Jump to content

Shqiptarët në Francë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Shqiptarët në Francë përbëjnë një pakicë etnike të vendit si emigrantë. Shumica e shqiptarëve erdhën nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Turqia, Italia dhe Greqia.


Lidhja e Shqiptarëve në Francë

Konfederata e Shqiptarëve në Francë është një organizatë e zoologjve të refugjatëve në Francë. Ai shpejt u regjistrua nga autoritetet italiane. Fletëpalosja juaj e qartë Anti-Italiane dhe Anti-Fashiste Një vit robërie - një vit luftë shkaktoi një ngacmim në Prill 1940. onshtë në proces që disa shqiptarë u drejtuan personalisht nga organizata në Shqipëri, qoftë nga frika ose nga refuzimi i përmbajtjes, dorëzoi në polici letrat e rrezikshme të vullnetit të tyre. Në Mbretërinë e Bashkuar, një "Komitet i Miqve të Popullit Shqiptar", i cili me sa duket synonte të promovonte pavarësinë e Shqipërisë pas luftës, u bë i njohur në fund të vitit 1940. Një komitet i ashtuquajtur Ballkan, shumica e të cilit kishin njohje personale me Shqipërinë dhe Greqinë, shprehu në janar 1941 "simpatinë e saj të thellë me popullin shqiptar" dënoi me forcë agresionin italian dhe kërkoi rivendosjen e pavarësisë së plotë shqiptare.