Përdoruesi:Ftillimi/sandbox

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Tirana[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. Prejardhja e emrit
 2. Gjeografia e Tiranës
 3. Ndarja administrative e Tiranës: Bashkia e Tiranës
 4. Historia e Tiranës
 5. Demografia e Tiranës
 6. Politika e Tiranës
 7. Ekonomia e Tiranës
  1. Turizmi në Tiranë
 8. Infrastruktura e Tiranës
 9. Kultura e Tiranës

Teorí[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Vepra e referimit (vepër referimi, libër referimi) • [[Kategoria:Vepra referimi]]

Qyteti[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Mjedisi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Fatkeqësia natyrore dhe rreziku natyrorFatkeqësia mjedisore

Toka[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

BonifikimiPedosfera • PedogjenezaLitosferaTipi i dheutKlasifikimi i dheutCilësia e dheutStruktura e dheutHorizonti i dheutErozioniSipërfaqja e papërshkueshmeRrëmbimi i tokës • • Toka e xanun • • • •

Uji[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

HidrosferaHidrologjiaUjërat nëntokësorëUjërat rrjedhësRrjedha e ujitDiga / Penda / CfratiHidrocentraliPellgu mbajtësRezervuariHidrovoriDrenazhiPërmbytjaMbrojtja nga përmbytjaFurnizimi me ujë • • • • •

BE: Direktiva-Kornizë e Ujërave

Klima[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ishulli i nxehtësisëMeteorologjiaAtmosferaTroposferaKlima e qytetitNgrohja botëroreGazi i serrësShtresa e ozonitProtokolli i KiotosMarrëveshja e Parisit për KlimënQyteti i zgjuarPlanifikimi energjetik • • • • • • •

BE: Sistemi evropian i tregtimit të emisioneve (2005) • Vendimi 2009/406/EC (2009) • Direktiva 2009/28/EC për Energji të Ripërtëritshme (2009) • Direktiva 2012/27/EU për Efikasitetin Energjetik (2012) •

Flora dhe Fauna[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

EkologjiaBimësiaEkologjia e qytetitBimësia e qytetitPema e qytetitKadastra e pemëve • • • • • • •

Pellgu i Bovillës • • • • • • • • • •

Mobiliteti[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

E drejta e tokës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

E drejta e rregullimit të tokës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkenca rajonale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Vende qendrore:

Qyteti:

Vendndodhja:

Sociologjia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Demografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekonomia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

E drejta kushtetuese[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Subsidiariteti • • • •

E drejta administrative[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Zhvillimi i qytetit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Zhvillimi rajonal[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sociologjia e vendbanimeve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkenca financiare[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekonomia infrastrukturore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Administrimi i biznesit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Statistika[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjeodezia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Hartografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Administrimi i të dhënave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Turizmi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Qëndrueshmëria[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Teoria e planifikimit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Autorë: John Friedmann, Erich Kühn, Klaus Selle, Thomas Sieverts, Lucius Burckhardt, Jane Jacobs, Paul Davidoff, Lori Healey, Susan Fainstein, Erik Swyngedouw, David Harvey, Hartmut Häußermann, Walter Siebel, Kevin A. Lynch, Christopher Alexander, Dieter Läpple

(Thorsten Wiechmann, Frank Othengrafen, Gert de Roo, Tore Sager, Robert Beauregard)

Politika rajonale e Bashkimit Evropian[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

E drejta kontraktore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Tipologjitë e qytetit dhe të hapësirave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Tipologjitë e qytetit - Infrastruktura e gjelbër (hapësirat e gjelbra, tipologjitë) - Hapësira publike - Dendësia e popullsisë - Ndërtesa (tipologjitë, përmasat, pronësitë, aksesi) - Peizazhi -

Praktika[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kushtet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Topografia e ShqipërisëTopografia e KosovësHidrografia e ShqipërisëHidrografia e KosovësKlima e ShqipërisëKlima e KosovësFatkeqësitë naytrore në ShqipëriFatkeqësitë natyrore në KosovëReformat territoriale në ShqipëriReformat territoriale në KosovëReformat zgjedhore në ShqipëriReformat zgjedhore në Kosovë • • • • •

Planifikimi rajonal[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Planifikimi i qytetit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Planifikimi i trafikut[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Transporti publik në Tiranë • • • •

Planifikimi i infrastrukturës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Transporti në ShqipëriTransporti në KosovëTransporti në Maqedoninë VerioreTransporti në Mal të ZiRrjeti rrugor në ShqipëriRrjeti rrugor në KosovëRrjeti hekurudhor në ShqipëriRrjeti hekurudhor në KosovëRrjeti rrugor në Maqedoninë VerioreRrjeti hekurudhor në Maqedoninë Veriore • • • •

Vepra infrastrukturore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

AeroportiAutostradaDigaGurorjaHekurudha nëntokësore (metroja) • HekurudhaHidrocentraliImpianti i trajtimit të ujërave të ndotura (ITUN) • InceneratoriKanalizimet e ujërave të zeza (KUZ) • PortiPusi i naftësRafineriaRezervuariRruga ujoreSpitaliTeleferikuTermocentraliTramvajiUjësjellësiUraVenddepozitimi i llumëraveVenddepozitimi i mbetjeve • • • • • •

Planifikimi i energjetikës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Energjetika në ShqipëriEnergjetika në KosovëEnergjetika në Maqedoninë VerioreEnergjetika në Mal të Zi

Vepra infrastrukturore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rrjeti elektrik - Centrali - Nënstacioni elektrik - Transmisioni i energjisë elektrike - Shpërndarja e energjisë elektike - Tregu energjetik (bursa) -

Planifikimi i turizmit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Turizmi në ShqipëriTurizmi në KosovëTurizmi në Maqedoninë VerioreTurizmi në Mal të Zi

Planifikimi i peizazhit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sistemimi i tokave në Shqipëri

Planifikimi i mjedisit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Bonifikimi në Shqipëri

Planifikimi i zhvillimit bashkiak[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rikualifikimi urban • • • •


Mjete dhe vegla[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Metoda statistike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Metoda të analizës rajonale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Metoda të hulumtimit empirik shoqëror[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Analiza e hapësirës sociale

Baza e të dhënave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Microsoft Access

Analiza hapësinore me GIS[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Nxjerrja • Mbivendosja • Afërsia/topologjia

Sistemi i gjeoinformacionit GIS[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

ArcGISQGIS • • •

Planet e përdorimit të tokës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV) • Plani i Detajuar Vendor (PDV - përcakton po ashtu kushtet e ndërtimit) • Leja e ndërtimitLeja e zhvillimit

Metodologjia e hulumtimit empirik[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Qëndisje kompjuterike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Analiza e hapësirës së qytetit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Teknika të qëndisjes[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Planifikimi në hapësirën shqiptare[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Punët e dy qeverive shqiptare në fushën e planifikimit territorial.