Romani

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
  • Romani m. (fr. roman nga lat. romanus-romak ; në fillim vepër letrare e shkruar në gjuhën romane=romake) let. vepër letrare e gjatë zakonisht në prozë, e cila pasqyron një rreth të gjerë ngjarjesh dhe karakteresh të njerëzve, duke spikatur një prej tyre.
  • Romani m. (lat. romanus) - amilje e popujve, gjuhët e të cilëve rrjedhin nga latinishtja vulgare (popullore), si : gjuha italiane, frënge, spanjolle, portugeze, romune etj., përkatësisht popujt. italian, frëng, spanjoll, portugez, romun etj.
  • Romane m. (lat. roman/us, - a, ~um) që i përket një populli a një gjuhe romane, popull roman, gjuhë romane.
  • Roman Polanski - regjisor polak

Burim i të dhënave

  • f.548 rreshti.24 majtas - "Fjalor i fjalëve te huaja".

Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Romani.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.