Jump to content

Demografia e Serbisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Në territorin e Serbisë jetojnë disa popuj, sidomos në Vojvodinë, e cila ka qenë pjesë e Perandorisë Austro-Hungareze dhe në të cilën kanë jetuar hungarezë, austriakë, sllovakë, rumunë, rusë, kroatë, serbë, malazezë, shqiptarë, etj. Në Serbi përveç serbëve që përbëjnë shumicën, jetojnë edhe shqiptarë (Lugina e Preshevës, Medvegjë, Beograd, e qytete tjera), malazez, boshnjakë (në SanxhakPazarit të Ri), bullgarë, vlleh (Serbia Lindore), romë, etj.

 • Nga viti 1950 deri në vitin 1987 popullsia e Serbisë është rritur vetëm për 35,6 %, e Vojvodinës për 22,1 %, ndërsa të dhënat për vitin 2002 tregojnë se popullsisë e Serbisë dhe e Vojvodinës ka shënuar zvogëlim. Arsyet janë të shumta, prej luftës e deri tek emigrimi i të rinjve në vendet e zhvilluara.
 • Popullsia e Serbisë dhe e Vojvodinës prej viteve të 50-ta e deri në fund të dekadës së tetë ka shënuar rritje të vogël absolute e relative. Prej fillimit të viteve të 90-ta e më pas popullsia e Serbisë dhe e Vojvodinës ka shënuar depopullim nga arsyeja e plakjes dhe e migrimit të popullsisë së re.
 • Serbia dhe Vojvodina dallohen me strukturë heterogjene nacionale, kanë shtim të ulët të popullsisë, pak analfabet, pjesëmarrje relativisht të ulët të popullsisë bujqësore (15-20 %), pjesëmarrje të konsiderueshme të popullsisë urbane (52 %), dendësi të mesme të popullsisë (rreth 100 b/km²). Në serbi dhe në Vojvodinë jetojnë rreth 7,5 milion banorë, në Serbinë e ngushtë 5,5 milion dhe në Vojvodinë rreth 2 milion banorë. Në Serbi 82,9 % të popullsisë e përbëjnë serbët, 3,9 % hungarezët, boshnjakët e myslimanë 2,07 %, romët 1,4 %, malazezët dhe kroatët nga 0,9 %, shqiptarët 0,82 %. (Në Luginën e Preshevës dhe në qytete të Serbisë) dhe të tjerët 7 %.
 • Në Vojvodinë jetojnë më shum popuj (mbi 20) : serb (65 % në vitin 2002), hungarezë 19 %, jugosllavë 8 %, rreth 3 % kroatë, rreth 2,5 sllovakë, pastaj malazezë, rus, rom, etj.

Viteve të fundit lindshmëria është shumë e ulët dhe si shumë shtete të ballkanit edhe Serbia ballafaqohet me emigrimin e popullsisë drejt vendeve me të ardhura më të larta. Banka Botërore vlerëson se edhe 30 vite, do të ketë vetëm 5.8 milion serbë në vend të 7 milion aktual.

Qeveria serbe është përpjekur të ndalojë këtë tendencë, duke ofruar ndihmë financiare për familjet e mëdha dhe duke inkurajuar inseminimin artificial. Por deri më tani, nuk ka pasur sukses.

Demografia sipas CIA World Factbook 2010[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Serbia ka 7 344 847 banor, në botë radhitet në vendin : 97 (vl. qershor 2010)

