Jump to content

Lista e zonave të mbrojtura të natyrës në Kosovë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kjo është një listë e zonave të mbrojtura në Kosovë, e cila përfshin 2 parqe kombëtare, 11 rezervate të natyrës, 99 monumentet natyrore dhe 3 peizazhe të mbrojtura.[1] Sipërfaqja e përgjithshme e të gjitha zonave të mbrojtura në Kosovë është 118,913 hectares (1,189.13 km2). Politika kombëtare për qeverisjen dhe menaxhimin e parqeve kombëtare është mbikëqyrur dhe zbatuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Republikës së Kosovës.

Lista e parqeve kombëtare në Kosovë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Pamje Emri Zona Themeluar Lokacioni
Parku Kombëtar Alpet Shqiptare
Albanian Alps National Park
63,028 hectares (630.28 km2) 13 December 2012[2] 42°40′00″N 20°10′00″E / 42.666667°N 20.166667°E / 42.666667; 20.166667
Parku Kombëtar Malet e Sharrit
Sharr Mountains National Park
53,272 hectares (532.72 km2) 13 December 2012[3] 42°13′00″N 21°01′00″E / 42.216667°N 21.016667°E / 42.216667; 21.016667
Kodi Emërtimi i Zonës / objektit Komuna Sipërfaqja / ha Viti i mbrojtjes Përshkrimi i shkurtër i vlerave
REZERVAT STRIKT I NATYRËS (847 / ha)
RN_001 Gazimestani Prishtinë 12 1953 Rezervat bimor i Bozhures (Paenonia decora Anders )
RN_002 maja e Ropsit Deçan 20 1955 Rezervat bimor i llojeve të molikës, bredhit, pishës dhe ahut
RN_003 Kozhnjeri Deçan 150 1955 Rezervat shtazor illojitdhia e egër(Rupicapra rupicapra L.)
RN_004 Rusenica Suharekë 300 1955 Rezervat shtazor i rrëqebullit (Lynx lynx L.)
RN_005 Gubavci Pejë 38 1959 Rezervat bimor i llojit endemo-relikt boshtra (Forsythia europeae)
RN_006 maja e Arnenit Prizren 30 1960 Rezervat bimor mepërbërje te pastër të munikes-arnenit (Pinus heldreichii).
RN_007 Oshlaku Prizren 20 1960 Rezervat natyror i arnenit (Pinus heldreichii), dhe i disa bimëve endemike
RN_008 Pisha e Madhe Prizren 35 1960 Rezervat bimori i llojit të Molikës dhe i disa shpendëve këngëtarë
RN_009 Malet e Prilepit Deçan 1 1963 Rezervat bimor me përbërje të pastër të panjës malore (Acer heildreichii)
RN_010 Bifurkacioni i Lumit Nerodime Ferizaj 13 1979 Rezervat special natyror. Është fenomen unikat në Evropë dhe i dyti në botë me rëndësi të madhe arsimore, shkencore dhe turistike.
RN_011 Kamilja Leposaviq 228 1988 Kamilja është Rezervat i veçantë natyror me veçori paleontologjie.
PARK KOMBËTAR (115.957 ha)
PK_001 Parku Kombëtar "Sharri" Prizren Suharekë Kaçanik Shtërpcë, Dragash 53.47 (1986), 2012 Karakterizohen me lloje të shumta relikte dhe endemike të florës, vegjetacionit dhe faunës. Me vlera të trashëgimisë gjeomorfologjike, gjeologjike, hidrologjike, speleologjike, kulturore, edukativo- arsimore dhe turistike.
PK_002 Parku Kombëtar "Bjeshkët Nemuna" Pejë, Deçan, Istog, Junik, Gjakovë 62.49 2012 Karakterizohen me lloje të shumta relikte dhe endemike të florës, vegjetacionit dhe faunës. Me vlera gjeomorfologjike, gjeologjike, hidrologjike, speleologjike, kulturore, edukativo-arsimore dhe turistike.
MONUMENT NATYROR (6688.69 / ha )
MN_001 Mani Sham (Morus sp.) Pejë 0.03 1957 Monument natyror me karakter botanik
MN_002 Rrapi në Marash, Prizren (Platanus orientalis) Prizren 0.05 1959 Monument natyror me karakter botanik
MN_003 Plepi (Populus tremula) në Bajçinë Podujevë 0.05 1959 Monument natyror me karakter botanik
MN_004 Bliri (Tilia argentea)në Isniq Deçan 0.02 1968 Monument natyror me karakter botanik
MN_005 Trungjet e Blirit (Tilia argentea) në Isniq Deçan 0.05 1968 Monument natyror me karakter botanik
MN_006 Shpella e Gadimës Lypjan 39 1969 Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik
MN_007 Mineralet – Kristalet Mitrovicë 0.05 1970 Monument natyror me karakter gjeologjik dhe gjeomorfologjik
MN_008 Rrjedha e lumit Mirusha Suharekë Klinë Malishevë 12 1983 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_009 Gryka e lumit Bistrica Prizren 200 1976 Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik
MN_010 Burimi i Drinit të Bardhë dhe Shpella e Radavcit Pejë 90 1983 Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik
MN_011 Gryka e Rugovës Pejë 4301 1985 Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik
MN_012 Burimi i ujit mineral në Dresnik Klinë 0.07 1985 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_013 Gryka e lumit Klina Klinë 205 1985 Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik
MN_014 Trungjet e bungut (Quercus sp.) në Lozicë Malishevë 0.05 1985 Monument natyror me karakter botanik
