Lista e vezirëve të Perandorisë Osmane

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Kjo është lista e vezirëve të mëdhenj nga Perandoria Osmane.


Amblema e Perandorisë Osmane Vezirët e Perandorisë Osmane Flamuri i Perandorië Osmane

Vezirët e mëdhenj

Vezir i madh Ka filluar Ka mbaruar
Alaeddin Pasha 1320 1331
Nizamüddin Ahmed Pasha 1331 1348
Hacı Pasha 1348 1349
Sinanüddin Fakih Yusuf Pasha 1349 1364
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Pasha 1364 22 janar 1387
Çandarlı Ali Pasha 1387 1406
İmamzade Halil Pasha 1406 1413
Beyazıd Pasha 1413 1421
Çandarlı (I) İbrahim Pasha 1421 1439
Koca Mehmed Nizamüddin Pasha 1429 1439
Çandarlı (II) Halil Pasha 1439 1 qershor 1453
Veli Mahmud Pasha 1453 1466
Rum Mehmed Pasha 1466 1469
İshak Pasha 1469 1472
Veli Mahmud Pasha 1472 1474
Gedik Ahmed Pasha 1474 1477
Karamanlı Mehmed Pasha 1477 1481
İshak Pasha 1481 1482
Davud Pasha 1482 1497
Hersekli Ahmed Pasha 1497 1498
Çandarlı (II) İbrahim Pasha 1498 1499
Mesih Pasha 1499 1501
Hadim Ali Pasha 1501 1503
Hersekli Ahmed Pasha 1503 1506
Hadim Ali Pasha 1506 1511
Hersekli Ahmed Pasha 1511 1511
Koca Mustafa Pasha 1511 1512
Hersekli Ahmed Pasha 1512 28 nëntor 1514
Dukakinoğlu Ahmed Pasha 18 dhjetor 1514 8 shtator 1515
Hersekli Ahmed Pasha 8 shtator 1515 26 prill 1516
Hadim Sinan Pasha 26 prill 1516 22 janar 1517
Yunus Pasha 22 janar 1517 13 shtator 1517
Piri Mehmed Pasha 25 janar 1518 27 qershor 1523
Pargalı İbrahim Pasha 27 qershor 1523 14 Mars 1536
Ayas Mehmed Pasha 14 Mars 1536 13 korrik 1539
Çelebi Lütfi Pasha 13 korrik 1539 prill1541
Hadim Süleyman Pasha prill1541 28 nëntor 1544
Rustem-paša Opuković 28 nëntor 1544 6 tetor 1553
Kara Ahmed Pasha 6 tetor 1553 29 shtator 1555
Rustem-paša Opuković 29 shtator 1555 10 korrik 1561
Semiz Ali Pasha 10 korrik 1561 28 qershor 1565
Sokollu Mehmed Pasha 28 qershor 1565 12 tetor 1579
Semiz Ahmed Pasha 12 tetor 1579 28 prill 1580
Lala Kara Mustafa Pasha 28 prill 1580 7 gusht 1580
Koca Sinan Pasha 7 gusht 1580 6 dhjetor 1582
Kanijeli Siyavuş Pasha 24 dhjetor 1582 25 korrik 1584
Özdemiroğlu Osman Pasha 28 korrik 1584 29 tetor 1585
Hadim Mesih Pasha 1 nëntor 1585 14 prill 1586
Kanijeli Siyavuş Pasha 14 prill 1586 2 prill 1589
Koca Sinan Pasha 14 prill 1589 1 gusht 1591
Serdar Ferhad Pasha 1 gusht 1591 4 prill 1592
Kanijeli Siyavuş Pasha 4 prill 1592 28 janar 1593
Koca Sinan Pasha 28 janar 1593 16 shkurt 1595
Serdar Ferhad Pasha 16 shkurt 1595 7 korrik 1595
