Lista e qyteteve sipas banorëve

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kjo është lista e qyteteve sipas banorëve.

Radh Qyteti Foto Popullsia Përkufizimi Sipërfaqja totale (km²) Dendësia e popullsisë (/km²) Shteti
1 Shangai &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi24,750,000[1] Municipalitet në Kinë[2] &0000000000006340.5000006.340,5 &0000000000003809.0000003.809 Kina Kina
2 Pekini &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi21,150,000[3] Kryeqytet &0000000000016410.54000016.410,54 &0000000000001289.0000001.289 Kina Kina
3 Karashi &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi19,500,000[4] Qytet dhe Qark i Qeverisë [5] &0000000000003527.0000003.527 &0000000000006663.0000006.663 Pakistan Pakistani
4 Delhi &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi17,838,842 Kryeqytet &0000000000001484.0000001.484,0 &0000000000007845.9000007.845,9 India India
5 Lagos &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi17,060,307[6] Qytet Metropolitanë[7] &0000000000000999.580000999,58[8] &0000000000017068.00000017.068 NigeriaNigeria
6 Istanbul &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi14,160,467[9] Qark dhe komunë metropolitane &0000000000002189.7900002.189,79 &0000000000006467.0000006.467 Turqia Turqia
7 Guangzhou &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi12,700,800[10] Qytet Nën-Krahinor &0000000000003843.4300003.843,43 &0000000000003305.0000003.305 Kina Kina
8 Mumbai &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi12,655,220[11] Bashkësi komunale &0000000000000603.400000603,4 &0000000000020680.00000020.680 India India
9 Moscow &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi12,111,194[12] Kryeqytet[13] &0000000000002510.1200002.510,12[14] &0000000000004825.0000004.825 Rusia Rusia
10 Dhaka &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi12,043,977[15] Qytet bashkiiakë &0000000000000302.920000302,92[16] &0000000000039760.00000039.760 Bangladeshi Bangladeshi
11 Kajro &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi11,922,949[17] Governoratë &0000000000003085.1000003.085,1[18] &0000000000003864.0000003.864 Egjipti Egjipti
12 São Paulo &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi11,821,873[19] Qytet komunal &0000000000001521.1100001.521,11[20] &0000000000007772.0000007.772  Brazili
13 Lahore &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi11,318,745[21] Qytet Qarku &0000000000001772.0000001.772[21] &0000000000003566.0000003.566 Pakistan Pakistani
14 Shenzhen &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi10,467,400[22] Qytet Nën-Krahinor &0000000000001991.6400001.991,64[23] &0000000000005255.0000005.255 Kina Kina
15 Seoul &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi10,388,055[24] Qytet special &0000000000000605.210000605,21[25] &0000000000017164.00000017.164 South Korea Korea Jugore
16 Bangalore &0000000010178146.00000010.178.146[11] Korporatë Komunale &0000000000000709.500000709,5[26] &0000000000011876.00000011.876 India India
17 Xhakarta &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi9,988,329[27] Kryeqytet Regjion[28] &0000000000000664.120000664,12 &0000000000015040.00000015.040  Indonezia
18 Kinshasaja &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi9,735,000[29] Komunë dhe provincë metropolitane &0000000000001117.6200001.117,62 &0000000000008710.0000008.710 Republika Demokratike e Kongos Republika Demokratike e Kongos
19 Tianjin &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi9,341,844[30] Komunë e kontrolluar drejtpërdrejtë &0000000000004037.0000004.037[31] &0000000000002314.0000002.314 Kina Kina
20 Tokyo &Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimiGabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi.Gabim shprehjeje: Shenjë e panjohur "," pikësimi9,071,577[32] 23 Reparte të veçanta (tokubetsu-mia) &0000000000000622.990000622,99[33] &0000000000014562.00000014.562 Japonia Japonia
21 Mexico City &0000000008874724.0000008.874.724[34] Distrikt Federal &0000000000001485.4900001.485,49[35] &0000000000005974.0000005.974  Meksika
