Wikipedia:Kategorizimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
(Përcjellë nga Wikipedia:Kategoritë)
Jump to navigation Jump to search

Green check.svg

Kjo faqe dokumenton një politikë të Wikipedias në shqip, një standard të pranuar gjerësisht që të gjithë redaktorët normalisht duhet ta ndjekin. Ndryshimet e bëra këtu duhet të përfaqësojnë marrëveshjen.

Edhe pse redaktimi i kësaj faqeje është i mundur, këshillohet seriozisht që çdo ndërhyrje, sado e vogël qoftë, ta diskutoni më parë në faqen e diskutimit.

Shkurtesa [+]
WP:KAT

Kjo faqe përmban udhëzime për përdorimin e duhur të funksionit të kategorizimit në Wikipedia. Për informacion mbi mekanikën e funksionit, sintaksën e kategorive, etj, shihni Ndihmë:Kategorizimi.

Kategoritë bëjnë të mundur futjen e artikujve të Wikipedisë në syrtarë të posaçëm. Ndryshe nga syrtaret e vërtetë ka mundësi që një artikull të jetë seleksionuar njëherësh në shumë syrtarë, kurse kategoritë nga ana e tyre mund ti jenë nënrenditur edhe vetë kategorive të tjera.

Kategoritë në Wikipedia mund të përdoren për qëllime të ndryshme. Deri tashmë nuk është përcaktuar akoma se ku është i nevojshëm një përdorim i kategorive dhe ku jo. Krahas kategorive në Wikipedia ka dhe një mundësi tjetër, për të përmbledhur dhe organizuar me rregull fushat e temave. Ato janë të ashtuquajturat portale.

Klikoni mbi shenjën "+" për të parë të gjitha kategoritë:

Kategoritë kryesore[përpunoni burim]

Kategoritë kryesore qëndrojne në rangun e parë të klasifikimit të kategorive, çfarë do të thotë që ato nuk janë të nënrenditura, në varësi të tyre qëndrojnë vetëm nënkategoritë.

Rekomandohen këto kategori kryesore:


Shikoni dhe këtu:

Nënkategoritë[përpunoni burim]

Nënkategoritë qëndrojnë në rangun e dytë të klasifikimit të kategorive, çfarë do të thotë që ato i nënrenditen vetëm kategorisë kryesore.

Kategorizimet e nënkategorive të parashikuara (Nga A deri Z)

Propozime për ndryshime[përpunoni burim]

Propozimet mund të behen në faqen e diskutimeve duke klikuar përkrah temës së lartshënuar, 
ose këtu poshtë për ndonjë faqe të re. Mos harroni të bëni një lidhje tek kategorizimi i 
diskutimeve. Shikoni më lart.

  1. - theksi i fjalës
  2. - shenja që ndanë pjesën e ndryshueshme nga pjesa e pandryshueshme e fjalës.
  3. - shenja që përfaqson pjesën e pandryshueshme të fjalës.
  4. - shenja pas së cilës jepet frazeologjia.
  5. - shenja që mbyllin një thënie me dy a më shumë pjesë.
  6. - shenja që vihet pas a përpara një terme fjalëformuese ose pas një parashtrese.