Jump to content

Namazi i Jacisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Namazi i Jacisë sht namazi nga akshami gjer në mesnatë.

Namazi i natës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Koha e namazit

- Fillon pasi që horizonti të errësohet plotësisht, deri para agimit.

Përbërja e namazit

- Namazi i natës për nga rekatët është më voluminoz nga të gjitha namazet tjera. Ky namaz përbëhet nga 13 (trembëdhjet) rekate. Nga këto 4 (katër) rekat janë sunnet, 4 (katër) rekat janë farz, 2 (dy) rekat janë sunnet të fundit dhe 3 (tre) rekat janë vaxhib. Kur është fjala për namazin vaxhib duhet të themi që ky namaz nuk është fiks sa i përket tre rekatëve por mund të falet nga 1 (një) rekat gjer më 13 (trembëdhjet) rekat gjithnjë duket e pasur parasysh që rekati i fundit të jet tek (një, tre, pesë, shtatë, nëntë, njëmbëdhjetë, trembëdhjetë).

Falja e namazit

- Thirret ezani dhe falen rekatët sunnet pastaj thirret ikameti dhe falet namazi farz. Pas namazit farz falen sunetët e fundit dhe pas sunetëve të fundit falet namazi vaxhib

Vlera e namazit

-

Falja e namazit me imam

-

Lutja pas namazit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

O Zot!
Pranoje namazin që fala!
Ma lehtëso vdekjen time.
Mundësoma që në frymën e fundit të shqiptoj Kelime-i teuhidin.
Fali dhe mëshiroji të vdekurit e mi.[1]
O Zot!
Më ruaj mua nga sherri i shejtanit dhe nga sherri i dushmanit (armikut të fesë).
Shtëpisë sonë jepi të mira, dhe furnizim prej hallalli e të hajrit!
Muslimanët nderoji me shpëtim![2]
O Zot!
Të sëmurëve tanë jepu shërim, e atyre nga ne që janë me halle, zgjidhi ato![3]
O Zot!
Babait tim, nënës sime dhe fëmijëve të mi, farefisit e miqve të mi dhe të gjithë vëllezërve të mi të fesë jepu jetë të hajrit e edukatë të mirë, mendje të shëndoshë e shëndet, drejtoji në rrugë të drejtë e të pagabuar![4]
Ashtu qoftë! (Amin!)[5]

Vlera e namazit të natës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Emri Koha Sunete Farze Sunete të fundit Vitër
SABAHU Para lindjes së Diellit 2 Rekat 2 Rekat s'ka s'ka
YLEJA Pasdite gjer ne Iqindi 4 Rekat 4 Rekat 2 Rekat s'ka
IQINDIA Pas dreke gjer në perëndim të Diellit 4 Rekat 4 Rekat s'ka s'ka
AKSHAMI Pas perëndimit te Diellit gjer në Jaci s'ka 3 Rekat 2 Rekat s'ka
JACIA Nga akshami gjer në mesnatë 4 Rekat 4 Rekat 2 Rekat 3 Rekat
  1. ^ El hamdulil-lahi Rabbil âlemin. Essalâtu vesselâmu alâ resûlinâ Muhamedin ve Alihî exhmeîn.
  2. ^ All-llahummagfir verham ve ente hajru-r-râhimîn. Teveffenî muslimen ve ehliknî bissâlihîn. All-llahummagfir-lî ve li validejje ve li ustadhije ve lilmu'minî ve-l-mu'minât jevme jekûmu-l-hisâb.
  3. ^ All-llahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbu-l-afve fa'fu annî.
  4. ^ All-llahumme innî es'elukessihhate vel-âfijete ve-l-emanete ve husne-l-hulki verridâe bilkaderi bi rahmetike ja errhamerr-rrâhimin.
  5. ^ Kitâb-us-Salât (LIBRI NAMAZIT), Përgatitur nga: Hasan Yavash, Përshtatur në shqip nga: A.Gjinishi, Informata mbi botuesin: http://www.hakikatkitabevi.com