22 Hyderabad &0000000008746490.0000008.746.490[11] Korporatë komunale &0000000000000621.480000621,48[36] &0000000000010958.00000010.958 India India
23 Lima &0000000008693387.0000008.693.387[37] Komunë dhe Provincë metropolitane &0000000000002672.3000002.672,3 &0000000000003253.0000003.253 Peru Peru
24 London &0000000008416535.0000008.416.535[38] Kryeqytet &0000000000001572.1500001.572,15 &0000000000005354.0000005.354 Britania e Madhe Britania e Madhe
25 New York City &0000000008405837.0000008.405.837[39] Pesë lagjet [40] &0000000000000783.840000783,84 &0000000000010724.00000010.724 SHBA
26 Bangkoku &0000000008280925.0000008.280.925[41] Provincë dhe komune metropolitene &0000000000001568.7400001.568,74 &0000000000005280.0000005.280 Tailanda Tailanda
27 Pune &0000000008242142.0000008.242.142[11] Korporatë komunale &0000000000000450.690000450,69 &0000000000006913.0000006.913 India India
28 Dongguan &0000000008220207.0000008.220.207[42] Qytet Nën-Krahinor &0000000000002469.4000002.469,4 &0000000000003329.0000003.329 Kina Kina
29 Teherani &0000000008154051.0000008.154.051[43] Qytet komunal[44] &0000000000000686.000000686[45] &0000000000011886.00000011.886 Irani Irani
30 Bogotá &0000000007776845.0000007.776.845[46] Kryeqytet &0000000000000859.110000859,11[47] &0000000000009052.0000009.052 Kolumbia Kolumbia
31 Ho-Chi-Minh &0000000007681700.0000007.681.700[48] Komunë-provincë metropolitane &0000000000002095.6000002.095,6[49] &0000000000003667.0000003.667 Vietnami Vietnami
32 Hong Kong &0000000007219700.0000007.219.700[50] Rajon i veçantë administrativ &0000000000001104.4300001.104,43[51] &0000000000006537.0000006.537 Kina Kina
33 Bagdadi &0000000007180889.0000007.180.889[52] Kryeqytet &0000000000004555.0000004.555 &0000000000001577.0000001.577 Iraku Iraku
34 Vuhani &0000000006886253.0000006.886.253[53] Qytet Nën-Krahinor &0000000000001327.6100001.327,61[54] &0000000000005187.0000005.187 Kina Kina
35 Hanoi &0000000006844100.0000006.844.100[48] Kryeqytet &0000000000003323.6000003.323,6[49] &0000000000002059.0000002.059 Vietnami Vietnami
36 Rio de Janeiro &0000000006429923.0000006.429.923[19] Qytet komunal &0000000000001200.2700001.200,27[20] &0000000000005357.0000005.357  Brazili
37 Foshan &0000000006151622.0000006.151.622[55] Qytet Nën-Provincial &0000000000002034.6200002.034,62[56] &0000000000003023.0000003.023 Kina Kina
38 Santiago &0000000005743719.0000005.743.719[57] Komunë-provincë metropolitane &0000000000001249.9000001.249,9 &0000000000004595.0000004.595 Kili Kili
39 Riadi &0000000005676621.0000005.676.621[58] Qytet komunal &0000000000001233.9800001.233,98 &0000000000004600.0000004.600  Arabia Saudite
40 Ahmedabad &0000000005570585.0000005.570.585[11] Korporatë komunale &0000000000000475.000000475 &0000000000011727.00000011.727 India India
41 Singapori &0000000005399200.0000005.399.200[59] Kryeqytet &0000000000000712.400000712,4 &0000000000007579.0000007.579 Singapori Singapori
42 Shantou &0000000005391028.0000005.391.028[60] Qytet Nën-Provincial &0000000000002064.4200002.064,42 &0000000000002611.0000002.611 Kina Kina
43 Luanda &0000000005278800.0000005.278.800[61] Komunë-provincë metropolitane &0000000000002180.2900002.180,29[62] &0000000000002421.0000002.421 Angola Angola
44 Saint Petersburg &0000000005131967.0000005.131.967[63] Qytet federal &0000000000001439.0000001.439[14] &0000000000003566.0000003.566 Rusia Rusia
45 Chennai &0000000004792949.0000004.792.949[64] Korporatë komunale &0000000000000426.510000426,51[65] &0000000000021057.00000021.057 India India
46 Abidjan &0000000004765000.0000004.765.000[29] Qytet, Qark dhe departament &0000000000002119.0000002.119[66] &0000000000002249.0000002.249 Bregu i Fildishtë Bregu i Fildishtë
47 Chengdu &0000000004741929.0000004.741.929[67] Qytet Nën-Provincial &0000000000000421.000000421[67] &0000000000011260.00000011.260 Kina Kina
48 Yangon &0000000004714000.0000004.714.000[68] Komunë metropolitane &0000000000000598.750000598,75[69] &0000000000007873.0000007.873 MyanmarBirmania
