Ekonomia e Sllovakisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Sllovakia është shtet industrialo-agrar. Të ardhurat më të mëdha realizohen nga industria dhe veprimtaria terciare, edhe pse bujqësia është degë më e vjetër ekonomike.

Edhe pse lëndët e para djegëse, si qymyri e nafta dhe gazi natyror janë me rezerva të kufizuara, baza e energjisë së Sllovakisë është 25 miliard kWh. Pjesa më e madhe gjegjësisht gjysma e energjisë, përfitohet nga energjia nukleare e më pak nga hidroenergjia -18%. Baza relativisht e mirë e energjisë, pasuritë me minerale të dobishme kanë qenë parakushte të mira për paraqitjen e metalurgjisë.

Ndustria tekstile dhe ajo ushqimore kanë një shtrirje më tëmadhe. Dersa ajo e paraprej lëndëve të para të importuara të pambukut , ajo shqimore përpunon lëndët e para nga bujqësia.

Bujqësia është veprimtaria më e vjetër e ekonomisë së Sllovakisë. Ajo nuk ka ndonjë strukturë të volitshme të tokave të punuara, pasi që pjesën më të madhe të tyre e bëjnë relieve malor. Vetëm 1/3 e tokave janë të kategorisë së tokave punuese. Kushtet mëe të volitdhme kanë pjesët e ulët rreth luginë së danubit . Blegtoria është degë përcjellëse e bujqësisë. gjithashtu sllovakia e ka turizmin te perparuar dhe nje pjese e te ardhurave t eshtetit vjen prej saj. zhillimin me te madh sllovakia e pat pas ndarjes nga cekia sepse socializmi e kishte lene mbrapa ate dhe sic dihet eshte vvend bujesor-agrar.