Wikipedia:Projekti Fjalori/Antikë-Mesjetë-Moderne

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Disambig.svg Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary Projektfjalori.GIF
Rifresko memorien e serverit Për Antikë-Mesjetë-Moderne shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe..
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart

Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Antikë-Mesjetë-Moderne/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Antikë-Mesjetë-Moderne/Lista

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias


Fjalor Shqip-shqip-gjuhë tjera të vdekura, për emërtime, toponime etj.


A[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Afërdita (lat.: Aphrodita} me kuptimin Afër dita (ang.: Near daylight)
 • Agora (lat.: Agoras) me kuptimin (Shesh prej guri) Asht gur (ang.: It is made of stone)
 • Akea (lat.:Achaea) ) me kuptimin A ke. (ang.: Have you?)
 • Apolonia (sq.)-
 • Arbana (lat.:Arbana) me kuptimin Arë bana. (ang.: (I) made ar-able land)
 • Arbëri (lat.: Arbëri) me kuptimin Arë bëri.(ang.: (He) made arable land)
 • Arkeleu / Arçel (lat.: Archelaus) me kuptimin Arë ke le / Arë çel.(ang.: Arable land (you) were born / (he) makes)
 • Artemis (lat.: Artemis) me kuptimin Arë themi -s.(ang.: Arable land (we) say)
 • Atamene (lat.: Athamanes) me kuptimin A thamë ne?(ang.: Did we say … ?)
 • Athina (Perëndi e diturisë) (lat.: Athena) me kuptimin (A thina / thena?(ang.: Do we say?)

B[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Butrinti (sq.)
 • Bukefali (lat.: Bucephalus) me kuptimin Bukë falës. (ang.: Bread gratis-giver)
 • Bylis (lat.: Byllis) me kuptimin Pylli. (ang.: The forest)

C[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


Ç[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


D[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Demetër
  1. Demeter (ang) - me kuptimin Dhe mitër - Fertile soil.
 • Desareti
  1. Dessareti (ang) - me kuptimin Deshë are -ti - Rams (fed on) arable land.
 • Detis (Perëndi e detit)
  1. Thetis (ang.) - me kuptimin Deti - Sea
 • Drumodi
  1. Drymodes (ang) - me kuptimin Dru madh - Large wood.
 • Durrësi (sq.)
  1. Δυρράχιον Dyrrhachium, Επίδαμνος Epidamnos, Durazzo, Драч

Dh[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


E[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Edesha (qytet)
  1. Edessa - (ang.) - E desha / Deshë-a - (I) wanted (it). / The rams.
 • Efesi
  1. Ephesus - (ang.) - Është veshi - It is the ear / dressing.
 • Efesian
  1. Ephesian - (ang.) - Është vesh-jan - It is listener / tailor.
 • Egnatia
  1. Egnatia - (ang.) - E njatia (zgjatia) - The stretched.
 • Eleutheri
  1. Eleutherius - (ang.) - E leu dheri - The soil gave born to (him/her)
 • Epiri
  1. Epirus - (ang.) - E pira - The drinking.
 • Eskili
  1. Aeschylus - (ang.) - E shkeli - (He) stepped on.
 • Eskulapi (Perëndi e mjeksisë)
  1. Aesculapius - (ang.) - E shkula pi - Root out and drink.

Ë[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


F[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

G[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Gigae
  1. Gygaea (ang.) - Gji gja - Wide harbour.
 • Gulam
  1. Gulam (ang.) - Ku lamë - Where did (we) leave?

Gj[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


H[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Hera
  1. Hera (ang.) - me kuptimin Era - The wind
 • Himeti
  1. Hymettus (ang.) - me kuptimin Hi mbeti - (It) remained ash.
 • Hipia
  1. Hippias (ang.) - me kuptimin I pi - (pirë) Drunken.

I[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Isa
  1. Issa (ang.) - me kuptimin Isha - (I) was.
 • Itaka
  1. Ithaca (ang.) - me kuptimin I thaka - It makes dry /them feel cold.