MN_015 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Zllakuçan Klinë 0.05 1985 Monument natyror me karakter botanik
MN_016 Kanioni i Drinit të Bardhë te Ura e Fshajtë Gjakovë Rahovec 198 1986 Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe hidrologjik
MN_017 Shpella e Baicës Drenas 0.11 1987 Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik
MN_018 Shpella e Gllanasellës Drenas 0.5 1987 Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik
MN_019 Burimi termomineral në Vuqë Leposaviq 16.6 1988 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_020 Burimi i ujit mineral në Sallabajë Podujevë 0.31 1988 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_021 Burimi i ujit në Shajkovc Podujevë 1.41 1988 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_022 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Pollatë Podujevë 0.44 1988 Monument natyror me karakter botanik
MN_023 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Dobratin Podujevë 0.07 1988 Monument natyror me karakter botanik
MN_024 Trungjet e rrënjës (Quercus robër) në Nekovc Drenas 0.05 2006 Monument natyror me karakter botanik
MN_025 Kompleksi i trungjeve të rrënjës (Quercus robur) në Negroc Drenas 0.05 2006 Monument natyror me karakter botanik
MN_026 Trungjet e shpardhit në Negroc Drenas 0.05 2006 Monument natyror me karakter botanik
MN_027 Shpella e Kishnarekës Drenas 2 2006 Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik
MN_028 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Krajkovë Drenas 0.05 2006 Monument natyror me karakter botanik
MN_029 Guri i Gradinës në Llapushnik Drenas 2 2006
MN_030 Burimi i ujit mineral në Poklek Drenas 0.05 2006 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_031 Trungjet e dushkut - Gjashtë lisat (Quercus sp.) në Likoshan Drenas 0.05 2006 Monument natyror me karakter botanik
MN_032 Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Tërstenik Drenas 0.05 2006 Monument natyror me karakter botanik
MN_033 Trungu i dushkut (Quercus sp.) në Likoshan Drenas 0.05 2006 Monument natyror me karakter botanik
MN_034 Guri i plakës në Dobroshec Drenas 0.05 2006 Monument natyror me karakter gjeomorfologjik
MN_035 Trungu i bungëbutës (Quercus pubercens Willd.) në Aqarevë Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_036 Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Polac Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_037 Trungu i dushkut (Quercus sp.) në Likoc Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_038 Burimi i ujit termal në Banjë Skenderaj 0.1 2007 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_039 Trungu i dushkut (Quercus sp.) në Prelloc Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_040 Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Rrezallë Skenderaj 0.02 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_041 Kompleksi i trungjeve të bungbutës (Quercus pubescens Willd.) në Klladernicë Skenderaj 0.1 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_042 Trungu i qarrit (Quercus cerris L.) në Kotorr Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_043 Trungu i qarrit (Quercus cerris L.) në Padalishtë Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_044 Trungu i bungëbutës (Quercus pubescens Willd.) në Çitak Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_045 Trungu i qarrit (Quercus cerris L.) në Runik Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_046 Burimi i ujit të njelmët në Leqinë Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_047 Trungu i bungut (Quercus sp.) në Lubovec Skenderaj 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_048 Trungu i rrënjës (Quercus robur) në Deiq Klinë 0.03 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_049 Kompleksi i trungjeve të rrënjës (Quercus robur) në Gllarevë Klinë 0.28 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_050 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Nagllavkë Klinë 0.12 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_051 Burimi i ujit mineral në Rudicë Klinë 0.07 2007 Monument natyror me karakter Hidrologjik