 • Struktura Moshore :
  • 0-14 vjet : 15,2 % (577.534 meshkuj / femra 541231)
  • 15-64 vjet : 68,1 % (2.503.260 meshkuj / femra 2501844)
  • 65 vjeç e lart : 16,6 % (500.794 meshkuj / femra 720.184) (vler. 2010)
 • Mosha mesatare :
  • gjithë : 41,1 vite
  • mashkull : 39,4 vjet
  • femra : 42,9 vjet (2010 vler.)
 • Shkalla e rritjes së popullsisë :
  • -0,469 % (Vler. 2010), në botë radhitet në vendin : 224
 • Shkalla e lindjeve :
  • Lindje 9,2 / 1000 popullsia (2010 vler.), krahasim vend në botë : 206
 • Shkalla e vdekjeve:
  • 13,89 vdekje / 1000 popullsisë (korrik 2010 vler.), në botë radhitet në vendin : 19
 • Shkalla e migrimit neto :
  • 0 emigrant (s) / 1000 popullsia (2010 vler.), në botë radhitet në vendin : 72
 • Shkala e urbanizimit :
  • popullsisë urbane : 52 % e popullatës së përgjithshme (2008)
 • Shkalla e urbanizimit : Shkalla e 0,5 % vjetore e ndryshimit (2005-10 vler.)
 • Struktura gjinore :
  • në lindje: 1,065 mashkull (a) / femra
  • nën 15 vjeç: 1,07 mashkull (a) / femra
  • 15-64 vjet: 1 mashkull (a) / femra
  • 65 vjet dhe më lart: 0,7 mashkull (a) / femra
 • Popullsia gjithë : 0,95 mashkull (a) / femra (vler. 2010)
 • Shkalla e vdekshmërisë së foshnjeve :
  • gjithë : 6,65 vdekje / 1000 lindje të gjalla, në botë radhitet në vendin : 175
  • mashkull: 7,68 vdekje / 1000 lindje të gjalla
  • femra: 5,56 vdekje / 1000 lindje të gjalla (vler. 2010)
 • Jetëgjatësia në lindje :
  • Popullsia përgjithë : 74,09 vjet, në botë radhitet në vendin : 101
  • mashkull : 71,26 vjet
  • femra : 77,1 vjet (2010 vler.)
 • Koeficienti i përgjithë i fertilitetit :
  • 1,39 fëmijët e lindur / grua (vler. 2010), në botë radhitet në vendin : 200
 • HIV / AIDS - Shkalla e rritur Prevalenca :
  • 0,1 % (2009 vler.), në botë radhitet në vendin : 160
  • HIV / AIDS - njerëzit që jetojnë me HIV / AIDS : 6400 (2009 vler.), në botë radhitet në vendin : 117
  • HIV / AIDS - Vdekje : më pak se 100 (2009 vler.), në botë radhitet në vendin: 133
 • Grupet etnike :
  • Serbë 82,9 %, 3,9 % hungarezë, Rome (Egjiptas) 1,4 %, 1,1 % Jugosllavët, boshnjakët 1,8 %, malazez 0,9 %, të tjera 8 % (2002 regjistrimit)
 • Struktura fetare :
  • 85 % ortodokse serbe, katolike 5,5 %, 1,1 % protvler.antë, myslimanë 3,2 %, 2,6 % të papërcaktuar, të tjerë, të panjohur, ose ateist 2,6 % (2002 regjistrimit)
 • Struktura gjuhësore :
  • 88,3 % serbe (zyrtare), 3,8 % hungarezë, boshnjake 1,8 %, Romany (Gypsy) 1,1 %, të tjerë 4,1 %, 0,9 % të panjohur (sipas regjistrimit 2002)

