Lista e sureve në Kuran

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Suret Kur'anore janë 114, prej këtyre 113 me ajetin e sures së parë ( Fatiha ) Me Emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit (origjinal arabisht shkruhet: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) dhe një sure, sure në të cilën All-llahu kërcënon zullumqarët për veprat e tyre, fillon pa këtë ajet.

Indeksi i sureve Kur'anore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kaptina n° Sureja Arabisht përkthim në Shqip Ajete Vendi i shpalljes Rend kronologjik
Sura I Al-Fātiha الفاتحة Hapja 7 Mekë 005
Sura II Al-Baqara البقرة Lopa 286 Medinë 087
Sura III Āl-`Imrān آل عمران Imrani (babai i Musës a.s.) 200 Medinë 089
Sura IV An-Nisā' النّساء Gruaja 176 Medinë 092
Sura V Al-Mā'ida المآئدة Tryeza 120 Medinë 112
Sura VI Al-An`ām الانعام Bagëtia 165 Mekë 055
Sura VII Al-A`rāf الأعراف Lartësitë 206 Mekë 039
Sura VIII Al-'Anfāl الأنفال Plaëkat e luftës 75 Medinë 088
Sura IX At-Tawba التوبة Pendimi 129 Medinë 113
Sura X Yūnus يونس Junuzi (I dërguar) 109 Mekë 051
Sura XI Hūd هود Hudi (I dërguar) 123 Mekë 052
Sura XII Yūsuf يوسف Jusufi (I dërguar) 111 Mekë 053
Sura XIII Ar-Ra`d الرّعد Bubullima 43 Medinë 096
Sura XIV Ibrāhīm إبراهيم Ibrahimi (I dërguar) 52 Medinë 072
Sura XV Al-Hijr الحجر Gurishteja 99 Mekë 054
Sura XVI An-Nahl النّحل Bleta 128 Mekë 070
Sura XVII Al-Isrā' الإسرا Israja dhe Miraxhi 111 Mekë 050
Sura XVIII Al-Kahf الكهف Shpella 110 Mekë 069
Sura XIX Maryam مريم Merjeme (nëna e Isës a.s.) 98 Mekë 044
Sura XX Tā-Hā طه Ta-Ha 135 Mekë 045
Sura XXI Al-Anbiyā' الأنبياء Pejgamberat 112 Medinë 073
Sura XXII Al-Hajj الحجّ Haxhiu 78 Medinë 103
Sura XXIII Al-Mu'minūn المؤمنون Besimtarët 118 Medinë 074
Sura XXIV An-Nūr النّور Drita 64 Medinë 102
Sura XXV Al-Furqān الفرقان Standardi 77 Mekë 042
Sura XXVI Ash-Shu`arā' الشّعراء Poetët 227 Mekë 047
Sura XXVII An-Naml النّمل Milingona 93 Mekë 048
Sura XXVIII Al-Qasas القصص Tregimet 88 Mekë 049
Sura XXIX Al-`Ankabūt العنكبوت Marimanga 69 Medinë 085
Sura XXX Ar-Rūm الرّوم Er rrum 60 Medinë 084
Sura XXXI Luqmān لقمان Lukmani (I dërguar) 34 Mekë 057
Sura XXXII As-Sajda السّجدة Adhurimi 30 Medinë 075
Sura XXXIII Al-Ahzāb الْأحزاب Bashkimi 73 Medinë 090
Sura XXXIV Sabā' سبا Sebe'ë 54 Mekë 058
Sura XXXV Fātir فاطر Melekët 45 Mekë 043
Sura XXXVI Yā-Sīn يس Zemra 83 Mekë 041
Sura XXXVII As-Sāffāt الصّافات rreshtuarëve në rreshta 182 Mekë 056
Sura XXXVIII Sād ص Sad (shkronja arabe) 88 Mekë 038
Sura XXXIX Az-Zumar الزّمر Turmat (ushtarak) 75 Mekë 059
Sura XL Al-Ghāfir غافر Falësi (Zoti) 85 Mekë 060
Sura XLI Fussilat فصّلت Sqaruar në detaje 54 Mekë 061
Sura XLII Ash-Shūrā الشّورى Marrëveshjt 53 Mekë 062
Sura XLIII Az-Zukhruf الزّخرف Stoli ari 89 Mekë 063
Sura XLIV Ad-Dukhān الدّخان Tymi 59 Mekë 064
Sura XLV Al-Jāthiya الجاثية Gjunjëzim 37 Mekë 065
Sura XLVI Al-`Ahqāf الأحقاف Ahkafë 35 Mekë 066
Sura XLVII Muhammad محمّد Muhammedi a.s. (I dërguar) 38 Medinë 095
Sura XLVIII Al-Fath الفتح Fitorja 29 Medinë 111
Sura XLIX Al-Hujurat الحجرات Dhomat 18 Medinë 106
Sura L Qāf ق Kaf (Shkronja kaf) 45 Mekë 034
Sura LI Adh-Dhāriyāt الذّاريات Erërat 60 Mekë 067
Sura LII At-Tūr الطّور Mbështetja 49 Medinë 076
