Vendbanimet e Qarkut të Kukësit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Vendbanimet e Qarkut të Kukësit janë të listuara më poshtë me rolet e tyre administrative (qendër e qarkut, bashkisë apo njësisë administrative), me ndarjet administrative (bashki, njësi administrative) të cilave ata i përkasin nga viti 2015.[1]

Emër (pashquar / shquar) Emra të tjerë Qytet / Fshat Rol administrativ Bashkia Njësia administrative
Kukës / Kukësi qytet qendra e qarkut, bashkisë dhe njësisë administrative Kukës Kukës
Bajram Curri Kolgecaj qytet qendra e bashkisë dhe njësisë administrative Tropojë Bajram Curri
Fierzë / Fierza qytet qendra e njësisë administrative Tropojë Fierzë
Krumë / Kruma qytet qendra e bashkisë dhe njësisë administrative Has Krumë
Arrën / Arrëni fshat qendra e njësisë administrative Kukës Arrën
Bardhoc i Ri / Bardhoci i Ri fshat qendra e njësisë administrative Kukës Tërthore
Bicaj fshat qendra e njësisë administrative Kukës Bicaj
Bujan / Bujani fshat qendra e njësisë administrative Tropojë Bujan
Fajzë / Fajza fshat qendra e njësisë administrative Has Fajzë
Fshat / Fshati fshat qendra e njësisë administrative Kukës Grykë-Çajë
Golaj fshat qendra e njësisë administrative Has Golaj
Gjinaj fshat qendra e njësisë administrative Has Gjinaj
Kalis / Kalisi fshat qendra e njësisë administrative Kukës Kalis
Kolsh / Kolshi fshat qendra e njësisë administrative Kukës Kolsh
Lekbibaj fshat qendra e njësisë administrative Tropojë Lekbibaj
Llugaj fshat qendra e njësisë administrative Tropojë Llugaj
Margegaj fshat qendra e njësisë administrative Tropojë Margegaj
Pac / Paci fshat qendra e njësisë administrative Tropojë Bytyç
Palush / Palushi fshat qendra e njësisë administrative Kukës Bushtricë
Surroj fshat qendra e njësisë administrative Kukës Surroj
Shëmri / Shëmrija fshat qendra e njësisë administrative Kukës Malzi
Shishtavec / Shishtaveci fshat qendra e njësisë administrative Kukës Shishtavec
Shtiqën / Shtiqëni fshat qendra e njësisë administrative Kukës Shtiqën
Topojan / Topojani fshat qendra e njësisë administrative Kukës Topojan
Tropojë / Tropoja fshat qendra e njësisë administrative Tropojë Tropojë
Ujmisht / Ujmishti fshat qendra e njësisë administrative Kukës Ujmisht
Zapod / Zapodi fshat qendra e njësisë administrative Kukës Zapod
Aliaj fshat Kukës Surroj
Arrëz / Arrëza fshat Kukës Arrën
Astë / Asta fshat Tropojë Tropojë
Babinë / Babina fshat Tropojë Tropojë
Bardhaj fshat Has Golaj
Bardhoc / Bardhoci fshat Kukës Tërthore
Barrë / Barra fshat Kukës Arrën
Barruq / Barruqi Barruç / Barruçi fshat Kukës Bushtricë
Begaj fshat Tropojë Tropojë
Belë / Bela Bele / Belja fshat Kukës Zapod
Berishë / Berisha fshat Tropojë Bytyç
Bëtoshë / Bëtosha Betosh / Betoshi fshat Tropojë Lekbibaj
Bllatë / Bllata fshat Tropojë Bujan
Borje / Borja fshat Kukës Shishtavec
Bradoshnicë / Bradoshnica fshat Tropojë Margegaj
Breglum / Breglumi Breg-Lum / Breg-Lumi, Breglumë / Bregluma fshat Tropojë Fierzë
Breglumë / Bregluma Breglum / Breglumi fshat Kukës Tërthore
Brekijë / Brekija Brekije fshat Kukës Topojan
Brenogë / Brenoga fshat Has Fajzë
Brisë / Brisa Bricë / Brica fshat Tropojë Lekbibaj
Buçaj fshat Tropojë Tropojë
