Demografia e Serbisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Në territorin e Serbisë jetojnë disa popuj, sidomos në Vojvodinë, e cila ka qenë pjesë e Perandorisë Austro-Hungareze dhe në të cilën kanë jetuar hungarezë, austriakë, sllovakë, rumunë, rusë, kroatë, serbë, malazezë, shqiptarë, etj. Në Serbi përveç serbëve që përbëjnë shumicën, jetojnë edhe shqiptarë (Lugina e Preshevës, Medvegjë, Beograd, e qytete tjera), malazez, boshnjakë (në SanxhakPazarit të Ri), bullgarë, vlleh (Serbia Lindore), romë, etj.

 • Nga viti 1950 deri në vitin 1987 popullsia e Serbisë është rritur vetëm për 35,6 %, e Vojvodinës për 22,1 %, ndërsa të dhënat për vitin 2002 tregojnë se popullsisë e Serbisë dhe e Vojvodinës ka shënuar zvogëlim. Arsyet janë të shumta, prej luftës e deri tek emigrimi i të rinjve në vendet e zhvilluara.
 • Popullsia e Serbisë dhe e Vojvodinës prej viteve të 50-ta e deri në fund të dekadës së tetë ka shënuar rritje të vogël absolute e relative. Prej fillimit të viteve të 90-ta e më pas popullsia e Serbisë dhe e Vojvodinës ka shënuar depopullim nga arsyeja e plakjes dhe e migrimit të popullsisë së re.
 • Serbia dhe Vojvodina dallohen me strukturë heterogjene nacionale, kanë shtim të ulët të popullsisë, pak analfabet, pjesëmarrje relativisht të ulët të popullsisë bujqësore (15-20 %), pjesëmarrje të konsiderueshme të popullsisë urbane (52 %), dendësi të mesme të popullsisë (rreth 100 b/km²). Në serbi dhe në Vojvodinë jetojnë rreth 7,5 milion banorë, në Serbinë e ngushtë 5,5 milion dhe në Vojvodinë rreth 2 milion banorë. Në Serbi 82,9 % të popullsisë e përbëjnë serbët, 3,9 % hungarezët, boshnjakët e myslimanë 2,07 %, romët 1,4 %, malazezët dhe kroatët nga 0,9 %, shqiptarët 0,82 %. (Në Luginën e Preshevës dhe në qytete të Serbisë) dhe të tjerët 7 %.
 • Në Vojvodinë jetojnë më shum popuj (mbi 20) : serb (65 % në vitin 2002), hungarezë 19 %, jugosllavë 8 %, rreth 3 % kroatë, rreth 2,5 sllovakë, pastaj malazezë, rus, rom, etj.

Aktualisht në vitin 2020 lindshmëria është shumë e ulët dhe si shumë shtete të ballkanit edhe Serbia ballafaqohet me emigrimin e popullsisë drejt vendeve me të ardhura më të larta. Banka Botërore vlerëson se edhe 30 vite, do të ketë vetëm 5.8 milion serbë në vend të 7 milion aktual.

Qeveria serbe është përpjekur të ndalojë këtë tendencë, duke ofruar ndihmë financiare për familjet e mëdha dhe duke inkurajuar inseminimin artificial. Por deri më tani, nuk ka pasur sukses.

Demografia sipas CIA World Factbook 2010[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Serbia ka 7 344 847 banor, në botë radhitet në vendin : 97 (vl. qershor 2010)

 • Struktura Moshore :
  • 0-14 vjet : 15,2 % (577.534 meshkuj / femra 541231)
  • 15-64 vjet : 68,1 % (2.503.260 meshkuj / femra 2501844)
  • 65 vjeç e lart : 16,6 % (500.794 meshkuj / femra 720.184) (vler. 2010)
 • Mosha mesatare :
  • gjithë : 41,1 vite
  • mashkull : 39,4 vjet
  • femra : 42,9 vjet (2010 vler.)
 • Shkalla e rritjes së popullsisë :
  • -0,469 % (Vler. 2010), në botë radhitet në vendin : 224
 • Shkalla e lindjeve :
  • Lindje 9,2 / 1000 popullsia (2010 vler.), krahasim vend në botë : 206
 • Shkalla e vdekjeve:
  • 13,89 vdekje / 1000 popullsisë (korrik 2010 vler.), në botë radhitet në vendin : 19
 • Shkalla e migrimit neto :
  • 0 emigrant (s) / 1000 popullsia (2010 vler.), në botë radhitet në vendin : 72
 • Shkala e urbanizimit :
  • popullsisë urbane : 52 % e popullatës së përgjithshme (2008)
 • Shkalla e urbanizimit : Shkalla e 0,5 % vjetore e ndryshimit (2005-10 vler.)
 • Struktura gjinore :
  • në lindje: 1,065 mashkull (a) / femra
  • nën 15 vjeç: 1,07 mashkull (a) / femra
  • 15-64 vjet: 1 mashkull (a) / femra
  • 65 vjet dhe më lart: 0,7 mashkull (a) / femra
 • Popullsia gjithë : 0,95 mashkull (a) / femra (vler. 2010)
 • Shkalla e vdekshmërisë së foshnjeve :
  • gjithë : 6,65 vdekje / 1000 lindje të gjalla, në botë radhitet në vendin : 175
  • mashkull: 7,68 vdekje / 1000 lindje të gjalla
  • femra: 5,56 vdekje / 1000 lindje të gjalla (vler. 2010)
 • Jetëgjatësia në lindje :
  • Popullsia përgjithë : 74,09 vjet, në botë radhitet në vendin : 101
  • mashkull : 71,26 vjet
  • femra : 77,1 vjet (2010 vler.)
 • Koeficienti i përgjithë i fertilitetit :
  • 1,39 fëmijët e lindur / grua (vler. 2010), në botë radhitet në vendin : 200
 • HIV / AIDS - Shkalla e rritur Prevalenca :
  • 0,1 % (2009 vler.), në botë radhitet në vendin : 160
  • HIV / AIDS - njerëzit që jetojnë me HIV / AIDS : 6400 (2009 vler.), në botë radhitet në vendin : 117
  • HIV / AIDS - Vdekje : më pak se 100 (2009 vler.), në botë radhitet në vendin: 133
 • Grupet etnike :
  • Serbë 82,9 %, 3,9 % hungarezë, Rome (Egjiptas) 1,4 %, 1,1 % Jugosllavët, boshnjakët 1,8 %, malazez 0,9 %, të tjera 8 % (2002 regjistrimit)
 • Struktura fetare :
  • 85 % ortodokse serbe, katolike 5,5 %, 1,1 % protvler.antë, myslimanë 3,2 %, 2,6 % të papërcaktuar, të tjerë, të panjohur, ose ateist 2,6 % (2002 regjistrimit)
 • Struktura gjuhësore :
  • 88,3 % serbe (zyrtare), 3,8 % hungarezë, boshnjake 1,8 %, Romany (Gypsy) 1,1 %, të tjerë 4,1 %, 0,9 % të panjohur (sipas regjistrimit 2002)

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]