Sura LIII An-Najm النّجْم Ylli 62 Mekë 023
Sura LIV Al-Qamar القمر Hëna 55 Mekë 037
Sura LV Ar-Rahmān الرّحْمن Mëshiruesi 78 Medinë 097
Sura LVI Al-Wāqi`ah الواقعة Ndodhia 96 Mekë 046
Sura LVII Al-Hadīd الحديد Hekuri 29 Medinë 094
Sura LVIII Al-Mujādala المجادلة Biseda 22 Medinë 105
Sura LIX Al-Hashr الحشْر Tubimi 24 Medinë 101
Sura LX Al-Mumtahana الممتحنة Sprov 13 Medinë 091
Sura LXI As-Saff الصّفّ Rreshtat e besimtarëve 14 Medinë 109
Sura LXII Al-Jumu`a الجمعة Xhumaja (dita e Premte) 11 Medinë 110
Sura LXIII Al-Munāfiqūn المنافقون Tradhetorët 11 Medinë 104
Sura LXIV At-Taghābun التّغابن Zhgënjim i ndërsjelltë 18 Medinë 108
Sura LXV At-Talāq الطّلاق Shkurorëzimi 12 Medinë 099
Sura LXVI At-Tahrīm التّحريم Ndalimi 12 Medinë 107
Sura LXVII Al-Mulk الملك Sundimi 30 Medinë 077
Sura LXVIII Al-Qalam القلم Lapsi 52 Mekë 002
Sura LXIX Al-Hāqqah الحآقّة Kijameti 52 Medinë 078
Sura LXX Al-Ma`ārij المعارج Lartësiat 44 Medinë 079
Sura LXXI Nūh نوح Nuhi (I dërguar) 28 Mekë 071
Sura LXXII Al-Jinn الجنّ Xhini 28 Mekë 040
Sura LXXIII Al-Muzzammil المزّمّل Mbështjelli 20 Mekë 003
Sura LXXIV Al-Muddaththir المدّشّر Mbuluarit 56 Mekë 004
Sura LXXV Al-Qiyāma القيامة Ringjallja 40 Mekë 031
Sura LXXVI Al-Insān الإٍنسان Njeriu 31 Medinë 098
Sura LXXVII Al-Mursalāt المرسلت Engjëjt 50 Mekë 033
Sura LXXVIII An-Nabā' النّبا Shpalljet 40 Medinë 080
Sura LXXIX An-Nāzi`āt النّزعت Engjëjt e vdekjes 46 Medinë 081
Sura LXXX `Abasa عبس Vrenjturit 42 Mekë 024
Sura LXXXI At-Takwīr التّكوير errësim i plotë 29 Mekë 007
Sura LXXXII Al-Infitār الانفطار Çarja e qiellit 19 Medinë 082
Sura LXXXIII Al-Mutaffifīn المطفّفين Gënjeshtra 36 Medinë 086
Sura LXXXIV Al-Inshiqāq الانشقاق Bindja 25 Medinë 083
Sura LXXXV Al-Burūj البروج Yjet 22 Mekë 027
Sura LXXXVI At-Tāriq الطّارق Ylli i mëngjesit 17 Mekë 036
Sura LXXXVII Al-A`lā الأعلى Madhëria e Zotit 19 Mekë 008
Sura LXXXVIII Al-Ghāshiya الغاشية Tejkalimi 26 Mekë 068
Sura LXXXIX Al-Fajr الفجر Agimi 30 Mekë 010
Sura XC Al-Balad البلد Beledi 20 Mekë 035
Sura XCI Ash-Shams الشّمس Dielli 15 Mekë 026
Sura XCII Al-Layl الليل Nata 21 Mekë 009
Sura XCIII Ad-Duhā الضحى Drita e arimit 11 Mekë 011
Sura XCIV Ash-Sharh الشرح Hpja e gjoksit 8 Mekë 012
Sura XCV At-Tīn التين Fiku 8 Mekë 028
Sura XCVI Al-`Alaq العلق Mpiksja 19 Mekë 001
Sura XCVII Al-Qadr القدر Fuqia, fati 5 Mekë 025
Sura XCVIII Al-Bayyina البينة Argumentimi i pastër 8 Medinë 100
Sura XCIX Az-Zalzalah الزلزلة Tërmeti 8 Medinë 093
Sura C Al-`Ādiyāt العاديات Kuajt 11 Mekë 014
Sura CI Al-Qāri`ah القارعة Krismat 11 Mekë 030
Sura CII At-Takāthur التكاثر Krenaria 8 Mekë 016
Sura CIII Al-`Asr العصر Koha 3 Mekë 013
Sura CIV Al-Humaza الهمزة Ofendimeve 9 Mekë 032
Sura CV Al-Fīl الفيل Elefanti 5 Mekë 019
Sura CVI Quraysh قريش Kureishitët 4 Mekë 029
Sura CVII Al-Mā`ūn الماعون Ndihmat 7 Medinë 017
Sura CVIII Al-Kawthar الكوثر Të gjitha të mirat 3 Mekë 015
Sura CIX Al-Kāfirūn الكافرون Mohuesve 6 Mekë 018
Sura CX An-Nasr النصر Ndihma e Zotit 3 Medinë 114
Sura CXI Al-Masad المسد Litaret 5 Mekë 006
Sura CXII Al-Ikhlāṣ الإخلاص Sinqeriteti i besimit 4 Mekë 022
Sura CXIII Al-Falaq الفلق Agimi i sabahut 5 Mekë 020
Sura CXIV An-Nās الناس Sterhimi i njerzve 6 Mekë 021