Ekonomia e Kroacisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Banka Komëtare Kroate në Zagreb

Zhvillimin ekonomikKroacisë një kohë të gjatë e ka përcaktuar bujqësia. Mungesa e lëndëve djegëse dhe e lëndëve të para për industri,n në një anë dhe procesi i vonuar industrial, nga ana tjetër, e kanë përcaktuar profilin agrar. Fazën e parë të industrializimit e shënoi në periudhën pas Luftës së Parë Botërore, por kthesën më të madhe në afirmimin e saj e shënoi pas luftës së dytë botërore. Megjithëse një kohë të gjatë numri i të inkuadruarve në bujqësi ka qenë i madh, prapëseprapë industria me të ardhura më të mëdha kombëtare është dega më e rëndësishme e ekonomisë. Vetëm ajo realizon një të katërtën, bujqësia përgjysmë më pak se industria e veprimtaritë terciare dhe kuaternare rreth 63% e të të ardhurave të përgjithshme ekonomike. Prandaj, themi se Kroacia është shtet industialo-agrar.

Viti BTSH
u mil. HRK
BTSH
per capita
u $
rritje BTSH
%
Invest.
u mil. €
Infla.
%
borgj.e huaja
u mil. €
borgj.e huaja
% BTSH-a
papun.
% sipas ILO
Paun.
% sipas ES
1997. 123 811 4398 6,8 480,2 - 6.760,7 - - 17,5
1998. 137 604 4806 2,5 849,7 5,7 9.172,8 47,6 11,4 17,2
1999. 141 579 4423 -0,9 1.362,9 4,0 10.174,5 54,5 13,6 19,1
2000. 152 519 4152 2,9 1.140,6 4,6 12.263,6 61,4 16,1 21,1
2001. 165 639 4474 4,4 1.467,5 3,8 13.609,3 61,4 15,8 22,0
2002. 181 231 5190 5,6 1.137,9 1,7 15.143,1 61,9 14,8 22,3
2003. 198 422 6669 5,3 1.762,4 1,8 19.883,8 75,8 14,3 19,2
2004. 214 983 8024 4,3 949,6 2,1 22.933,0 80,0 13,8 18,0
2005. 231 349 8753 4,3 1.467,9 3,3 25.747,7 82,4 12,7 17,9
2006. 250 590 9664 4,8 2.746,6 3,2 29.184,7 85,3 11,2 16,6

Burimi:

Industria[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Bujqësia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Agrokultura në Kroaci

Kroacia kabujqësi të zhvilluar, sidomos në Sllavoni, ku gjendet fondi më i madh i tokave të plleshme. Në këtë regjion kultivohen drithërat,bimët industriale, në Damaci pemët mesdhetae, hardhia dhe perimet. Blegtoria është e zhvilluar mirë, në veri mbahen gjedhet dhe derrat, në male dele. Pyjet mbulojnë 37% të sipërfaqes de kanë rëndësi për industrinë e drurit dhe letrës.

Transporti dhe tregëtia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Komunikacioni është më i zhvilluar në pjesën veriore Sllavonia, Zagora, Prekomura. Në Kroaci në vitin 2002 ishin 23.792 km rrugë automobilistike, 410 km autostradë, 2727 km hekurudhë. Komunikacioni lumor bëhet nëpër Savë., Dravë, Kupë, kurse ai detar përgjatë bregdetit.

Turizmi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Turizmi ka rëndësi të madhe për ekonominë e Kroacisë, sidomos për Dalmacinë. Përgjat bregdetit të gjatë janë ndërtuar shumë hotele reprzentative, vila pushimi, terrene sportive dhe objekte të tjera përcjellëse për turist të huaj. Qytetet bregdetare kanë motive të shumta historike e kulturore, sidomos Dubrovniku e Spliti.