49 Aleksandria &0000000004616625.0000004.616.625[17] Governoratë &0000000000002300.0000002.300[70] &0000000000002007.0000002.007 Egjipti Egjipti
50 Chongqing &0000000004513137.0000004.513.137[71] Komunë e kontrolluar drejtpërdrejtë &0000000000001435.0700001.435,07 &0000000000003145.0000003.145 Kina Kina
51 Kalkuta &0000000004486679.0000004.486.679[11] Korporatë komunale &0000000000000200.700000200,7 &0000000000024252.00000024.252 India India
52 Sian &0000000004467837.0000004.467.837[72] Qytet Nën-Provincial &0000000000000832.170000832,17 &0000000000005388.0000005.388 Kina Kina
53 Surati &0000000004462002.0000004.462.002[11] Korporatë komunale &0000000000000326.515000326,515[73] &0000000000013666.00000013.666 India India
54 Johannesburg &0000000004434827.0000004.434.827[74] Qytet komunal &0000000000001644.9800001.644,98 &0000000000002696.0000002.696 flamuri Republika Jugafrikane
55 Nanjing &0000000004393857.0000004.393.857[75] Qytet Nën-Provincial &0000000000000742.850000742,85 &0000000000005915.0000005.915 Kina Kina
56 Dar es Salaam &0000000004364541.0000004.364.541 Komunë-provincë metropolitane &0000000000001631.1200001.631,12[76] &0000000000002676.0000002.676 Tanzania Tanzania
57 Ankara &0000000004360438.0000004.360.438[77] Komunë-provincë metropolitane &0000000000001910.9200001.910,92 &0000000000002282.0000002.282 Turqia Turqia
58 Suzhou &0000000004327066.0000004.327.066[78] Qytet Nën-Provincial &0000000000001649.7200001.649,72[79] &0000000000002526.0000002.526 Kina Kina
59 Harbin &0000000004280701.0000004.280.701[80] Qytet Nën-Provincial &0000000000001718.2000001.718,2[81] &0000000000002491.4000002.491,4 Kina Kina
60 Giza &0000000004239988.0000004.239.988[82] Governoratë &0000000000000289.080000289,08 &0000000000014667.00000014.667 Egjipti Egjipti
61 Zhengzhou &0000000004122087.0000004.122.087[83] Qytet Nën-Provincial &0000000000001015.6600001.015,66 &0000000000004059.0000004.059 Kina Kina
62 Taijpeji i ri &0000000003954929.0000003.954.929[84] Komunë speciale &0000000000002052.5700002.052,57[85] &0000000000001927.0000001.927 Taiwan
63 Los Angeles &0000000003884307.0000003.884.307[39] Qytet komunal &0000000000001213.8500001.213,85 &0000000000003178.0000003.178 SHBA
64 Kapi &0000000003740026.0000003.740.026[74] Qytet komunal &0000000000002444.9700002.444,97 &0000000000001530.0000001.530 flamuri Republika Jugafrikane
65 Shenyang &0000000003717098.0000003.717.098[86] Qytet Nën-Provincial &0000000000000166.000000166 &0000000000022392.00000022.392 Kina Kina
66 Jokohama &0000000003680267.0000003.680.267[87] Qytet komunal &0000000000000437.380000437,38 &0000000000008414.0000008.414 Japonia Japonia
67 Busani &0000000003590101.0000003.590.101[88] Qytet komunal &0000000000000766.120000766,12[88] &0000000000004686.0000004.686 South Korea Korea Jugore
68 Hangzhou &0000000003560391.0000003.560.391[89] Qytet Nën-Provincial &0000000000000728.190000728,19[89] &0000000000004889.0000004.889 Kina Kina
69 Xiamen &0000000003531347.0000003.531.347[90] Qytet Nën-Provincial &0000000000001699.0000001.699 &0000000000002078.0000002.078 Kina Kina
70 Quanzhou &0000000003520846.0000003.520.846 Qytet Nën-Provincial &0000000000001062.0000001.062 &0000000000003315.0000003.315 Kina Kina
71 Berlini &0000000003517424.0000003.517.424[91] Kryeqytet &0000000000000891.750000891,75 &0000000000003944.0000003.944 Gjermania Gjermania
72 Xhedda &0000000003456259.0000003.456.259[92] Qytet komunal &0000000000001765.0000001.765[93] &0000000000001958.0000001.958  Arabia Saudite
73 Durban &0000000003442361.0000003.442.361[74] Qytet komunal &0000000000002291.3100002.291,31 &0000000000001502.0000001.502 flamuri Republika Jugafrikane
74 Kabuli &0000000003414100.0000003.414.100[94] Qytet komunal &0000000000000275.000000275 &0000000000012415.00000012.415 Afganistani Afganistani
75 Jaipuri &0000000003355070.0000003.355.070[11] Korporatë komunale &0000000000000485.000000485 &0000000000006337.0000006.337 India India
76 Hefei &0000000003352076.0000003.352.076[95] Qytet Nën-Provincial &0000000000000838.520000838,52 &0000000000003998.0000003.998 Kina Kina
