Jump to content

Demografia e Sllovakisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Sllovakia ka 5,4 milion banorë, dhe radhitet në shtetet e vogla të Evropës. Sllovakia në vitin 1966 ka pasur 4,4 milion banorë. Për tri decenie popullata e Sllovakisë është shtuar për 1 milion banorë. Shtimi në të kaluarën ka qenë më i lartë ndërsa sot ajo ka lindshmërinë 11 ‰, vdekshmërinë 9,7 ‰ dhe shtim natyrorë 1,3 ‰. Slovakët me 86 % të popullsisë së përgjithshme bëjnë elementin kryesor, pas së cilës vijnë hungarezët me afro 11 %, romët 1,6 %, çekët 1,1% etj. Sllovakia është shtet industrialo-agrarë. Pjesëmarrja e popullsisë agrare është 6 %, në sektorin sekondarë 36 % dhe në atë terciar 58 % e popullsisë aktive.