Demografia e Polonisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Popullsia e Polonisë, Të dhënat e FAO, 1961-2010; Numri i banorëve në miliona.
Qytetet më të mëdha në Poloni (mbi 20,000 qytetarë, të dhënat për vitin 2010)

Sipas regjistrimit të vitit 2011 nga Zyra Qendrore e Statistikave Polake (GUS), në fund të vitit 2011, Polonia kishte një popullsi prej 38,538,447[1], që përkthehet në një dendësi mesatare të popullsisë prej 123 njerëzve / km2 (urbane 1105 për 1 km2, rurale 50 për 1 km2). 61.5% e popullsisë polake jeton në zonat urbane, një numër që po zvogëlohet ngadalë. Polonia është vendi 33 më i populluar në botë (9 në Evropë, me 5.4% të popullsisë evropiane). Popullsia e përgjithshme e Polonisë është pothuajse e ndenjur (rritja e popullsisë ishte 0.08%). Jetëgjatësia mesatare ishte 70.5 për burrat dhe 78.9 për femrat. Në vitin 2009, pritej të ishte 73.1 për burrat dhe 79.5 për gratë. Shpërndarja e popullsisë është e pabarabartë. Etnikisht, Polonia është një vend shumë homogjen, me 96.7% të popullsisë polake.

Një numër i regjistrimeve kanë vlerësuar këto të dhëna, duke përfshirë një regjistrim të popullsisë në 2002 dhe një studim nga Fondacioni i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut (HFHR), i cili konfirmoi se ka shumë grupe etnike autoktone në Poloni. Vlerësimet nga INTEREG dhe Eurominority paraqesin një pamje të ngjashme demografike të Polonisë, por ato japin vlerësime vetëm për shumicën e këtyre grupeve etnike.

Polonia po plaket me shpejtësi. Në vitin 1950, mosha mesatare ishte 25.8: gjysma e popullsisë polake ishte më e re, më e vjetër se gjysma. Sot ajo është 38.2. Nëse tendencat aktuale vazhdojnë, do të jetë 51 deri në vitin 2050[2]. Ndërsa popullsia po plaket, ajo gjithashtu ka filluar të bjerë kryesisht për shkak të niveleve të ulëta të lindjeve dhe emigracionit të vazhdueshëm që po ndikon ekonominë. Numri i fëmijëve të lindur në familjet polake (TFR prej 1.31, poshtë nga 2 në 1990) është një nga më të ultat në Evropën Qendrore.[3][4]

Statistikat vitale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Para Luftës së Dytë Botërore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Viti Popullsia mesatare (x 1000) Lindjet e gjalla Vdekjet Ndryshimi natyror Shkalla e lindjes (për 1000) Shkalla e vdekshmërisë (për 1000) Ndryshimi natyror (per 1000)
1921 27 224 890 400 568 300 322 100 32.7 20.9 11.8
1922 27 846 983 100 554 600 482 500 35.3 19.9 15.4
1923 28 480 1 014 700 493 800 520 900 35.6 17.3 18.3
1924 29 007 1 000 100 519 200 480 900 34.5 17.9 16.6
1925 29 475 1 036 600 492 200 544 400 35.2 16.7 18.5
1926 29 906 989 100 532 700 456 400 33.1 17.8 15.3
1927 30 302 958 733 525 633 433 100 31.6 17.3 14.3
1928 30 693 990 993 504 207 486 786 32.3 16.4 15.9
1929 31 084 994 101 518 929 475 172 32.0 16.7 15.3
1930 31 490 1 022 811 488 417 534 394 32.5 15.5 17.0
1931 31 935 964 573 493 703 470 870 30.2 15.5 14.7
1932 32 394 934 663 486 548 448 115 28.9 15.0 13.8
1933 32 823 868 675 466 210 402 465 26.5 14.2 12.3
1934 33 223 881 615 479 684 401 931 26.5 14.4 12.1
1935 33 616 876 667 470 998 405 669 26.1 14.0 12.1
1936 34 020 892 320 482 633 409 687 26.2 14.2 12.0
1937 34 441 856 064 481 594 374 470 24.9 14.0 10.9
1938 34 849 849 873 479 602 370 271 24.4 13.8 10.6

