Jump to content

Demografia e Francës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Rritjas e popullsisë së Francës

Franca sipas regjistrimit të popullsisë së vitit 2003 ka pasur gjithësej 60.180.529 banorë, me dendësi mesatare për km2 110 banorë. Radhitet në vedin e 20 –të në botë. Ndërsa në vendin e 47 –të për nga sipërfaqja me 547.030 km² Tri e katërta e popullsisë së Francës jeton në qytete.. Pjesa dërmuese e popullsisë janë francezë. Por ekzistojnë edhe pakicat si: Flamanët,Bretanjët,Baskët,Katalonët,Korzakët . Nuk ka shënime për pakicat sepse ky term në Francë pothuajse është i panjohur. Pakicat me kalimin e kohës pothuajse krejtësisht janë asimiluar. Vonë nën presionin e Unionit Euroopian Franaca iu ka kushtuar vemendje më të madhe pakicave kombëtare dhe etnike..

Gjuhë zyrtare është frengjishtja, por ekzistojnë disa gjuhë lokale si gjuha baske, bretonje,katalone,flamane,gjermane etj. Këto gjuhë vonë qeveria i ka leju të përdoren. Megjithëate gjuha frenge mbetet gjuhë e vetme zyrtare.

Piramida e popullsisë

Katolicizmi është religjioni kryesorë në francë. Mbi 80% e popullsisë deklarohen si katolik.

Islami në Francë është duke u rritur me të madhe me ardhjen e emigratëve nga vendet islamike. Sot rreth 5% e populsisë deklarohen se i përkasin religjonit islam. Protestantë janë vetëm 2 % e popullsisë. Ndërsa hebrej janë gjithësej 1% e popullsisë së Francës.