Koca Sinan Pasha 7 korrik 1595 19 nëntor 1595
Lala Mehmed Pasha 19 nëntor 1595 28 nëntor 1595
Koca Sinan Pasha 1 dhjetor 1595 3 prill 1596
Damat İbrahim Pasha 4 prill 1596 27 tetor 1596
Cigalazade Yusuf Sinan Pasha 27 tetor 1596 5 dhjetor 1596
Damat İbrahim Pasha 5 dhjetor 1596 3 nëntor 1597
Hadim Hasan Pasha 3 nëntor 1597 9 prill 1598
Cerrah Mehmed Pasha 9 prill 1598 6 janar 1599
Damat İbrahim Pasha 6 janar 1599 10 korrik 1601
Yemişçi Hasan Pasha 22 korrik 1601 4 tetor 1603
Malkoç Yavuz Ali Pasha 16 tetor 1603 26 korrik 1604
Lala Mehmed Pasha 5 gusht 1604 21 qershor 1606
Dervish Mehmed Pasha the Bosniak 21 qershor 1606 9 dhjetor 1606
Kuyucu Murad Pasha 11 dhjetor 1606 5 gusht 1611
Gümülcineli Damat Nasuh Pasha 5 gusht 1611 17 tetor 1614
Öküz Kara Mehmed Pasha 17 tetor 1614 17 nëntor 1616
Damat Halil Pasha 17 nëntor 1616 18 janar 1619
Öküz Kara Mehmed Pasha 18 janar 1619 23 dhjetor 1619
Güzelce Ali Pasha 23 dhjetor 1619 9 Mars 1621
Ohrili Hüseyin Pasha 9 Mars 1621 17 shtator 1621
Dilaver Pasha 17 shtator 1621 20 maj 1622
Kara Davud Pasha 20 maj 1622 13 qershor 1622
Mere Hüseyin Pasha 13 qershor 1622 8 gusht 1622
Lefkeli Mehmed Pasha 8 gusht 1622 21 shtator 1622
Gürcü Mehmed Pasha 21 shtator 1622 5 shkurt 1623
Mere Hüseyin Pasha 5 shkurt 1623 30 gusht 1623
Kemankeş Kara Ali Pasha 30 gusht 1623 3 prill 1624
Çerkes Mehmed Ali Pasha 3 prill 1624 28 janar 1625
Filibeli Hafız Ahmed Pasha 8 shkurt 1625 1 dhjetor 1626
Damat Halil Pasha 1 dhjetor 1626 6 prill 1628
Gazi Ekrem Hüsrev Pasha 6 prill 1628 25 tetor 1631
Filibeli Hafız Ahmed Pasha 25 tetor 1631 10 shkurt 1632
Topal Recep Pasha 10 shkurt 1632 18 maj 1632
Tabanıyassi Mehmed Pasha 18 maj 1632 2 shkurt 1637
Bayram Pasha 2 shkurt 1637 26 gusht 1638
Tayyar Mehmed Pasha 27 gusht 1638 23 dhjetor 1638
Kemankeş Kara Mustafa Pasha 23 dhjetor 1638 31 janar 1644
Sultanzade Semiz Mehmed Pasha 31 janar 1644 17 dhjetor 1645
Nevesinli Salih Pasha 17 dhjetor 1645 16 shtator 1647
Kara Musa Pasha 16 shtator 1647 21 shtator 1647
Hezarpare Ahmed Pasha 21 shtator 1647 7 gusht 1648
Sofu Mehmed Pasha 7 gusht 1648 21 maj 1649
Kara Dev Murad Pasha 21 maj 1649 5 gusht 1651
Melek Ahmed Pasha 5 gusht 1651 21 gusht 1651
Abaza Siyavuş Pasha 21 gusht 1651 27 shtator 1651
Gürcü Mehmed Pasha 27 shtator 1651 20 qershor 1652
Tarhuncu Ahmed Pasha 20 qershor 1652 21 Mars 1653
Koca Dervish Mehmed Pasha 21 Mars 1653 28 tetor 1654
İpşiri Mustafa Pasha 28 tetor 1654 11 maj 1655