MN_052 Trungu i bungut (Quercus pubescens) në Ujëmir Klinë 0.2 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_053 Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Breshanc Suharekë 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_054 Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp). në Savrovë Suharekë 0.15 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_055 Trungu i pishes (Pinus sp.) në Delloc Suharekë 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_056 Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Grejkoc Suharekë 0.15 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_057 Trungu i plepit (Populus sp.) në Reçan Suharekë 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_058 Burimi i ujit mineral në Reçan Suharekë 0.1 2007 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_059 Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Muhlan Suharekë 0.15 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_060 Trungu i vodhes (Sorbus domestica L.) në Budakovë Suharekë 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_061 Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Papaz Suharekë 0.15 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_062 Dy trungjet e bungut (Quercus sp.) në Bllacë Suharekë 0.1 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_063 Trungu i qarrit (Quercus sp.) Vraniq Suharekë 0.05 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_064 Lokaliteti i bujgerit (Quercus trojana) në Biraqë Suharekë 0.1 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_065 Kompleksi I trungjeve të bungut (Quercus sp.) në Luzhnicë Suharekë 0.15 2007 Monument natyror me karakter botanik
MN_066 Guri i Xhamisë në Luzhnicë Suharekë 0.15 2007 Monument natyror me karakter gjeomorfologjik
MN_067 Dy trungjet e manit të zi (Morus nigra L.) në Cerrcë Istog 0.11 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_068 Trungu i blirit të argjendtë (Tilia tomentosa Moench) në Lubozhdë Istog 0.1 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_069 Trungu i blirit të kuq (Tilia sp.) në Istog të Poshtëm Istog 0.05 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_070 Trungjet e bungbutës në Sinaj, Istog Istog 0.17 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_071 Trungu i blirit të argjendtë (Tilia tomentosa Moench.) në Shushicë të Epërme Istog 0.05 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_072 Burimi i ujit natyral në Istog Istog 3.88 2008 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_073 Trugu i vodhës (Sorbus domestica L.) në Uçë Istog 0.07 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_074 Trungu i blirit të argjendtë (Tilia tomentosa Moench) në Kaliqan Istog 0.05 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_075 Burimi i ujit termal në Banjë Istog 0.85 2008 Monument natyror me karakter hidrologjik
MN_076 Trungu i blirit të kuq (Tilia sp.) në Lubovë Istog 0.07 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_077 Trungu rrënjës (Quercus robur L.) në Zallq - Zabllaq Istog 0.11 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_078 Trungu rrënjës (Quercus robur L.) në Trubuhovc Istog 0.07 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_079 Trungu rrënjës (Quercus robur L.) në Saradran Istog 0.05 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_080 Trungu i qarrit (Quercus robur) në Gurrakoc Istog 0.01 2008 Monument natyror me karakter botanik
MN_081 Burimiiujitnë Vrellë Istog 0.26 2008 Monument natyror me karakter hidrologjik
NN_082 Mirusha Malishevë, Klinë, Rahovec 598.4 2012 Kanioni me ujëvarat e njëpasnjëshme dhe peizazhet specifike, paraqet fenomen të rrallë që ka rëndësi natyrore,shkencore dhe turistike
PARK I NATYRËS(1.126 / ha)
PN_001 Gërmia Prishtinë 1126 1987 Parkmë rendësi shkencore, edukative, kulturore dhe turistike
PEIZAZH I MBROJTUR (93 / ha)
PM_001 Shkugëza Gjakovë 78 2011 Lokalitet me vlera floristike, edukativo-arsimore dhe turistike
PM_002 Pishat e Deçanit Deçan 15 1969 Lokalitete me vlera floristike, edukativo-arsimore dhe turistike

[4]

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ "Overview of Nature Protection Progress in Kosovo" (PDF). landscapeonline.de (në anglisht). fq. 6. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 20 tetor 2017. Marrë më 10 shkurt 2018.
  2. ^ "PËR PARKUN KOMBËTAR "BJESHKËT E NEMUNA"" (PDF). ammk-rks.net. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 5 dhjetor 2020. Marrë më 10 shkurt 2018.
  3. ^ "PËR PARKUN KOMBËTAR "SHARRI"" (PDF). ammk-rks.net. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 18 tetor 2020. Marrë më 10 shkurt 2018.
  4. ^ "Zonat e Mbrojtura 2013" (PDF). Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës. Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 10 shtator 2016. Marrë më 22 maj 2016.

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 Commons: Zonat e Mbrojtura në Kosovë – Album me fotografi dhe/apo video dhe materiale multimediale