Bukovë / Bukova fshat Tropojë Llugaj
Bushat / Bushati fshat Kukës Bicaj
Bushtricë / Bushtrica fshat Kukës Bushtricë
Buzëmadhe / Buzëmadhja fshat Kukës Grykë-Çajë
Bytyç / Bytyçi fshat Tropojë Bytyç
Cahan / Cahani fshat Has Krumë
Cernalevë / Cernaleva Cërnalevë / Cërnaleva fshat Kukës Shishtavec
Curraj i Poshtëm Curraj fshat Tropojë Lekbibaj
Curraj i Sipërm Curraj i Epërm fshat Tropojë Lekbibaj
Çajë / Çaja Kokaj fshat Kukës Grykë-Çajë
Çam / Çami Çame, Qam / Qami fshat Kukës Malzi
Çerem / Çeremi fshat Tropojë Margegaj
Çinamak / Çinamaku Qinamak / Qinamaku fshat Kukës Surroj
Çorraj-Veliç / Çorraj-Veliçi Çorr-Velaj fshat Tropojë Bytyç
Dautaj fshat Has Golaj
Degë / Dega fshat Tropojë Fierzë
Dobrunë / Dobruna fshat Has Golaj
Dojan / Dojani fshat Tropojë Bujan
Domaj Domaj-Has / Domaj-Hasi fshat Has Gjinaj
Domaj fshat Kukës Bicaj
Dragobi / Dragobia fshat Tropojë Margegaj
Drinas / Drinasi fshat Kukës Kukës
Dukagjin / Dukagjini fshat Kukës Malzi
Dushaj Dushaj i Poshtëm fshat Tropojë Fierzë
Fusharrë / Fusharra fshat Kukës Surroj
Fushë-Lumë / Fushë-Luma fshat Tropojë Margegaj
Gabricë / Gabrica fshat Kukës Bicaj
Gajrep / Gajrepi fshat Has Krumë
Gdheshtë / Gdheshta Gëdheshtë / Gëdheshta fshat Kukës Malzi
Gegaj fshat Tropojë Tropojë
Gështenjë / Gështenja fshat Kukës Kalis
Gostil / Gostili Gostilë / Gostila fshat Kukës Kukës
Gri / Grija fshat Tropojë Bujan
Gri e Re / Grija e Re fshat Tropojë Bujan
Gurrë / Gurra fshat Kukës Kalis
Gjallicë / Gjallica fshat Kukës Shtiqën
Gjegjan / Gjegjani fshat Kukës Tërthore
Gjegjë / Gjegja Gjegje / Gjegja fshat Kukës Bushtricë
Gjonpepaj fshat Tropojë Lekbibaj
Helshan / Helshani fshat Has Golaj
Jaho Salihi Çernicë / Çernica fshat Tropojë Llugaj
Kalimash / Kalimashi fshat Kukës Malzi
Kam / Kami fshat Tropojë Bytyç
Kasaj fshat Tropojë Tropojë
Kepenek / Kepeneku fshat Tropojë Bytyç
Kërrnajë / Kërrnaja fshat Tropojë Tropojë
Kishaj fshat Has Gjinaj
Koçanaj fshat Tropojë Margegaj
Kodër-Gështenjë / Kodër-Gështenja fshat Kukës Kalis
Kojel / Kojeli fshat Tropojë Tropojë
Kolesjan / Kolesjani fshat Kukës Bicaj
Kollovoz / Kollovozi fshat Kukës Shishtavec
Kostur / Kosturi Kosturr / Kosturri fshat Has Golaj
Kosharisht / Kosharishti fshat Kukës Zapod
Kovaç / Kovaçi Sylaj fshat Tropojë Tropojë
Krenzë / Krenza Krenxë / Krenxa fshat Kukës Shtiqën
Krumë-Fshat / Krumë-Fshati fshat Has Krumë
Kryemadh / Kryemadhi fshat Kukës Malzi
Leniq / Leniqi fshat Tropojë Bytyç
Letaj fshat Has Golaj
Lëkurtaj fshat Tropojë Bujan
Liqen i Kuq / Liqeni i Kuq fshat Has Fajzë
Lojmë / Lojma fshat Kukës Zapod
Lumë / Luma Kodër-Lumë / Kodër-Luma fshat Kukës Shtiqën
Lusën / Lusëna Lusen / Lusena fshat Kukës Ujmisht
Luzhë / Luzha fshat Tropojë Llugaj
Malqene Malqenë / Malqena fshat Kukës Ujmisht
Mamëz / Mamëza fshat Kukës Kolsh
Markaj fshat Tropojë Bujan
Mashë / Masha fshat Tropojë Bytyç
Matranxh / Matranxhi Matranxhë / Matranxha fshat Kukës Bushtricë
Mazrek / Mazreku Plan i Patës / Plani i Patës fshat Has Krumë
Metaliaj fshat Has Fajzë
Mgullë / Mgulla Mëgullë / Mëgulla fshat Kukës Malzi
Morinë / Morina fshat Kukës Tërthore
Muholë / Muhola Mholaj fshat Kukës Bicaj
Mujaj-Dajç / Mujaj-Dajçi Mujaj fshat Has Krumë
