Inxhinieria e Financave

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Inxhinieria finaciare është një lëmi multidisiplinare në lidhje me krijimin e Instrumenteve të reja financiare dhe strategjive financiare e specializuar në shkallën e interesit të derivateve. Ajo i aplikon këto metoda duke vënë në zbatim teoritë finaciare dhe matematikën e aplikueshme.