77 Pheniani &0000000003255388.0000003.255.388[96] Komunë e kontrolluar drejtpërdrejtë &0000000000002113.0000002.113[97] &0000000000001541.0000001.541  Koreja e Veriut
78 Madridi &0000000003207247.0000003.207.247[98] Kryeqytet &0000000000000605.770000605,77 &0000000000005294.0000005.294 Spanja Spanja
79 Ekurhuleni &0000000003178470.0000003.178.470[74] Qytet komunal &0000000000001975.3100001.975,31 &0000000000001609.0000001.609 flamuri Republika Jugafrikane
80 Nairobi &0000000003138369.0000003.138.369[99] Kryeqytet &0000000000000694.900000694,9 &0000000000004516.0000004.516 Kenia Kenia
81 Addis Abeba &0000000003103673.0000003.103.673[100] Provincë-komunë metropolitane &0000000000000526.990000526,99 &0000000000005889.0000005.889 Etiopia Etiopia
82 Changsha &0000000003093980.0000003.093.980 Qytet Nën-Provincial &0000000000000969.000000969 &0000000000003193.0000003.193 Kina Kina
83 Venzhou &0000000003039439.0000003.039.439[101] &0000000000001187.8800001.187,88 &0000000000001187.8800001.187,88 &0000000000002559.0000002.559 Kina Kina

Burime të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Shanghai's permanent population exceeds 24 million
 2. ^ "KINA: Ndarja administrative e Shangait(上海市)". CityPopulation.De. Marrë më 11 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 3. ^ "北京市2012年国民经济和社会发展统计公报". Beijing Statistics Bureau. 2013-02-07. Arkivuar nga origjinali më 3 tetor 2013. Marrë më 2013-02-18. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. ^ "Population explosion: Put an embargo on industrialisation in Karachi". tribune.com.pk. 2 tetor 2013. Marrë më 31 korrik 2014. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 5. ^ "Harta e Qarkut". Karachi Metropolitan Corporation (KMC). Arkivuar nga origjinali më 9 shkurt 2014. Marrë më 31 korrik 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 6. ^ "Local Government Lagos - Population (2006)". Lagos Bureau of Statistics. Arkivuar nga origjinali më 26 dhjetor 2018. Marrë më 13 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 7. ^ "NIGERIA: Metro Lagos". CityPopulation.De. Marrë më 13 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 8. ^ Sipërfaqja e Metropolitane Lagos është 1171 kilometra katrorë, por 171 kilometra katrorë të saja janë ujë
 9. ^ "The Results of Address Based Population Registration System, 2013". Turkish Statistical Institute. Arkivuar nga origjinali më 12 shtator 2014. Marrë më 1 dhjetor 2013. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 10. ^ "广州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报". China National Census. Arkivuar nga origjinali më 7 janar 2019. Marrë më 9 maj 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 11. ^ a b c d e f g h "Provisional Population Totals, Census of India 2011" (PDF). Census of India. Marrë më 2011-10-18. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 12. ^ "RUSSIA: Moscow". mos.ru. Arkivuar nga origjinali më 25 dhjetor 2018. Marrë më 31 korrik 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 13. ^ "Территориальное устройство". Moscow City Government. Arkivuar nga origjinali më 8 janar 2013. Marrë më 31 korrik 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 14. ^ a b "Ministria e Zhvillimit dhe e Ekonomiës së Federatës Ruse. Rusisht" (PDF). Arkivuar nga origjinali (PDF) më 10 tetor 2014. Marrë më 25 shtator 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 15. ^ "BANGLADESH: Dhaka (Census 2011)". CityPopulation.De. Marrë më 10 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 16. ^ "Dhaka Zila". GeoHive. Arkivuar nga origjinali më 26 shkurt 2014. Marrë më 10 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 17. ^ a b "Popullsia e vlerësuar nga Governorata". CAPMAS. Arkivuar nga origjinali më 31 dhjetor 2013. Marrë më 1 shtator 2013. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 18. ^ Egjipt: Kajro
 19. ^ a b "ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2013" (PDF) (në portugalisht). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Marrë më 31 gusht 2013.
