994.
 42. ^ Kosslyn, S. M., Image and brain: The resolution of the imagery debate. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1994.
 43. ^ Kosslyn, S. M., Ganis, G., and Thompson, W. L. (2001). Neural foundations of imagery.Nature Reviews Neuroscience, Vol. 2, No. 9, pp635–642.
 44. ^ Tellegen, A., and Atkinson, G., Openness to absorbing and self-altering experiences (absorption), a trait related to hypnotic susceptibility. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 83, No. 3, 1974, pp268–277.
 45. ^ Tellegen, A., A brief manual for the differential personality questionnaire. Minneapolis: Department of Psychology, University of Minnesota, 1982.
 46. ^ Bexton, W. H., Heron, W., and Scott, T. H., Effects of decreased variation in the sensory environment. Canadian Journal of Psychology, Vol. 8, No. 2, 1954, pp70–76.
 47. ^ Engelhard, I. M., van den Hout, M. A., and Smeets, M. A. M., Taxing working memory reduces vividness and emotional intensity of images about the Queen's Day tragedy. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Vol. 42, No. 1, 2011, pp32–37.
 48. ^ Bond, K., Ospina, M. B., Hooton, N., Bialy, L., Dryden, D. M., Buscemi, N., Shannahoff-Khalsa, D., Dusek, J., and Carlson, L. E., 'Defining a complex intervention: The development of demarcation criteria for "meditation"'. Psychology of Religion and Spirituality, Vol. 1, No. 2, May 2009, pp129–137.
 49. ^ Shapiro, D. H. Jnr., 'Overview: Clinical and physiological comparison of meditation with other self-control strategies'. In Shapiro, D.H Jnr. and Walsh, R.N. (Eds.) Meditation: Classic and Contemporary Perspectives. Piscataway, New Jersey: Aldine Transaction, 1984, pp5-12.
 50. ^ Betts, G. H., The distribution and functions of mental imagery. New York: Columbia University, 1909.
 51. ^ Tiggemann, M., and Kemps, E., The phenomenology of food cravings: The role of mental imagery. Appetite, Vol. 45, No. 3, 2005, pp305–313.
 52. ^ Kosslyn, S. M., Thompson, W. L., and Ganis, G., The case for mental imagery. New York: Oxford University Press, Inc., 2006.
 53. ^ Pearson, D. G., De Beni, R., and Cornoldi, C., The generation and transformation of visuo-spatial mental images. In M. Denis, R. H. Logie, C. Cornoldi, M. de Vega, and J. Engelkamp (Eds.), Imagery, language and visuo-spatial thinking. Hove: Psychology Press, 2001, pp1-23.
 54. ^ Logie, R. H., Visuo-spatial working memory Hove. UK: Lawrence Erlbaum Associates, 1995.
 55. ^ Compare for example the results returned by Google Scholar for publications containing 'Creative Visualization' in the title: Creative Visualization with those containing 'Guided Imagery' Guided Imagery.
 56. ^ Astin, J.A., Shapiro, S.L., Eisenberg, D. M., and Forys, M.A., Mind–body medicine: State of the science, implications for practice. Journal of the American Board of Family Medicine, Vol. 16:, 2003, pp131–147.
 57. ^ Complementary, Alternative, or Integrative Health: What's In a Name? US Department of Health and Human Services. Public Health Service. National Institutes of Health. NIH Publication No. D347. Online Version. Retrieved 31 July 2015
 58. ^ Roffe L, Schmidt K, Ernst E (2005). "A systematic review of guided imagery as an adjuvant cancer therapy" (PDF). Psychooncology (Systematic review). 14 (8): 607–17. doi:10.1002/pon.889. PMID 15651053. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)