Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Folklori/T

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Folklori apo Vitrina Projekti Fjalori/T ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
T-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

tagbir ~i (takbir) em. shm. ~e (or.) [1]
tajshkë ~a ef. shm. ~a copëz e vogël druri që mbetet pasi ta kemi ghendur drurin, ashkë, ashkël, bujashkë. [1]
talebe ~bja ef. shm. ~ (or.) [1]
tambar ~i em. shm. ~e gunë; fig. "ja paloj tambarin", ia tregoj qejfin, e zbrum duke e rrahur. [1]
tanaherë ndf. gjithmonë. [1]
- tue, duke. [1]
teferiq ~i (teferixh ~i) em. shm. ~e (or.) [1]
tejë (tejtë) - ndejtur, (tejun) - ndejtur. [1]
tekmil ~i em. shm. (or.) [1]
tekrrí ~ja ef. shm. ~ja lëmsh, tubë pejsh. [1]
teliz ~i em. shm. ~e ballkon i vogël prej dërrasash. [1]
temcoj ~a - tepsi. [1]
temsil ~i em. shm. ~e (or.) [1]
tenzonë (djalë n´...) bir në shpirt, fëmijë i adaptuar. [1]
tëishkë më tëishkë lok. ndf. copë-copë. [1]
tërmek (dikend) (termek) ft. e mpak së rrahuri, e rrah gjersa e bëj të humbasë vetëdijen; turlloj, termekem, mpakem së rrahuri, trullohem. [1]
tervesë ~a (tërvesë) ef. shm. ~a, tryezë. [1]
teslicë ~a ef. shm. ~a (sërb.) sqepar, qeser, teskë. [1]
teshë - lodhur, ëputur, dërmuar. [1]
tënzonë, shih: tenzonë. [1]
tërmoj ft. tuboj, mbledh, grumbulloj, tërmou - tubuar, u tërmounë, - u grumbulluan, u tubuanë. [1]
tibe, shih: tybe [1]
tiej ft. dëgjoj, ja tie - ia dëgjon, tie - dëgjuar, tieten - dëgjuan, tije - ty, tine - ti, toj - ty. [1]
toj se ldh. gjoja se, kinse. [1]
tok ft. trokas, toka - trokita, tokën- troket, tokin - trokasin. [1]
tollë - ndodhur, toll - ndodh, tollje ~ja ef. shm. ~ - ndodhi. [1]
topko ndf. (maq.) krejt, krejtësisht, ai vetë, i ngjajshëm me ... [1]
trakalicë ~a ef. shm. ~a nënbishtëza e samarit, shkop petashuq, i lidhur në të dy anët e samarit që u vihet kuajve ose gomarëve e mushkave nën bisht, për të penguar që të rrëshqasë samari përpara në tatpjetëze. [1]
treb - tremb, trebë - trembur. [1]
tretna ~t (të) ef. shm. gostia, (zijafeti) që bëhet natën e tretë me rastin e lindjes së fëmijës. Edhe kur ndodh q ëkjo gosti bëhet natën e shtatë, prapëseprapë quhet tretna (nga numri tre). [1]
troçk ~a ef. shm. ~a troke, trokale, këmbanë e vogël për dhen ose dhi në formë rrumbullake ose shpatuke. [1]
tuk pf.t^e [1]
tulifarë (më drejt: turliarë) gjithfarë. [1]
tulluk ~u em. shm. ~a shllungë, një dorë lesh ndf. "ja hiqke leshin tulluk", ia ndukte leshin shlluga-shlluga. [1]
tumelek ~u em. shm. lodër, daulle e vogël. [1]
turjelë - turjelë. [1]
tybe ~bja ef. shm. ~ (or.) [1]


  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.