Wikipedia:Projekti Fjalori/Folklori/S

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Folklori apo Vitrina Projekti Fjalori/S ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
S-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

sabí ~ja ef. shm. ~ (or.) [1]
sade (sallde) - vetëm, sall. [1]
sagllamohem fint. (or.) sigurohem, bindem; sagllam m. (or.) i sigurtë, i saktë, i përpiktë, i rregullt, ndf. sigurisht, padyshim, "vjen sagllam", vjen padyshim. [1]
sai - sy, sajtë - sytë. [1]
sakakusholl ~i em. shm. ~a (or.) lloj zogu i vogël. [1]
sallmë (me e lishou kalin ...) ffr. ta lëshosh kalin të kullosë i lirë në tërë lvadhin, pa e kufizuar duke e lidhur për ndonjë pemë apo huri. [1]
scivonët (serb. zvono) zilet. [1]
sebep ~i (sebet) em. shm. ~e (or.) [1]
sefte, sefteneen ndf. (or.) [1]
selam aleiqym! pasth. (or.) ju përshëndes! ju drejtoj një përshëndetje! [1]
seri ndf. çudi," me ba seri~, të habitësh, të mbetesh pa mend. [1]
samarxhi ~ja em. shm.:, argjentar. [1]
sëndyq - shih: san^ek. [1]
sini ~ja ef. shm. ~ja tepsi e madhe që shtrohet në vend të sofrës, sofra. [1]
sinouri (sinori) kufi, kufi are, vend, vis. [1]
smujë - sëmndje. [1]
´sonj - mësoj. [1]
sos ft. ka edhe kuptimin: vendos, " e kam sosë me u nisë", e kam vendosur; djeg, "e sosi pasuli i nxehtë", e dogji, e ërvëloi grosha e nxhtë, " m´sosi çaji", më përvëloi çaji; arrij, "masi u sos n´katnd", pasi arrijti ... [1]
spre - mprehur. [1]
store ~rja ef. shm. ~ përdoret me kuptimin: ngjarje e vërtetë, e vërtet historike. [1]
strokël ~klli (strofullog ~u) vend ku rrinë shtazët e egra; çerdhe, frrik. [1]
struhere ~rja - shih: shtruherë. [1]
stupc ~i em. shm. ~a (or.) [1]
s^un ~i em. shm. ~e (dhe: suntar) sundimtar. [1]
svojit ft. (sërb. usvojiti) përvetësoj, mposht, rrëzoj. [1]
syret ~i em. shm. ~a (or.) [1]
syretxhi ~ja em. shm. ~ (or.) [1]


  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.