Adware

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Vegla informatike propaganduese apo Adware (emërtimi i krijuar nga fjalët ang. advertising, (reklamë) dhe software), që përdoret për të treguar veglat e ndryshme informatike të ofruara falas dhe të lira për përdorim të pakufizuar për funksione të ndryshme, gjatë përdorimit të të cilave paraqiten shirita (baner) dhe dritare (Pop-ups) me reklama. Paraqitja e këtyre reklamave është e pa shmangshme edhe përkundër veglave mbrojtëse (Firewall) dhe çelësi i regjistrave të tyre është i dukshëm por nuk mund të ç’lyhet.

Me përdorimin e këtyre veglave bëhet propagandimi i këtyre reklamave në bazë të të cilave bëhet financimi i zhvillimit të veglës informatike që e mundëso atë funksion. Shpesh këto vegla japin edhe një mundësi (opsion) me të cilën mundësohet përdorimi i veglës pa reklamë por me një kundërvlerë, me blerjen e versionit të plotë të veglës.

Kufiri në mes të veglave të tilla të futura, me shtesa dhe të veglave spiunuese (spyware) është vështirë të dallohet nga përdoruesi i zakonshëm. Disa financues të reklamave të këtyre programeve shërbehen me pakë të dhëna mbi përdoruesin mirëpo vetë ekzistenca e të dhënave të lidhura lë të vihet në konkluzione për veti të përdoruesit dhe për këtë arsye bien në kundërshtim me mbrojtjen e të dhënave mbi personat.