Jump to content

Gjuhët në Maqedoninë e Veriut

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gjuha zyrtare e Maqedonisë së Veriut është maqedonishtja dhe shqipja. Maqedonishtja flitet nga afërsisht dy të tretat e popullsisë vendase, dhe si gjuhë e dytë nga shumica e pjesës tjetër të popullsisë. Shqipja është gjuha më e madhe e pakicës. Ekzistojnë edhe pesë gjuhë të tjera të pakicave kombëtare: turqishtja, romishtja, serbishtja, boshnjakishtja dhe arumanishtja. Gjuha maqedonase e shenjave është gjuha zyrtare e shenjave në vend.

Statistikat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuhët e Maqedonisë së Veriut
2002 census
Maqedonisht
66.49%
Shqip
25.1%
Turqisht
3.54%
Romisht
1.90%
Serbisht
1.22%
Boshnjakisht
0.42%
Arumanisht
0.34%
other / unspecified
0.99%

Sipas regjistrimit të vitit 2002, Maqedonia e Veriut kishte një popullsi prej 2,022,547 banorësh. Gjithsej 1.344.815 qytetarë maqedonas deklaruan se flasin maqedonisht, 507.989 flasin shqip, 71.757 flasin turqisht, 38.528 flasin romë, 6.884 flasin arumune, 24.773 flasin serbisht, 8.560 flasin boshnjakisht dhe 19.241 flasin gjuhë të tjera. [1]

Politika gjuhësore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuha maqedonase (zyrtare dhe kombëtare)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Politika gjuhësore në Maqedoninë e Veriut rregullohet me nenin 7 të Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut dhe Ligjin për gjuhët. Sipas kushtetutës kombëtare: [2]

Gjuha shqipe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuha shqipe përdoret si gjuhë bashkëzyrtare së bashku me maqedonishten në komunat ku folësit e gjuhës shqipe përbëjnë së paku 20% të popullsisë ose më shumë. Këtu përfshihen vendet si Tetova, Bërvenica, Vrapçishti dhe komunat tjera.

Ligji i ri i vitit 2019 shtriu përdorimin zyrtar të shqipes në të gjithë vendin, duke lehtësuar komunikimin në gjuhën shqipe me institucionet. Sipas legjislacionit të ri, maqedonishtja vazhdon të jetë gjuha zyrtare kryesore, ndërsa shqipja mund të përdoret tani si e dytë, duke përfshirë atë edhe në nivel kombëtar për çështjet zyrtare. Legjislacioni parashikon gjithashtu që të gjitha institucionet publike në vend të ofrojnë përkthime shqip në punën e tyre të përditshme. [3] [4] Edhe pse që nga viti 2019 përdorimi i gjuhës shqipe nuk është më i kufizuar gjeografikisht, gjuha maqedonase me alfabet cirilik mbetet e vetmja gjuhë zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut dhe marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, për Qeverinë maqedonase. [5] [6] [7]

Gjuhët e pakicave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Disa gjuhë të pakicave janë bashkëzyrtare, së bashku me maqedonishten, në komunat ( opštini ) ku fliten nga së paku 20% e popullsisë komunale. Turqishtja është bashkëzyrtare në Komunën e Zhupës dhe Plasnicë . Romanishtja në Shuto Orizarë dhe arumunishtja në Krushevë, edhe pse flitet nga ~10% e popullsisë komunale. Gjuha serbe është gjithashtu bashkëzyrtare në Çuçer-Sandevë . [8] Boshnjakishtja është e vetmja gjuhë e njohur e pakicave që nuk është zyrtare në nivel komunal.

Lista e gjuhëve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuha maqedonase[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuha maqedonase (македонски јазик, makedonski jazik) është një gjuhë sllave e jugut, e folur si gjuhë e parë nga afërsisht 1,4–2,5 milionë njerëz, kryesisht në Maqedoninë e Veriut dhe diasporën maqedonase. Ajo është gjuha zyrtare në Maqedoninë e Veriut dhe një gjuhë e njohur minoriteti në pjesë të Shqipërisë, Rumanisë dhe Serbisë.

Maqedonishtja standarde u zbatua si gjuhë zyrtare e Republikës Socialiste të Maqedonisë në vitin 1945 [9] dhe që atëherë ka zhvilluar një traditë letrare të lulëzuar. Pjesa më e madhe e kodifikimit u zyrtarizua gjatë së njëjtës periudhë. [10][11]

Gjuha shqipe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuha shqipe është një gjuhë indo-evropiane e folur nga mbi 7.3 milionë njerëz në mbarë botën, kryesisht në Shqipëri dhe Kosovë, por edhe në zona të tjera të Ballkanit ku ka një popullsi shqiptare, duke përfshirë Maqedoninë e Veriut perëndimore, Malin e Zi jugor, Serbinë jugore dhe Greqinë. Shqipja flitet gjithashtu në komunitetet shekullore që flasin në dialektet e gjuhës shqipe, të shpërndara në Greqinë jugore, Italinë jugore, [12] Siçili, Ukrainë [13] dhe mërgatën shqiptare. Brenda Maqedonisë së Veriut, shqipja flitet në pjesët perëndimore dhe veriore të Republikës. Që nga janari 2019, ajo është bërë gjuhë bashkëzyrtare në Maqedoninë e Veriut.

