Wikipedia:Projekti Matematikë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Projekti Matematikë ëshë pjesë e Wikipedias që ka për qëllim koordinimin e artikujve që i takojnë kësaj teme, si dhe seleksionimin e degëve të Matematikës sipas kriterit shkencor. Në këtë fletë do të gjeni udhëzime, lidhje referuese, burime të dhënash, materiale shtesë etj.


Ndihmë:Formula /Përkufizime

Sistemi ndërkombëtar dhe Wikiteksti[Redakto nëpërmjet kodit]

Është fjala për Sistemin SI dhe paraqitjen e njësive në tekste të artikujve.

Stampa:Njësia Tabela e Sistemit SI dhe Wiki

Madhësia simboli Njësia simboli për. N/SH F. Wiki-teksti konvertimi
Gjatësia
metri m {{njësia|m}} -/+ '''m'''
Nën-Shumëfishet
kilometri km {{njësia|km}} m '''km''' 5{{njësiamate|km}}500 m
Masa
kilogrami kg {{njësia|kg}} +/- '''kg'''
Nën-Shumëfishet
grami gr {{njësia|gr}} kg '''gr''' 5{{njësiamate|gr}}5Sistemi SI
Koha
sekunda s {{njësia|s}} +/- '''s'''
Nën-Shumëfishet
ora Sistemi SI {{njësia|h}} s '''h''' 5{{njësiamate|h}}5Sistemi SI
Inteziteti i rrymës elektrike
amperi Sistemi SI {{njësia|A}}
Temperatura
kelvini Sistemi SI {{njësia|K}}
Sasia e materies
moli Sistemi SI {{njësia|mol}}
Intesiteti i dritës
kandela Sistemi SI {{njësia|cd}}
Njësitë e dalura nga Sistemi Si
Sipërfaqja
meterkatrori m2 {{njësia|m2}} m '''m<sup>2</sup>''' +/-
Nën-Shumëfishet
kilometerkatrori Sistemi SI {{njësia|km2}} m '''km<sup>2</sup>''' 5{{njësiamate|km2}}500 m2
Vëllimi
kubi m3 {{njësia|m3}}
Shpejtësia
m/s {{njësia|m/s}} km/s {{njësia|km/s}} 5{{njësiamate|km/s}} 5Sistemi SI
Nxitimi
Ndërrimi(Ndyshimi)i shpejtësisë për një kohë të caktuar quhet nxitim.Nxitimi shënohet me "a".Njësia e nxitimit eshtë m/s2.Ka 3 lloje nxitimesh:1.pozitiv(rritet shpejtësia)2.negativ (kur trupi ngadalëson)3.konstant(lëvizja e njëtrajtshme).a=(delta)v/(delta)t dhe a=s/t2 Gjithashtu kemi edhe nxitim gravitacional a=F/m.Nxitimi gravitacional dhe forca ndryshon P.sh nga planeti në planet ndërsa masa mbetet e njejtë.Gjithashtu nxitimi i një trupi është i lidhur me nxitimin gravitacional. {{njësia|m/s2}}

Drejtëza kohore[Redakto nëpërmjet kodit]

Shiko dhe në Meta

Drejtëza kohorë është vegël e redaktorëve për të paraqitur ngjarjet në segmente kohore (vite, muaj apo ditë). Krijimi i këtyre drejtëzave në Wikipedia ka për qëllim paraqitjen e historisë në një drejtëz të përbërë nga disa segmente që tregojnë pikat ekstreme (me interes). !Për fillestarë është paksa e komplikuar në fillim.

 1. Shembull:

Në këtë shembull janë paraqitur dy drejtëza: drejtëza shkallore (shkallorja) dhe drejtëza segmente (segmentja).

<timeline>
# All measures are in pixels

Sipërfaqja e përgjithëshme e figurës, për (Xmin dhe Ymin)>= 0.25 pikëza dhe është në varshmëri me drejtëzat

ImageSize = width:y height:y 

Sipërfaqja e brendshme e figurës duhet që së paku të lihet vend për paraqitjen e shkallorës, varësisht shrihet ajo horizontalisht apo vertikalisht, duhet të jenë vlerat për "left:>20" apo "bottom:>20". Vleat tjera është mirë që të mbahen 10 (!ka dhe kombinime tjera)

PlotArea  = left:20 right:10 bottom:20 top:10 

Pozita e segmentes ka tri vlera majtas/poshtë (=early), në mes (=justify) ose djathtas/lartë (=late) në sipërfaqen e brendshme

AlignBars = justify 

Shkallorja mund të merr katër forma të vlerave: dd/mm/yyyy, mm/dd/yyyy, 'yyyy' ose 'x.y')

DateFormat = x.y 

Përkufizimi i gjatësisë së segmentit mund të merr vlera nga -inf. deri +inf

Period   = from:X till:Y

Shtrirja shkallorës mund të ketë dy vlera hor[izontal] ose ver[tical]

TimeAxis  = orientation:vertical

Njësia e shkallës unit mund të ketë këto vlera: year, month ose day ndërsa variabëlat increment dhe start mund të marrin vlera brenda përkufizimit të segmentit

ScaleMajor = unit:day increment:5 start:0

Pasi që nuk ka një rregullim automatik për paraqitjen e tekstit mund të përkufizohet një konsonante me një vlerë si në këtë shembull $dx:

Define $dx = 25 

Të dhënat për segmeten

PlotData=

vlerat për emrin e segmentes (Njësia), ngjyra (kuqe), trashësia (10pikëza), fundi i segmentit (?, zi), teksti (majtas) madhësia (S) [S,XS...]

 bar:Njësia color:red width:10 mark:(line,black) align:left fontsize:S

Të dhënat për vizatimin e segmenteve dhe paraqitjen e tekstit

 from:start till:10 shift:(0,0) text:+
 from:10 till:20 shift:(0,5)  text:+
 from:20 till:30 shift:($dx,5)  text:+
 from:30 till:40 shift:($dx,5)  text:+
 from:40 till:50 shift:($dx,-12) text:+
 from:50 till:60 shift:($dx,4)  text:+XS
 from:60 till:70 shift:($dx,-12) text:+
 from:70 till:80 shift:($dx,4)  text:+
 from:80 till:90 shift:($dx,-12) text:+
 from:90 till:end shift:($dx,10)  text:+
</timeline>

Shembull 1[Redakto nëpërmjet kodit]

ba

Shembull 2[Redakto nëpërmjet kodit]

dcba

Shembull 3[Redakto nëpërmjet kodit]

dcba