Kara Dev Murad Pasha 11 maj 1655 19 gusht 1655
Ermeni Suleyman Pasha 19 gusht 1655 28 shkurt 1656
Gazi Hüseyin Pasha 28 shkurt 1656 5 Mars 1656
Zurnazen Mustafa Pasha (4 orë qeverisje) 5 Mars 1656 5 Mars 1656
Abaza Siyavuş Pasha 5 Mars 1656 25 prill 1656
Boynuyaralı Mehmed Pasha 26 prill 1656 15 shtator 1656
Köprülü Mehmed Pasha 15 shtator 1656 tetor 31, 1661
Köprülü Fazıl Ahmed Pasha tetor 31, 1661 tetor 19, 1676
Merzifonlu Kara Mustafa Pasha tetor 19, 1676 dhjetor 25, 1683
Kara İbrahim Pasha 15 dhjetor, 1683 18 nëntor, 1685
Sarı Süleyman Pasha 18 nëntor, 1685 18 shtator, 1687
Abaza Siyavuş Pasha 18 shtator, 1687 23 shkurt, 1688
Ayaşlı İsmail Pasha shkurt 23, 1688 maj 2, 1688
Bekri Mustafa Pasha maj 30, 1688 nëntor 7, 1689
Köprülü Fazıl Mustafa Pasha nëntor 10, 1689 gusht 19, 1691
Arabacı Ali Pasha gusht 24, 1691 Mars 21, 1692
Merfizonlu Hacı Ali Pasha Mars 23, 1692 Mars 17, 1693
Bozoklu Mustafa Pasha Mars 17, 1693 Mars 1694
Sürmeli Ali Pasha Mars 13, 1694 prill 22, 1695
Elmas Mehmed Pasha maj 3, 1695 shtator 11, 1697
Amcazade Köprülü Hüseyin Pasha shtator 17, 1697 shtator 4, 1702
Daltaban Mustafa Pasha shtator 4, 1702 janar 24, 1703
Rami Mehmed Pasha janar 25. 1703 gusht 22, 1703
Kavanoz Ahmed Pasha gusht 22, 1703 nëntor 16, 1703
Damat Hasan Pasha nëntor 18, 1703 shtator 28, 1704
Kalaylıkoz Hacı Ahmed Pasha tetor, 1704 dhjetor 25, 1704
Baltacı Mehmed Pasha dhjetor 25, 1704 maj 3, 1706
Çorlulu Damat Ali Pasha maj 3, 1706 qershor 15, 1710
Köprülü Numan Pasha qershor 16, 1710 gusht 17, 1710
Baltacı Mehmed Pasha gusht 18, 1710 nëntor 20, 1711
Ağa Yusuf Pasha nëntor 20, 1711 nëntor 11, 1712
Silahdar Süleyman Pasha nëntor 12, 1712 prill 6, 1713
Hoca İbrahim Pasha prill 6, 1713 prill 7, 1713
Silahdar Damat Ali Pasha prill 27, 1713 gusht 5, 1716
Hacı Halil Pasha gusht 21, 1716 tetor 1717
Nişancı Mehmed Pasha tetor 1717 maj 9, 1718
Nevşehirli Damat İbrahim Pasha maj 9, 1718 tetor 16, 1730
Silahdar Damat Mehmed Pasha tetor 16, 1730 janar 23, 1731
Kabakulak İbrahim Pasha janar 23, 1731 shtator 11, 1731
Topal Osman Pasha shtator 21, 1731 Mars 12, 1732
Hekimoğlu Ali Pasha Mars 12, 1732 korrik 14, 1735
Gürcü İsmail Pasha korrik 14, 1735 dhjetor 25, 1735
Silahdar Seyyid Mehmed Pasha janar 10, 1736 gusht 5, 1737
Muhsinzade Abdullah Pasha gusht 22, 1737 dhjetor 19, 1737
Yeğen Mehmed Pasha dhjetor 3, 1737 Mars 23, 1739
Hacı İvaz Mehmed Pasha Mars 17, 1739 qershor 23, 1740