Gjuha turke[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Turqishtja (Türkçe) është më e populluara nga gjuhët turke, me mbi 70 milionë folës amtar.[14] Folësit janë të vendosur kryesisht në Turqi, me grupe më të vogla në Gjermani, Bullgari, Maqedoninë e Veriut, Qipro (kryesisht në veriun e pushtuar të ishullit), Greqi (kryesisht në Trakinë Perëndimore) dhe pjesë të tjera të Evropës Lindore, Kaukazit dhe Azisë Qendrore. Komunitete të vogla turqishtfolëse mund të gjenden në disa vende në Maqedoninë e Veriut, si në Vrapçishtë, Shkup dhe Gostivar. Gjuha turke aktualisht është zyrtare në Komunën Qendër Zhupë dhe Plasnicë.[15]

Gjuha rome[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuha rome është një nga disa gjuhë të lidhura me popullin romë, që i përket degës indo-ariane të familjes së gjuhëve indo-evropiane. Shumë varietete të gjuhës rome janë të ndryshme dhe ndonjëherë konsiderohen si gjuhë të tyre. Më të mëdhenjtë prej tyre janë Vlax Romani (rreth 900,000 folës), Romani Ballkanik (700,000), Romani Karpate (500,000) dhe Sinti Romani (300,000). Në Maqedoninë e Veriut flitet romishtja ballkanike. Shuto Orizari është vendbanimi më i madh romishtfolës në vend.

Gjuha serbe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Serbishtja (српски, srpski) është një regjistër i standardizuar i gjuhës serbo-kroate[16][17][18] e folur nga serbët,[19] kryesisht në Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Kroaci dhe Maqedoninë e Veriut. Është zyrtare në Serbi dhe një nga gjuhët zyrtare të Bosnjë dhe Hercegovinës dhe është gjuha kryesore e serbëve. Gjuha serbe kryesisht flitet në komunat Çuçer Sandevo (~20% e popullsisë) dhe Staro Nagoriçane (19%).

Gjuha bosnjane[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuha bosnjane ( bosanski, босански) është një tjetër regjistër i standardizuar i serbo-kroatishtes, [16] [18] [20] i folur nga boshnjakët . Si një formë e standardizuar e dialektit Shtokavian, është një nga tre gjuhët zyrtare të Bosnjës dhe Hercegovinës. [21] Shumica e qytetarëve maqedonas që flasin gjuhën boshnjake jetojnë në Shkup dhe komunën e Velesit .

Gjuha arumune[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuha arumune ( Limba Armãneascã) ose vllahisht është një gjuhë romako ballkanike e folur në disa xhepa në të gjithë Evropën Juglindore. Folësit e tij quhen arumunët ose "vllehët" (që është një ekzonim në përdorim të gjerë për të përcaktuar komunitetet në Ballkan). Ai ndan shumë veçori me rumanishten moderne, me morfologji dhe sintaksë të ngjashme, si dhe një fjalor të madh të përbashkët të trashëguar nga latinishtja. Një burim i rëndësishëm i dallimeve midis rumanishtes dhe arumunishtes janë gjuhët adstratum : ndërsa rumanishtja është ndikuar në një masë më të madhe nga gjuhët sllave, arumunishtja ka qenë më e ndikuar nga gjuha greke, me të cilën ka qenë në kontakt të ngushtë gjatë gjithë historisë së saj. Komuniteti më i madh arumunishtfolës në Maqedoninë e Veriut mund të gjendet në qytetin e Krushevës (~ 10% e popullsisë komunale). Në Maqedoninë e Veriut, gjuha njihet si 'vllahe' (влашки јазик, vlaški jazik).

Gjuha e shenjave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuha maqedonase e shenjave ( македонски гестовен јазик / makedonski gestoven jazik ) është një gjuhë shenjash e komunitetit të të shurdhërve në Maqedoninë e Veriut. [22] Si të gjitha gjuhët e shenjave, edhe gjuha maqedonase e shenjave bazohet në gjeste dhe lëvizje të trupit, veçanërisht lëvizjet me duar. Numri i saktë i nënshkruesve në Maqedoninë e Veriut nuk dihet, por 6000 persona në vitin 2012 kërkuan lajme të nënshkruara në televizionin maqedonas. [23] Mësimi dhe përdorimi i gjuhës, si dhe të drejtat e komunitetit të të shurdhërve në Maqedoninë e Veriut rregullohen me ligj kombëtar. [24]

Gjuhë të huaja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shumë qytetarë flasin së paku një gjuhë të huaj. Një pjesë e popullsisë në rënie të shpejtë, e përbërë pothuajse tërësisht nga njerëz të moshuar, ka njohuri të gjuhës serbo-kroate, frënge ose gjermane. Rusishtja është gjithashtu e njohur. Në mesin e popullatës më të re, anglishtja është shumë e zakonshme, së bashku me njohuritë e serbo-kroatishtes dhe pak gjermanisht.