Statistikat vitale [1][2][3][4][Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Popullsia mesatare Lindjet Vdekjet Ndryshimi natyror Shkalla e lindjes(per 1000) Shkalla e vdekshmërisë
(per 1000)
Ndryshimi Natyror(per 1000) Shkalla totale e fertilitetit Popullsia femërore fertile(15–49 vjeç)
1950 5,969,977 163,297 76,851 86,446 27.4 12.9 14.5 3.11 1,667,489
1951 6,045,982 145,197 80,034 65,163 24.0 13.2 10.8 2.70 1,679,515
1952 6,106,976 161,306 67,870 93,436 26.4 11.1 15.3 2.94 1,691,530
1953 6,186,015 151,672 68,168 83,504 24.5 11.0 13.5 2.69 1,703,548
1954 6,271,014 152,569 62,610 89,959 24.3 10.0 14.3 2.66 1,714,614
1955 6,369,436 140,396 65,179 75,217 22.0 10.2 11.8 2.42 1,725,685
1956 6,422,999 132,078 67,105 64,973 20.6 10.4 10.1 2.26 1,736,751
1957 6,481,984 118,535 61,885 56,650 18.3 9.5 8.7 2.03 1,739,485
1958 6,535,020 118,425 55,564 62,861 18.1 8.5 9.6 2.05 1,742,115
1959 6,587,014 114,872 60,850 54,022 17.4 9.2 8.2 2.02 1,739,287
1960 6,638,992 119,298 61,872 57,426 18.0 9.3 8.6 2.12 1,733,296
1961 6,689,077 115,222 57,990 57,232 17.2 8.7 8.6 2.08 1,727,303
1962 6,740,264 110,008 62,830 47,178 16.3 9.3 7.0 2.03 1,735,235
1963 6,787,950 108,324 57,778 50,546 16.0 8.5 7.4 2.02 1,750,899
1964 6,832,855 103,847 62,100 41,747 15.2 9.1 6.1 1.96 1,769,796
1965 6,876,624 106,699 58,856 47,843 15.5 8.6 7.0 2.02 1,807,362
1966 6,927,969 103,775 55,471 48,304 15.0 8.0 7.0 1.98 1,843,693
1967 6,966,522 103,491 62,915 40,576 14.9 9.0 5.8 1.96 1,887,344
1968 7,007,586 103,621 60,932 42,689 14.8 8.7 6.1 1.95 1,945,878
1969 7,123,249 105,478 68,152 37,326 14.8 9.6 5.2 1.93 1,972,004
1970 7,164,993 102,453 67,211 35,242 14.3 9.4 4.9 1.81 2,012,702
1971 7,211,716 104,070 65,872 38,198 14.4 9.1 5.3 1.83 2,020,324
1972 7,267,030 106,859 70,822 36,037 14.7 9.7 5.0 1.83 2,019,717
1973 7,322,344 108,361 67,152 41,209 14.8 9.2 5.6 1.84 2,036,056
1974 7,377,659 110,458 66,457 44,001 15.0 9.0 6.0 1.86 2,020,513
1975 7,432,973 112,945 69,590 43,355 15.2 9.4 5.8 1.88 2,010,021
1976 7,488,287 114,035 68,565 45,470 15.2 9.2 6.1 1.89 2,002,713
1977 7,543,601 111,510 68,924 42,586 14.8 9.1 5.6 1.86 1,994,191
1978 7,598,916 110,622 71,986 38,636 14.6 9.5 5.1 1.86 1,974,022
1979 7,654,230 109,953 72,306 37,647 14.4 9.4 4.9 1.87 1,986,006
1980 7,709,544 109,597 76,180 33,417 14.2 9.9 4.3 1.86 1,997,988
1981 7,736,787 103,407 78,086 25,321 13.4 10.1 3.3 1.76 1,977,061
1982 7,763,335 106,575 78,473 28,102 13.7 10.1 3.6 1.84 1,947,609
1983 7,788,100 108,003 83,506 24,497 13.9 10.7 3.1 1.89 1,914,434
1984 7,813,549 107,036 82,742 24,294 13.7 10.6 3.1 1.90 1,921,422
1985 7,835,902 101,938 81,836 20,102 13.0 10.4 2.6 1.84 1,920,627
1986 7,853,824 99,419 83,977 15,442 12.7 10.7 2.0 1.82 1,911,361
1987 7,868,027 98,279 83,426 14,853 12.5 10.6 1.9 1.82 1,919,612
1988 7,884,218 97,471 83,616 13,855 12.4 10.6 1.8 1.82 1,899,146
1989 7,893,787 91,270 85,256 6,014 11.6 10.8 0.8 1.72 1,895,541
1990 7,897,937 90,467 85,515 4,952 11.5 10.8 0.6 1.72 1,899,883
1991 7,824,589 90,378 89,072 1,306 11.6 11.4 0.2 1.82 1,813,520
1992 7,787,897 86,877 93,475 -6,598 11.2 12.0 -0.8 1.76 1,821,688
1993 7,751,205 87,931 95,121 -7,190 11.3 12.3 -0.9 1.78 1,833,456
