Wikipedia:Projekti Fjalori/Folklori/N

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Folklori apo Vitrina Projekti Fjalori/N ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
N-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

nagradë ~a ef. shm. ~a (sërb.) shpërblim. [1]
naj pf. ndaj, pranë. [1]
najsi - u nis. [1]
naksan (nakson) ndf. (or.) [1]
nalet ~i em. shm. ~a (or.) [1]
nam ~i (nom) em. shm. ~e [1]
nasip ta bftë! ffr. [1]
nashtje - ndoshta. [1]
ndrauhem - mpihem. [1]
ndojf - ndihmoj. [1]
ngarroj - i tubohen, e rrethojnë. [1]
ngujoj ft. mbyll, ngujohem, zë vend brenda në shtëpi e nuk luaj për një kohë të gjatë. [1]
ni ldh. në se, në qoftë se. [1]
niqah ~i em. shm. ~e (or.) [1]
´nô - formë e shkurtër nga vnon, ai vë, noje (vnoje) vëre, e nova (e vnova) e vëra, noi vuri. [1]
nojsem - nisem. [1]
nqas, nqasem - afroj, afrohem. [1]


  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.