Shiko gjithashtu[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Državen zavod za statistika / State Statistical Office (2002). Popis na naselenieto, domaḱinstvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002: Definitivni podatoci / Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia, 2002: Final Data (PDF) (në maqedonisht dhe anglisht). Skopje.{{cite book}}: Mirëmbajtja CS1: Mungon shtëpia botuese te vendodhja (lidhja)
 2. ^ Constitution of the Republic of Macedonia See amendment V
 3. ^ "Law on Use of Languages Will Cost a Lot and Requires a Lot of Work". Meta.mk. 16 janar 2019. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. ^ "Albanian Designated Macedonia's 2nd Official Language". New York Times (në anglisht). Associated Press. 15 janar 2019. Arkivuar nga origjinali më 2019-01-19.
 5. ^ Kolekjevski, Ivan (18 janar 2019). "Macedonian Language Remains only Official Language at Entire Territory, International Relations: Gov't". Macedonian Information Agency (në anglisht). Arkivuar nga origjinali më 2019-01-21.
 6. ^ "Macedonia's Albanian-Language Bill Becomes Law". RadioFreeEurope/RadioLiberty (në anglisht). 15 janar 2019.
 7. ^ "Albanian Designated Macedonia's 2nd Official Language". AP News (në anglisht). Associated Press. 15 janar 2019.
 8. ^ "Census" (PDF). www.stat.gov.mk. 2002. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 9. ^ "МИА – Македонска Информативна Агенцијa – НА ДЕНЕШЕН ДЕН". Mia.com.mk. Arkivuar nga origjinali më 2012-03-08. Marrë më 2010-08-15. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 10. ^ Thornburg, Linda L.; Fuller, Janet M., red. (2006). Studies in Contact Linguistics: Essays in Honor of Glenn G. Gilbert (në anglisht). New York: Peter Lang. fq. 213. ISBN 978-0-8204-7934-7.
 11. ^ Friedman, Victor A. (1998). "The Implementation of Standard Macedonian: Problems and Results". International Journal of the Sociology of Language (në anglisht). 131: 31–57. doi:10.1515/ijsl.1998.131.31.
 12. ^ "Albanians". World Directory of Minorities and Indigenous Peoples (në anglisht). Minority Rights Group International. Arkivuar nga origjinali më 2012-01-21. Marrë më 2012-01-02.
 13. ^ "The Albanian Language – Robert Elsie". albanianlanguage.net. Arkivuar nga origjinali më 18 shtator 2020. Marrë më 15 prill 2022. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 14. ^ "Turkish Language Program". Syracuse University. Arkivuar nga origjinali më 2011-08-23. Marrë më 2012-12-14. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 15. ^ [1] Arkivuar 27 janar 2022 tek Wayback Machine Text: Turkish is co-official in Centar Zupa and Plasnica
 16. ^ a b David Dalby, Linguasphere (1999/2000, Linguasphere Observatory), pg. 445, 53-AAA-g, "Srpski+Hrvatski, Serbo-Croatian".
 17. ^ Fortson, Benjamin W., IV (2010). Indo-European Language and Culture: An Introduction (bot. 2nd). Chichester, U.K.: Blackwell. fq. 431. ISBN 978-1-4051-8895-1. Because of their mutual intelligibility, Serbian, Croatian, and Bosnian are usually thought of as constituting one language called Serbo-Croatian. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Emra të shumëfishtë: lista e autorëve (lidhja)
 18. ^ a b Blažek, Václav. "On the Internal Classification of Indo-European Languages: Survey" (PDF). fq. 15–16. Marrë më 20 tetor 2010. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 19. ^ E.C. Hawkesworth, "Serbian-Croatian-Bosnian Linguistic Complex", also B Arsenijević, "Serbia and Montenegro: Language Situation". Both in the Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition, 2006.
 20. ^ Benjamin V. Fortson, IV, Indo-European Language and Culture: An Introduction, 2nd ed. (2010, Blackwell), pg. 431, "Because of their mutual intelligibility, Serbian, Croatian, and Bosnian are usually thought of as constituting one language called Serbo-Croatian."
 21. ^ See Art. 6 of the Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina, available at the official website of Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina
 22. ^ Admin. "Знаковен јазик". www.deafmkd.org.mk. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 23. ^ "Archived copy". Arkivuar nga origjinali më 2011-07-27. Marrë më 2012-12-14. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Archived copy si titull (lidhja)
 24. ^ Закон за употреба на знаковниот јазик, Службен весник на Република Македонија, број 105, 21 август 2009, Скопје

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]