Nişancı Hacı Ahmed Pasha korrik 22, 1740 prill 7, 1742
Hekimoğlu Ali Pasha prill 21, 1742 tetor 4, 1742
Seyyid Hasan Pasha tetor 4, 1742 gusht 10, 1746
Tiryaki Hacı Mehmed Pasha gusht 11, 1746 gusht 24, 1747
Seyyid Abdullah Pasha gusht 24, 1747 janar 2, 1750
Divitdar Mehmed Pasha janar 9, 1750 korrik 1, 1752
Köse Bahir Mustafa Pasha korrik 1, 1752 shkurt 16, 1755
Hekimoğlu Ali Pasha shkurt 16, 1755 maj 19, 1755
Naili Abdullah Pasha maj 19, 1755 gusht 24, 1755
Nişancı Ali Pasha gusht 24, 1755 tetor 23, 1755
Yirmisekizzade Mehmed Said Pasha tetor 25, 1755 prill 1, 1756
Köse Bahir Mustafa Pasha prill 30, 1756 dhjetor 3, 1756
Koca Mehmed Ragıp Pasha janar 12,1757 prill 8, 1763
Tevkii Hamza Hamid Pasha prill 11, 1763 shtator 29, 1763
Köse Bahir Mustafa Pasha shtator 29, 1763 Mars 30, 1765
Muhsinzade Mehmed Pasha Mars 30, 1765 gusht 7, 1768
Silahdar Hamza Mahir Pasha gusht 7, 1768 tetor 20, 1768
Yağlıkçızade Mehmed Emin Pasha tetor 1768 gusht 12, 1769
Moldovancı Ali Pasha gusht 12, 1769 dhjetor 12, 1769
İvazzade Halil Pasha dhjetor 13, 1769 dhjetor 25, 1770
Silahdar Mehmed Pasha dhjetor 25, 1770 dhjetor 11, 1771
Muhsinzade Mehmed Pasha dhjetor, 1771 gusht 6, 1773
İzzet Mehmed Pasha gusht 11, 1773 korrik 7, 1775
Moralı Dervish Mehmed Pasha korrik 7, 1775 janar 5, 1777
Darendeli Cebecizade Mehmed Pasha janar 5, 1777 shtator 1, 1778
Kalafat Mehmed Pasha shtator 1, 1778 gusht 22, 1779
Silahdar Seyyid Mehmed Pasha gusht, 1779 shkurt 20, 1781
İzzet Mehmed Pasha shkurt 20, 1781 gusht 25, 1782
Yeğen Hacı Mehmed Pasha gusht 25, 1782 dhjetor 31, 1782
Halil Hamid Pasha dhjetor 31, 1782 prill 30, 1785
Şahin Ali Pasha prill 30, 1785 janar 25, 1786
Koca Yusuf Pasha janar 25, 1786 maj 28, 1789
Cenaze Hasan Pasha maj 28, 1789 janar 2, 1790
Cezayirli Gazi Hasan Pasha janar 2, 1790 Mars 30, 1790
Çelebizade Şerif Hasan Pasha prill 16, 1790 shkurt 12, 1791
Koca Yusuf Pasha shkurt 12, 1791 1792
Damat Melek Mehmed Pasha 1792 tetor 21, 1794
İzzet Mehmed Pasha tetor 21, 1794 tetor 23, 1798
Kör Yusuf Ziyaüddin Pasha tetor 23, 1798 qershor 24, 1805
Bostancıbaşı Hafız İsmail Pasha shtator 24, 1805 tetor 13, 1806
Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Pasha tetor 13, 1806 qershor 3, 1807
Çelebi Mustafa Pasha qershor 3, 1807 korrik 29, 1808
Alemdar Mustafa Pasha korrik 29, 1808 nëntor 15, 1808
Çavuşbaşı Memiş Pasha nëntor 16, 1808 dhjetor, 1808
Çarhacı Ali Pasha dhjetor, 1808 Mars, 1809
Kör Yusuf Ziyaüddin Pasha Mars, 1809 shkurt, 1811
