Jump to content

Demografia e Sllovenisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Sllovenia
Viti 1953 1961 1971 1981 1991 2002
TOTALI 1.466.425 1.591.523 1.679.051 1.838.381 1.913.355 1.964.036
Sllovenë 1.415.448 1.522.248 1.578.963 1.668.623 1.689.657 1.631.363
Italianë 854 3.072 2.987 2.138 2.959 2.258
Hungarezë 11.019 10.498 8.943 8.777 8.000 6.243
Romë 1.663 158 951 1.393 2.259 3.246
Shqiptarë 169 282 1.266 1.933 3.534 6.186
Austriakë 289 254 266 146 126 181
Bullgarë 49 180 138 103 168 138
Boshnjakë 21.542
Çekë 807 584 442 423 315 273
Malazezë 1.356 1.384 1.950 3.175 4.339 2.667
Grekë 24 50 24 15 21 54
Kroatë 17.978 31.429 41.556 53.882 52.876 35.642
Jahudi 15 21 72 9 37 28
Maqedonë 640 1009 1572 3227 4371 3972
Myslimanë 1.617 465 3.197 13.339 26.577 10.467
Gjermanë 1.617 732 400 309 298 499
Polakë 275 222 191 200 196 140
Rumunë 41 48 41 93 115 122
Rusë 593 295 297 189 167 451
Rusnjakë 46 384 66 54 57 40
Sllovakë 60 71 75 139 139 216
Serbë 11.225 13.609 20.209 41.695 47.401 38.964
Turq 68 135 52 86 142 259
Ukrainas ... ... 138 190 210 470
Vllahë 9 6 4 16 37 13
Të tjerë 352 449 293 526 1021 1.548