Wikipedia:Projekti Fjalori/Folklori/Sh

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Folklori apo Vitrina Projekti Fjalori/Sh ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
Sh-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

shah ~u, ~i em. shm. (or.) [1]
shak në fraz. "i lamë n´shak", i akullt, i ngritë, fig. halë ë sy, "i bâhet i lamë n´shak", i bëhet halë në sy. [1]
shalldan - shandan. [1]
shefa ~u em. (or.) [1]
´shehu - fshehu, ´shehun fshehur, ´shehna (e) mb. e fshehur. [1]
shilek ~u em. shm. (sërb.) dush i ri, rrunxak. [1]
shkdhyej fint. fishkëlloj, fëshëllej. [1]
shkekë ~a ef. shm. (sërb.) ai që shet plëndësa, Në tekst: vajzaqë kishte një plëndës në kokë, shkrembe ~ja ef. shm. ~ (sërb.) plëndës. [1]
shkrep ft. shërndaj; shkrepemi, shpërndahemi. [1]
shmrazët (i e) mb. i, e zbrazët. [1]
shotaj ~a ef. shm. shotajtjet shetitjet. [1]
shpajë (shpojë) - shtëpi, shpójt - shtëpiat. [1]
shpejdahen lëshohen, përhapen, "ishin shpejdah shumë mitë", kishin vërshyer minjtë. [1]
shtai, (shti) ndf. tani, tash. [1]
shtaj (u) - u dha pas, u pasionua në. [1]
shtiell - siell, shtuell - solli. [1]
shtihohem - shtihem, shtirem. [1]
shtirë (i, e) mb. i keq fort, "havaja e shtirë"; i egër, mizor, zemërkeqe e grindavece, "gru e shtirë"; i rëndë, " i tha fjalë t´shtira. ja dha dy varrë t´shtira"; i rreptë, "ja dha kalit ni vrap t´shtirë"; ndf. vështirë, rëndë, "po i vje shtirë", po i vjen rëndë. [1]
shtruherë ~a (shtrojerë ~a) ef. shm. ~e vend që nuk e zë era. [1]
shtiell ft. hedh me fuqim gjuaj vërtit, vrigëlloj (shpatën); zhvilloj, "shtiell pëlhurën". [1]
shul e për nën tokë, fraz. me një anë andej ose këndej, "uji shkonte shul e për nën tokë", uji kishte gjetur rrugë tjetër, nuk shkonte teposhtë por me një anë, rrugë pa rrugë, pastaj është futur për nën tokë e ja dalur gjetiu, rrugën që bënë uji n ënjë anë dhe del dikund për nën tokë. [1]
shybe ~bja ef. shm. ~ (or.) [1]
shyrbes (serbez) - serbes. [1]


  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.