Demografia e Gjermanisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Dendësia e popullsisë së Gjermanisë
Dendësia e popullsisë së Gjermanisë
Piramida e popullsisë së Gjermanisë
Lëvizja e natalitetit dhe mortalitetit

Gjermani jetojnë 82 437 995 banorë (2005). Gjermanët përbëjnë shumicën e popullsisë 91,16 % (75.148.846). Në Gjermani jetojnë 7.289.149 (2005) shtetas të huaj, numrin më të madh e përbëjnë Turqit 2,4 % (1.764.300) ndërsa të tjerët të gjithë 6,1 % të popullsisë. Kryësisht janë Italianë, Serb, Grek, Polak, Kroat (31.12.2005 : 228.926), Rus, Shqiptarë dhe Boshnjak. Pjesën më të madfhe të të popullsisë së hujaj e përbëjnëe refuxhatët, punëtotrët e huaj (Gastarbeiter) me anëtarët e familjeve të tyre.

Përveq gjermanëve dhe të të hyajve në Gjermani jetojnë edhe 4 pakica kombëtare (nationale Minderheiten). Në veri jeton pakica daneze me rreth 50 000 anëtarë edhe atë më së shumti në krahinën Schlesëig-Holstein. frizët(60.000) jetojnë në karhinë perëndimore të Schlesëig-Holsteina.

Shkalla arsimore arrinë në 99%, ndërsa kohëzgjatja e jetesë 78 vjet (femrat 81, meshkujt 75). Sa I përket strukturës moshore 14,7% I takon grupmoshës 0-14vjet, 67,3% grupmoshës 15-64 vjet dhe 18 % grupmoshës mbi 65 vjet.