J[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


K[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Kalsidika
  1. Chalcidice (ang.) - me kuptimin Kalë si dhi ka - Black horse like goat (he) has.
 • Karano
  1. Karano (ang.) - me kuptimin Ka ranë / rërë - There is sand.
 • Kasandra
  1. Cassandra (ang.) - me kuptimin Kasha /kesha /kisha andrra - (I) had dreams.
 • Kavalla - (Port detar në Greqi)
  1. Cavallo (ang.) - me kuptimin Ka valë - There are waves (seaport in Greece).
 • Kos - (ishull)
  1. Cos (ang.) - me kuptimin Kos - Yogurt.

L[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

Ll[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


M[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Mendoçino
  1. Mendocino (ang.) - me kuptimin Mendo çin / kë - Think of whom.
 • Menelau
  1. Menelaus (ang.) - me kuptimin Me ne leu - With us (he) was born.
 • Mikena
  1. Mycenae (ang.) - me kuptimin Mik kena - Friends we have.
 • Molosi
  1. Molossia (ang.) - me kuptimin Mbolle shi - (You) sowed rain.

N[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


Nj[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


O[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


P[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Pegas
  1. Pegasus (ang.) - me kuptimin Pe gja (gjë) - ? Did (you) see anything?
 • Pela
  1. Pella (ang.) - me kuptimin Pela - Mare
 • Pellazg
  1. Pelasgian (ang.) - me kuptimin Pela -azg - Whoever has mares.
 • Penelopa
  1. Penelope (ang.) - me kuptimin Pen (Pend) - e lopë - Plough and cow.
 • Perdika
  1. Perdiccas (ang.) - me kuptimin Për dikë - For somebody.
 • Persefoni
  1. Persephone (ang.) - me kuptimin Përse vonë - Why late?
 • Pirro
  1. Pyrrhus (ang.) - me kuptimin Pi rro - Drink (and) live.
 • Pitian
  1. Pythian (ang.) - me kuptimin Pi ti, janë - You drink, (they) are.
 • Poseidon
  1. Poseidon (ang.) - me kuptimin Po, se i don - Yes, because (he) wants (them).
 • Potidea
  1. Potidaea (ang.) - me kuptimin Po te dhea - Earthen pot.
 • Priam (Mbreti i Trojës) -
  1. Priam (ang.) - me kuptimin Prij jam / I parë jam - Leader I am / The first I am.

Q[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


R[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


Rr[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


S[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Salamina
  1. Salamis (ang.) - me kuptimin Sa lamë? - How many did (we) leave?
 • Simois
  1. Simois (ang.) - me kuptimin Si mua ish - Like me was.
 • Skae
  1. Scaea (ang.) - me kuptimin Skae / Skaj - Edge.
 • Skamandër
  1. Scamander (ang.) - me kuptimin S’kam andërr - (I) have no dream.
 • Strimon
  1. Strymon (ang.) - me kuptimin Shtrim - Laying down.

Sh[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


T[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Tiranët
  1. Tyrants (ang.) - me kuptimin Të rëndët - The heavys.
 • Tire
  1. Tyre (ang.) - me kuptimin Tirë - Wine vat.
 • Trakë
  1. Thrace (ang.) - me kuptimin Trokë (tokë, dhe) - (To be) penniless (on ground).

Th[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Thetis (ang.) - shiko #D Detis
 • Thesalia
  1. Thessaly (ang.) - me kuptimin Thesa li-ni - Linen sacks.

U[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

V[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


X[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


Xh[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


Y[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne


Z[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

 • Zeus
  1. Zeus (ang.) - me kuptimin Zë - Voice.

Wikipedia:Projekti Fjalori/Antikë-Mesjetë-Moderne/Zh

W[Redakto nëpërmjet kodit]

Antikë-Mesjetë-Moderne

Burimi i të dhënave[Redakto nëpërmjet kodit]