Wikipedia:Projekti Fjalori/Folklori/L

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Folklori apo Vitrina Projekti Fjalori/L ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
L-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

lajmevelah! dhe lajvela (nga: lah havle!) pasth. (or.) fuqi e perendisë! s´ka forcë më të madhe se ajo e perendisë! zotna ruaj! (kur shprehet habi e madhe për içka që ka ngjarë). [1]
lamumlam (nga: lamë më lamë) lok. ndf. ne çdo lëmë ku fshihet gruri. [1]
laskër në fraz. "u bë laskër fluturim e ..." fluturimthi, vrik. [1]
lâtë - landë, lëndë. [1]
lenë (i, e) mb. i, e lehtë. [1]
lijtë - lindur. [1]
likpërmjet ndf. për midis të midisit, mu në mes. [1]
lirek ~i em. shm. kërthi, foshnje. [1]
lozë ~a ef. shm. ~ (sërb.) degë ngjitëse bimësh të ndryshme, të cilat kapën për ndonjë pemë ose gjetiu. [1]
lpenër ~nra ef. shm. ~nra, pupël. [1]
luapë - lopë. [1]
lulak ~u em. shm. foshnje. [1]
luskë ~a ef. shm. ~a (sërb.) luspë, pare peshku. [1]
lushtajë ~a (lugshtajë ~a) ef. shm. ~a, luginë në mes dy kodrash. [1]


  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.