 20. ^ a b "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013)". Arkivuar nga origjinali më 10 tetor 2012. Marrë më 10 tetor 2012. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 21. ^ a b "Lahore City District - Lahore City Tehsil". GeoHive. Arkivuar nga origjinali më 6 prill 2013. Marrë më 10 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 22. ^ "Shenzhen Statistics". Shenzhen Government Online. Arkivuar nga origjinali më 3 mars 2016. Marrë më 14 dhjetor 2011. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 23. ^ "Informacione gjenerale për Shenzenin". Shenzhen Government Online. Arkivuar nga origjinali më 25 maj 2017. Marrë më 14 dhjetor 2018. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 24. ^ "Seoul Statistikat e popullsisë (2013)". Seoul Metropolitan Government. Arkivuar nga origjinali më 3 mars 2016. Marrë më 3 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 25. ^ "Seoul statistikat (Land Area)". Seoul Metropolitan Government. Arkivuar nga origjinali më 3 mars 2016. Marrë më 14 dhjetor 2018. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 26. ^ "trip from Bangalore". Arkivuar nga origjinali më 4 maj 2016. Marrë më 5 prill 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 27. ^ "Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta (2013)". Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Arkivuar nga origjinali më 26 mars 2014. Marrë më 25 shtator 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 28. ^ INDONESIA: Ndarja Administrative
 29. ^ a b "demografia e kinshasasë" (PDF). Demographia. Marrë më 17 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 30. ^ "天津市公报2010年第六次全国人口普查主要数据". Enorth.com.cn. Marrë më 29 prill 2011. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 31. ^ "CHINA: Ndarja administrative e Tianjinit (天津市)". Marrë më 17 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 32. ^ "「東京都の人口(推計)」の概要(平成26年2月1日現在) (2014)". Tokyo Metropolitan Government (JPN). Arkivuar nga origjinali më 4 mars 2016. Marrë më 20 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 33. ^ "Toka Sipërfaqja sipas Qarkut". Tokyo Metropolitan Government (ENG). Marrë më 20 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 34. ^ "MEXICO: Mexico City (2014)". CityPopulation.De. Marrë më 15 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 35. ^ Consejo Nacional de Población, México; Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005 Arkivuar 2 dhjetor 2010 tek Wayback Machine Marrë më 26 nëntor2010
 36. ^ "Korporate komunale e Hyderabadit të madh 2010". GHMC. Arkivuar nga origjinali më 25 dhjetor 2018. Marrë më 12 prill 2010. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 37. ^ "PERU: Lima population". La Republica. Marrë më 12 prill 2010. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 38. ^ Vlerësimet e popullsisë, 2013.