Pas Luftës së Dytë Botërore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Viti Popullsia mesatare (x 1000) Lindjet e gjalla Vdekjet Ndryshimi natyror Shkalla e lindjes (për 1000) Shkalla e vdekshmërisë (për 1000) Ndryshimi natyror (per 1000) Fertiliteti Jetëgjatësia (meshkujt) Jetëgjatësia (femrat) Pjesa e lindjeve jashtë martese Imigrimi Emigrimi Migrimi i jashtëm neto
1946 23 777 570 000 335 000 235 000 24.0 14.1 9.9
1947 23 970 630 000 271 000 359 000 26.3 11.3 15.0
1948 23 980 704 772 268 000 436 772 29.4 11.2 18.2
1949 24 410 725 061 284 000 441 061 29.7 11.6 18.1
1950 24 824 763 108 288 685 474 423 30.7 11.6 19.1 3,705 56,07 61,68
1951 25 271 783 597 312 314 471 283 31.0 12.4 18.6 3,745 55,11 60,67
1952 25 753 778 962 286 730 492 232 30.2 11.1 19.1 3,670 57,59 63,07
1953 26 255 779 000 266 527 512 473 29.7 10.2 19.5 3,605 59,58 65,05
1954 26 761 778 054 276 406 501 648 29.1 10.3 18.7 3,580 59,8 65,06
1955 27 281 793 847 261 576 532 271 29.1 9.6 19.5 3,605 60,82 66,19
1956 27 815 779 835 249 606 530 229 28.0 9.0 19.1 3,605 62,29 67,52
1957 28 310 782 319 269 137 513 182 27.6 9.5 18.1 3,485 61,2 66,7
1958 28 770 752 600 241 435 511 165 26.2 8.4 17.8 3,355 63,08 68,57
1959 29 240 722 928 252 430 470 498 24.7 8.6 16.1 3,215 62,71 68,3
1960 29 561 669 485 224 167 445 318 22.6 7.6 15.1 2,98 64,94 70,6
1961 29 965 627 624 227 759 399 865 20.9 7.6 13.3 2,83 64,91 70,78
1962 30 324 599 505 239 199 360 306 19.8 7.9 11.9 2,72 64,53 70,49
1963 30 691 588 235 230 072 358 163 19.2 7.5 11.7 2,70 65,41 71,52
1964 31 161 562 855 235 919 326 936 18.1 7.6 10.5 2,57 65,78 71,6
1965 31 496 546 362 232 421 313 941 17.3 7.4 10.0 2,52 66,58 72,4
1966 31 698 530 307 232 945 297 362 16.7 7.3 9.4 2,33 66,87 72,85
1967 31 944 520 383 247 705 272 678 16.3 7.8 8.5 2,30 66,44 72,61
1968 32 426 524 174 244 115 280 059 16.2 7.5 8.6 2,24 67,04 73,55
1969 32 555 531 135 262 823 268 312 16.3 8.1 8.2 2,20 66,5 73,09
1970 32 526 545 973 266 799 279 174 16.8 8.2 8.6 2,22 66,62 73,33 5,0
1971 32 805 562 341 283 702 278 639 17.1 8.6 8.5 2,25 66,13 73,25
1972 33 068 575 725 265 250 310 475 17.4 8.0 9.4 2,24 67,32 74,17
1973 33 363 598 559 277 188 321 371 17.9 8.3 9.6 2,24 67,15 74,3
1974 33 691 621 080 277 085 343 995 18.4 8.2 10.2 2,26 67,8 74,64
1975 34 022 643 772 296 896 346 876 18.9 8.7 10.2 2,27 67,02 74,26 4,7
1976 34 362 670 140 304 057 366 083 19.5 8.8 10.7 2,31 66,92 74,55
1977 34 698 662 582 312 956 349 626 19.1 9.0 10.1 2,33 66,49 74,5
1978 35 010 666 336 325 104 341 232 19.0 9.3 9.7 2,30 66,36 74,53
1979 35 257 688 293 323 048 365 245 19.5 9.2 10.4 2,39 66,79 74,91 4,8
1980 35 578 692 798 350 203 342 595 19.5 9.8 9.6 2,42 66,01 74,44
1981 35 902 678 696 328 923 349 773 18.9 9.2 9.7 2,34 67,1 75,24
1982 36 227 702 351 334 869 367 482 19.4 9.2 10.1 2,38 67,24 75,2