Laz Ahmed Pasha shkurt, 1811 korrik, 1812
Hurşid Ahmed Pasha korrik, 1812 Mars 30, 1815
Mehmed Emin Rauf Pasha Mars 30, 1815 janar 6, 1818
Burdurlu Dervish Mehmed Pasha janar 6, 1818 janar 5, 1820
Seyyid Ali Pasha janar 5, 1820 prill 21, 1821
Benderli Ali Pasha prill 30, 1821 prill 21, 1821
Hacı Salih Pasha prill 30, 1821 nëntor 11, 1822
Deli Abdullah Pasha nëntor 11, 1822 Mars 4, 1823
Turnacızade Silahdar Ali Pasha Mars 4, 1823 dhjetor, 1823
Mehmed Said Galip Pasha dhjetor, 1823 shtator 15, 1824
Benderli Mehmed Selim Sırrı Pasha shtator 15, 1824 tetor 26, 1828
Darendeli Topal İzzet Mehmed Pasha tetor 26, 1828 janar, 1829
Reşid Mehmed Pasha janar, 1829 shkurt 17, 1833
Mehmed Emin Rauf Pasha shkurt 17, 1833 korrik 8, 1839
Koca Mehmed Hüsrev Pasha korrik 8, 1839 maj 29, 1841
Mehmed Emin Rauf Pasha maj 29, 1841 tetor 7, 1841
Darendeli Topal İzzet Mehmed Pasha tetor 7, 1841 shtator 3, 1842
Mehmed Emin Rauf Pasha shtator 3, 1842 korrik 31, 1846
Koca Mustafa Reşid Pasha korrik 31, 1846 prill 28, 1848
İbrahim Sarim Pasha prill 28, 1848 gusht 13, 1848
Koca Mustafa Reşid Pasha gusht 13, 1848 janar 27, 1852
Mehmed Emin Rauf Pasha janar 27, 1852 Mars 7, 1852
Koca Mustafa Reşit Pasha Mars 7, 1852 gusht 7, 1852
Mehmed Emin Aali Pasha gusht 7, 1852 tetor 4, 1852
Damat Mehmed Ali Pasha tetor 4, 1852 maj 14, 1853
Giritli Mustafa Naili Pasha maj 14, 1853 maj 30, 1854
Kıbrıslı Mehmed Emin Pasha maj 30, 1854 nëntor 24, 1854
Koca Mustafa Reşid Pasha nëntor 24, 1854 maj 4, 1855
Mehmed Emin Aali Pasha maj 4, 1855 dhjetor 1, 1856
Koca Mustafa Reşid Pasha dhjetor 1, 1856 gusht 2, 1857
Giritli Mustafa Naili Pasha gusht 2, 1857 tetor 23, 1857
Koca Mustafa Reşid Pasha tetor 23, 1857 janar 7, 1858
Mehmed Emin Aali Pasha 11 janar, 1858 8 tetor, 1859
Kıbrıslı Mehmed Emin Pasha 8 tetor, 1859 24 dhjetor, 1859
Mütercim Mehmed Rüşdi Pasha 24 dhjetor, 1859 27 maj, 1860
Kıbrıslı Mehmed Emin Pasha 27 maj, 1860 6 gusht, 1861
Mehmed Emin Aali Pasha 6 gusht, 1861 22 nëntor, 1861
Keçecizade Mehmed Fuad Pasha 22 nëntor, 1861 6 janar, 1863
Yusuf Kamil Pasha 6 janar, 1863 3 qershor, 1863
Keçecizade Mehmed Fuad Pasha 3 qershor, 1863 5 qershor, 1866
Mütercim Mehmed Rüşdi Pasha qershor 5, 1866 shkurt 11, 1867
Mehmed Emin Aali Pasha 11 shkurt, 1867 7 shtator, 1871
Mahmud Nedim Pasha shtator, 1871 31 korrik, 1872
Mithat Pasha 31 korrik, 1872 19 tetor, 1872
Mütercim Mehmed Rüşdi Pasha Oct, 1872 shkurt, 1873
