Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Folklori/Rr

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Folklori apo Vitrina Projekti Fjalori/Rr ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
Rr-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

rrai - rri. [1]
rr^ena - rrema. [1]
rrejt (u) - u rrit. [1]
rrishme (t´) të rrejshme, me rrená. [1]
rroçkoman, e (dhe: rroçkodell) mb. njeri i bâshëm; njeri i gjindshëm; rrotel. [1]
rroe (t´) - të rrijë. [1]
rrotëll ~tlla ef. shm. ~tlla, anekdotë humoristike e thumbuese, mesele, bende. [1]
rrotoj ft. rrotoj çarqpin, e arnoj me pe të leshtë në formë të rrumbullakët; përfitoj; gëlltit, "e rrotoi ni bukë", e përlau një bukë. [1]
rrotoman ~i em. shm. ~a shi: rroçkoman. [1]
rrumlloj (rrupulloj) fint. rraptoj, rroptoj; shkurtoj, pres, ja rrumllon krijet, ja shkrton kokën. [1]
rruzë - ruazë. [1]
rrypoj ft. pres (mishin) rrypa-rrypa. [1]


  1. ^ a b c d e f g h i j k l PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.