1983 36 571 720 756 349 388 371 368 19.7 9.6 10.2 2,41 67,04 75,16
1984 36 914 699 041 364 883 334 158 18.9 9.9 9.1 2,36 66,84 74,97
1985 37 203 677 576 381 458 296 118 18.2 10.3 8.0 2,33 66,5 74,81 5,0
1986 37 456 634 748 376 316 258 432 16.9 10.0 6.9 2,21 66,76 75,13
1987 37 664 605 492 378 365 227 127 16.1 10.0 6.0 2,15 66,81 75,2
1988 37 862 587 741 370 821 216 920 15.5 9.8 5.7 2,12 67,15 75,67
1989 37 963 562 530 381 173 181 357 14.8 10.0 4.8 2,08 66,76 75,45
1990 38 119 545 817 390 343 155 474 14.3 10.2 4.1 2,04 66,23 75,24 6,2
1991 38 245 547 719 405 716 142 003 14.3 10.6 3.7 2,05 65,88 75,06 6,6
1992 38 365 515 214 394 729 120 485 13.4 10.3 3.1 1,91 66,47 75,48 7,2
1993 38 459 494 310 392 259 102 051 12.9 10.2 2.7 1,86 67,17 75,81 8,2
1994 38 544 481 285 386 398 94 887 12.5 10.0 2.5 1,78 67,5 76,08 9,0
1995 38 588 443 109 386 084 57 025 11.5 10.0 1.5 1,65 67,62 76,39 9,5
1996 38 618 428 203 385 496 42 707 11.1 10.0 1.1 1,58 68,12 76,57 10,2
1997 38 650 412 635 380 201 32 434 10.7 9.8 0.8 1,52 68,45 76,99 11,0
1998 38 666 395 619 375 354 20 265 10.2 9.7 0.5 1,44 68,87 77,34 11,6
1999 38 654 382 002 381 415 587 9.9 9.9 0.0 1,37 68,83 77,49 11,7
2000 38 649 378 348 368 028 10 320 9.8 9.5 0.3 1,35 69,74 78 12,1
2001 38 248 368 205 363 220 4 985 9.6 9.5 0.1 1,32 70,21 78,38 13,1
2002 38 231 353 765 359 486 -5 721 9.3 9.4 -0.1 1,25 70,42 78,78 14,4
2003 38 205 351 072 365 230 -14 158 9.2 9.6 -0.4 1,22 70,52 78,9 15,8
2004 38 183 356 131 363 522 -7 391 9.3 9.5 -0.2 1,23 70,67 79,23 17,1
2005 38 166 364 383 368 285 -3 902 9.5 9.6 -0.1 1,24 70,81 79,4 18,5
2006 38 141 374 244 369 686 4 558 9.8 9.7 0.1 1,27 70,93 79,62 18,9
2007 38 121 387 873 377 226 10 647 10.2 9.9 0.3 1,31 70,96 79,74 19,5
2008 38 126 414 499 379 399 35 100 10.9 10.0 0.9 1,39 71,26 79,96 19,9
2009 38 152 417 589 384 940 32 649 10.9 10.1 0.9 1,40 71,53 80,05 20,2
2010 38 530 413 300 378 500 34 800 10,7 9,8 0,9 1,38 72,1 80,59 20,6
2011 38 538 388 400 375 500 12 900 10,1 9,7 0,3 1,30 72,44 80,9 21,2
2012 38 533 387 858 384 788 3 070 10,1 10,0 0,1 1,30 72,71 80,98 22,3
2013 38 496 369 600 387 300 -17 700 9,6 10,1 -0,5 1,26 73,1 81,1 23,4
2014 38 479 375 160 376 467 -1 307 9,7 9,8 -0,1 1,29 73,75 81,61 24,2
2015 38 437 369 308 394 921 -25 613 9,6 10,3 -0,7 1,29 73,58 81,57 24,6 12 330 28 080 -15 750
2016 38 433 382 257 388 009 -5 752 9,9 10,1 -0,2 1,36 73,94 81,94 25,0 13 500 12 000 1 500


Burimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ "Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011"Stat.gov.pl. Marrë 31 Gusht 2017.
  2. ^ "Poland: Aging and the Economy"Worldbank.org. Marrë 31 Gusht 2017.
  3. ^ "Poland Total fertility rate"Indexmundi.com. Marrë 20 Qershor 2015.
  4. ^ "Russia experiences baby boom" Arkivuar 6 janar 2015 tek Wayback Machine.Euromonitor.typepad.com. Marrë 31 Gusht 2017.