Mustafë / Mustafa Mustafaj fshat Kukës Bicaj
Myç-Has / Myç-Hasi fshat Has Gjinaj
Myç-Mamëz / Myç-Mamëza Myç / Myçi fshat Kukës Kolsh
Myhejan / Myhejani fshat Tropojë Tropojë
Nangë / Nanga fshat Kukës Bicaj
Nikoliq / Nikoliqi fshat Has Golaj
Nimçë / Nimça fshat Kukës Topojan
Novosejë / Novoseja Novoselë / Novosela fshat Kukës Shishtavec
Orçikël / Orçikla fshat Kukës Zapod
Oreshkë / Oreshka fshat Kukës Shishtavec
Orgjost / Orgjosti fshat Kukës Zapod
Osmanaj fshat Kukës Bicaj
Pakisht / Pakishti fshat Kukës Zapod
Palç / Palçi Palçë / Palça fshat Tropojë Lekbibaj
Papaj fshat Tropojë Tropojë
Paqe / Paqeja Lagja e Paqës fshat Tropojë Margegaj
Peraj fshat Has Golaj
Peraj fshat Tropojë Lekbibaj
Perollaj fshat Has Golaj
Petkaj fshat Kukës Malzi
Pistë / Pista fshat Kukës Malzi
Pobreg / Pobregu Përbreg / Përbregu fshat Kukës Tërthore
Pogaj fshat Has Gjinaj
Pralisht / Pralishti Prahlisht / Prahlishti fshat Kukës Kalis
Prush / Prushi Mëhallë e Epërme / Mëhalla e Epërme fshat Tropojë Bytyç
Pus i Thatë / Pusi i Thatë fshat Has Gjinaj
Qarr / Qarri fshat Has Golaj
Qereç-Mulaj Qerec-Mulaj fshat Tropojë Lekbibaj
Resk / Resku fshat Kukës Ujmisht
Rosujë / Rosuja fshat Tropojë Bujan
Rragam / Rragami fshat Tropojë Llugaj
Rragam / Rragami Rrogam / Rrogami fshat Tropojë Margegaj
Rrëzë-Mal / Rrëzë-Mali Rrez-Mal / Rrez-Mali fshat Tropojë Llugaj
Salcë / Salca fshat Tropojë Lekbibaj
Selimaj fshat Tropojë Bujan
Skavicë / Skavica fshat Kukës Ujmisht
Sopot / Sopoti fshat Tropojë Tropojë
Spas / Spasi Vaspas / Vaspasi fshat Kukës Malzi
Shëngjergj / Shëngjergji fshat Tropojë Lekbibaj
Shikaj fshat Kukës Malzi
Shkëlzen / Shkëlzeni fshat Tropojë Tropojë
Shkinak / Shkinaku fshat Kukës Grykë-Çajë
Shoshan / Shoshani fshat Tropojë Margegaj
Shpat / Shpati fshat Kukës Bushtricë
Shtanë / Shtana fshat Kukës Malzi
Shtiqën-Mujaj fshat Kukës Shtiqën
Shtrezë / Shtreza fshat Kukës Shishtavec
Shumicë-Ahmataj Shumicë / Shumica fshat Tropojë Tropojë
Tejdrine / Tejdrina Tejdrin / Tejdrini fshat Kukës Ujmisht
Tejmollë / Tejmolla fshat Kukës Arrën
Tetaj fshat Tropojë Lekbibaj
Tërshenë / Tërshena Tershen / Tersheni fshat Kukës Bicaj
Tpla Tëplan / Tëplani fshat Tropojë Fierzë
Tregtan / Tregtani fshat Has Fajzë
Turaj fshat Kukës Topojan
Valbonë / Valbona fshat Tropojë Margegaj
Vërrijë / Vërrija Vrrin / Vrrini fshat Kukës Arrën
Viçidol / Viçidoli fshat Tropojë Tropojë
Vilë / Vila fshat Kukës Bushtricë
Visoçë / Visoça fshat Tropojë Bytyç
Vlad / Vladi fshat Tropojë Bytyç
Vlahën / Vlahëna Vlahen / Vlahena fshat Has Golaj
Vranisht / Vranishti fshat Has Fajzë
Xhaferraj Xhaferaj fshat Kukës Topojan
Zahrisht / Zahrishti fshat Has Krumë
Zallë / Zalla Zall / Zalli fshat Kukës Ujmisht
Zgjeç / Zgjeçi Shgjeç / Shgjeçi fshat Has Golaj
Zogaj fshat Tropojë Bytyç
Zherkë / Zherka fshat Tropojë Bytyç

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ "Ligj Nr. 115/2014 për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republiken e Shqipërisë" (PDF). Fletorja Zyrtare (137): 6365–6390. 2014. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 24 shtator 2015. Marrë më 14 nëntor 2018. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)