Lëvizja

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Lëvizja është ndërrimi i pozitës së trupit në krahasim me trupat tjerë. Lëvizja ndahet në: lëvizje mekanike, lëvizje të njëtrajtshme, të ndryshueshme, lëvizje drejtëvizore dhe lëvizje të lakuar.

Me lëvizje të njëtrajtshme kuptojmë kur, një trup pjesë të njejta të rrugës i kalon me shpejtësi të njejtë.

Me lëvizje të ndryshueshme kuptojmë kur, një trup për një interval kohor të caktuar e ndërron shpejtësinë e lëvizjes.

Me lëvizje drejtëvizore kuptojmë kur, një trup lëviz sipas një vije të drejt (trajektores së drejt).

Me lëvizje të lakuar kuptojmë kur, një trup lëviz sipas një vije të lakuar (trajektores së lakuar)

Tek lëvizja paraqitet formula e Shpejtësise (v). V= l:t


   s = rruga (metër)

v=s/t

   t = koha (sec.)