Sakızlı Ahmed Esat Pasha 15 shkurt, 1873 maj, 1873
Şirvanlı Mehmed Rüşdi Pasha maj, 1873 14 shkurt, 1874
Hüseyin Avni Pasha 14 shkurt, 1874 25 prill, 1875
Sakızlı Ahmed Esat Pasha prill, 1875 gusht, 1875
Mahmud Nedim Pasha gusht 21, 1875 prill 13, 1876
Mütercim Mehmed Rüşdi Pasha prill, 1876 19 dhjetor, 1876
Mithat Pasha 19 dhjetor, 1876 5 shkurt, 1877
İbrahim Edhem Pasha 5 shkurt, 1877 11 janar, 1878
Ahmed Hamdi Pasha 11 janar, 1878 4 shkurt, 1878
Ahmed Vefik Pasha 4 shkurt, 1878 18 prill, 1878
Mehmed Sadık Pasha 18 prill, 1878 maj, 1878
Mütercim Mehmed Rüşdi Pasha maj, 1878 qershor, 1878
Mehmed Esad Saffet Pasha maj, 1878 tetor, 1878
Tunuslu Hayreddin Pasha tetor, 1878 28 korrik, 1879
Ahmed Arifi Pasha 28 korrik, 1879 shtator, 1879
Küçük Mehmed Said Pasha 18 tetor, 1879 9 qershor, 1880
Cenani Mehmed Kadri Pasha 9 qershor, 1880 12 shtator, 1880
Küçük Mehmed Said Pasha 12 shtator, 1880 2 maj, 1882
Abdurrahman Nureddin Pasha 2 maj, 1882 12 korrik, 1882
Küçük Mehmed Said Pasha 12 korrik, 1882 30 nëntor, 1882
Ahmed Vefik Pasha 1 dhjetor, 1882 3 dhjetor, 1882
Küçük Mehmed Said Pasha 3 dhjetor, 1882 24 shtator, 1885
Kıbrıslı Mehmed Kamil Pasha shtator, 1885 shtator, 1891
Ahmed Cevat Şakir Pasha shtator, 1891 qershor, 1895
Küçük Mehmed Said Pasha 9 qershor, 1895 3 tetor, 1895
Kıbrıslı Mehmed Kamil Pasha tetor, 1895 nëntor, 1895
Halil Rifat Pasha nëntor, 1895 9 nëntor, 1901
Küçük Mehmed Said Pasha 13 nëntor, 1901 15 janar, 1903
Avlonyalı Mehmed Ferid Pasha 15 janar, 1903 korrik, 1908
Küçük Mehmed Said Pasha 22 korrik, 1908 6 gusht, 1908
Kıbrıslı Mehmed Kamil Pasha gusht, 1908 shkurt, 1909
Ahmed Tevfik Pasha 31 Mars, 1909 maj, 1909
Hüseyin Hilmi Pasha maj, 1909 janar, 1910
İbrahim Hakkı Pasha 12 janar, 1910 29 shtator, 1911
Küçük Mehmed Said Pasha 4 tetor, 1911 17 korrik, 1912
Ahmed Muhtar Pasha 22 korrik, 1912 29 tetor, 1912
Kıbrıslı Mehmed Kamil Pasha tetor, 1912 23 janar, 1913
Mahmud Şevket Pasha 23 janar, 1913 11 qershor, 1913
Said Halim Pasha 12 qershor, 1913 3 shkurt, 1917
Mehmed Talat Pasha 4 shkurt, 1917 8 tetor, 1918
Ahmed İzzet Pasha 14 tetor, 1918 8 nëntor, 1918
Ahmed Tevfik Pasha 11 nëntor, 1918 10 Mars, 1919
Damat Ferid Pasha 10 Mars, 1919 4 tetor, 1919
Ali Rıza Pasha 6 tetor, 1919 2 Mars, 1920
Hulusi Salih Pasha 8 Mars, 1920 2 prill, 1920
Damat Ferid Pasha 5 prill, 1920 18 tetor, 1920
Ahmed Tevfik Pasha 21 tetor, 1920 17 nëntor, 1922

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]