1994 7,714,513 85,292 93,011 -7,719 11.1 12.1 -1.0 1.72 1,846,610
1995 7,677,821 86,236 93,933 -7,697 11.2 12.2 -1.0 1.74 1,860,970
1996 7,641,129 82,548 98,370 -15,822 10.8 12.9 -2.1 1.66 1,868,882
1997 7,604,437 79,716 98,068 -18,352 10.5 12.9 -2.4 1.61 1,864,628
1998 7,567,745 76,330 99,376 -23,046 10.1 13.1 -3.0 1.54 1,855,228
1999 7,540,401 72,222 101,444 -29,222 9.6 13.5 -3.9 1.46 1,844,875
2000 7,516,346 73,764 104,042 -30,278 9.8 13.8 -4.0 1.48 1,831,994
2001 7,503,433 78,435 99,008 -20,573 10.5 13.2 -2.7 1.58 1,821,493
2002 7,500,031 78,101 102,785 -24,684 10.4 13.7 -3.3 1.57 1,810,526
2003 7,480,591 79,025 103,946 -24,921 10.6 13.9 -3.3 1.59 1,789,668
2004[5] 7,463,157 78,186 104,320 -26,134 10.5 14.0 -3.5 1.57 1,770,053
2005 7,440,769 72,180 106,771 -34,591 9.7 14.3 -4.6 1.45 1,750,845
2006 7,411,569 70,997 102,884 -31,887 9.6 13.9 -4.3 1.43 1,733,316
2007 7,381,579 68,102 102,805 -34,703 9.2 13.9 -4.7 1.38 1,718,428
2008 7,350,222 69,083 102,711 -33,628 9.4 14.0 -4.6 1.41 1,704,735
2009 7,320,807 70,299 104,000 -33,701 9.6 14.2 -4.6 1.44 1,691,363
2010[6] 7,291,436 68,304 103,211 -34,907 9.4 14.2 -4.8 1.41 1,677,562
2011 7,236,519 65,598 102,935 -37,337 9.1 14.2 -5.2 1.40 1,632,708
2012 7,201,497 67,257 102,400 -35,143 9.3 14.2 -4.9 1.45 1,615,898
2013 7,166,552 65,554 100,300 -34,746 9.1 14.0 -4.8 1.43 1,599,129
2014 7,131,787 66,461 101,247 -34,786 9.3 14.2 -4.9 1.47 1,582,643
2015 7,095,383 65,657 103,678 -38,021 9.3 14.6 -5.4 1.46 1,566,064
2016 7,058,322 64,734 100,834 -36,100 9.2 14.3 -5.1 1.46 1,550,651
2017 7,020,858 64,894 103,722 -38,828 9.2 14.8 -5.5 1.48 1,537,044
2018[7] 6,982,604 63,975 101,655 -37,680 9.2 14.6 -5.4 1.48 1,523,675
2019[8][9] 6,945,235 64,399 101,458 -37,059 9.3 14.6 -5.3 1.52 1,510,363
2020p[10] 61,693 114,954 -53,261
Popullsia mesatare Lindjet Vdekjet Ndryshimi natyror Shkalla e lindjes(per 1000) Shkalla e vdekshmërisë
(per 1000)
Ndryshimi natyror (per 1000) Shkalla totale e fertilitetit Popullsia femërore fertile(15–49 vjeç)
Totali 1950-2018 6,760,974 5,681,634 1,079,340 934.3 785.1 149.1
Mesatarja 1950-2018 7,236,775 97,985 82,343 15,643 13.5 11.4 2.2 1.86 1,813,209


Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ "Demographic indicators" (në anglisht).
 2. ^ "Demography statistics 1990,Yugoslavia" (PDF). {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 3. ^ "Publications of Serbia". Arkivuar nga origjinali më 7 mars 2021. Marrë më 6 mars 2021. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. ^ "Eurostat database". {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 5. ^ "Demographic statistics 2004" (PDF). {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 6. ^ "Demographic Yearbook in the Republic of Serbia, 2010" (PDF). {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 7. ^ "Demographic Yearbook 2018" (PDF). {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 8. ^ "Vital events, 2019" (PDF). {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 9. ^ "Estimates of population, 2019" (PDF). {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 10. ^ "Live births and deaths, January–December 2020 – Preliminary data" (PDF). {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)