 39. ^ a b "Census Estimates (2013)". United States Census Bureau. Marrë më 31 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 40. ^ New York City is composed of five boroughs: Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island
 41. ^ "Table 1 Population by sex, household type and household by type, average size of private household by region and area: 2010". Statistic tables, NSO website. National Statistics Office. Marrë më 18 shtator 2012. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 42. ^ "China - Guangdong Province (2010)". GeoHive. Arkivuar nga origjinali më 14 mars 2014. Marrë më 14 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 43. ^ "IRAN: Tehran City (Census 2011)". CITY POPULATION.DE. Marrë më 25 shkurt 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 44. ^ "TEHRAN: Administrative Districts". Arkivuar nga origjinali më 26 korrik 2014. Marrë më 25 shtator 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 45. ^ "Reth Teherananit". Tehran Municipality. Arkivuar nga origjinali më 19 shkurt 2014. Marrë më 25 shkurt 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 46. ^ "Estimaciones y proyecciones de hogares y viviendas". DANE (2014). Arkivuar nga origjinali më 2 shkurt 2016. Marrë më 25 shkurt 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 47. ^ "Límites". Bogota Government Corporation. Marrë më 25 shkurt 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 48. ^ a b "Average population by province". General Statistics Office Of Vietnam. Marrë më 25 shkurt 2012. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 49. ^ a b "Area, population and population density in 2012 by province". General Statistics Office Of Vietnam. Marrë më 25 shkurt 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 50. ^ "Year-end population for 2013". The Government of the Hong Kong Special Administration Region. Marrë më 10 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 51. ^ "Hong Kong Geographic" (PDF). The Government of the Hong Kong Special Administration Region. Marrë më 10 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 52. ^ "Demographic Statistics of Iraq (2009)". Central Statistical Government of Iraq. Arkivuar nga origjinali më 5 mars 2014. Marrë më 5 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 53. ^ "武汉市2010年第六次全国人口普查主要数据公报 (Main Data from Wuhan 2010 Census)". Wuhan Statistics Bureau. 10 maj 2011. Arkivuar nga origjinali më 25 tetor 2011. Marrë më 31 korrik 2011. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 54. ^ Statistikat e Vuhanit Yearbook 2010 Arkivuar 5 nëntor 2011 tek Wayback Machine p. 15
 55. ^ "佛山2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1]". City of Foshan. Arkivuar nga origjinali më 2 shkurt 2014. Marrë më 30 janar 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 56. ^ "About Foshan". City of Foshan. Marrë më 11 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 57. ^ "Chile - Santiago (Census 2012)". Marrë më 1 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 58. ^ "Composition of Population (2012)" (PDF). Arriyadh Development Authority. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 23 gusht 2013. Marrë më 4 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 59. ^ "POPULATION IN BRIEF 2013" (PDF). singstat.gov.sg. Singapore. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 13 nëntor 2013. Marrë më 22 janar 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 60. ^ "现将汕头市2010年第六次全国人口普查分区县常住人口[2]数据公布如下:". 汕头市2010年第六次全国人口普查 主要数据公报[1]. Arkivuar nga origjinali më 24 prill 2014. Marrë më 30 janar 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 61. ^ "Angola (2013)". CityPopulation.De. Marrë më 22 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 62. ^ "Divisão Político-Administrativa da Província de Luanda". Info-Angola. Arkivuar nga origjinali më 24 shtator 2015. Marrë më 22 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 63. ^ Rosstat. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2014 г. Arkivuar 25 dhjetor 2018 tek Wayback Machine Stampa:Ru icon
 64. ^ "Cities having population 1 lakh and above" (PDF). censusindia. The Registrar General & Census Commissioner, India. Marrë më 18 tetor 2011. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 65. ^ "Expanded Chennai Corporationto be divided into 3 regions". The Hindu. Marrë më 22 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 66. ^ "Presentation". District Autonome D'Abidjan. Marrë më 17 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 67. ^ a b "我市2010年第六次全国人口普查数据公报" (në kinezisht). Government of Chengdu. 2011-05-13. Marrë më 2011-08-04.
 68. ^ "Demographia World Urban Areas (2014)" (PDF). Demographia. Marrë më 11 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 69. ^ Third Regional EST Forum, Presentation of Myanmar Arkivuar 26 shkurt 2009 tek Wayback Machine. Retrieved 11 March 2014.
 70. ^ "Egypt: Administrative Units". GeoHive. Marrë më 4 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 71. ^ "China - Chongqing City (2010)". GeoHive. Marrë më 14 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 72. ^ "西安市2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1]". Chinese Census 2010. Arkivuar nga origjinali më 8 dhjetor 2015. Marrë më 14 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 73. ^ "Demographics: Surat Municipal Corporation". Arkivuar nga origjinali më 4 prill 2009. Marrë më 25 shtator 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 74. ^ a b c d "Census (2011)". Statistics South Africa. Marrë më 23 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 75. ^ Districts of Xuanwu, Qinhuai, Jianye, Gulou, Yuhuatai, Qixia; see Administrative divisions
 76. ^ "TANZANIA:Administrative Division". Arkivuar nga origjinali më 4 maj 2015. Marrë më 25 shtator 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 77. ^ "TURKEY: Ankara (2013)". CityPopulation.De. Marrë më 4 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 78. ^ "Suzhou (Statistics 2013)" (PDF). Sztjj.gov.cn. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 19 prill 2014. Marrë më 20 prill 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 79. ^ Sztjj.gov.cn
 80. ^ "黑龙江省2010年第六次全国人口普查主要数据公报". National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. Marrë më 3 shkurt 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 81. ^ "中国年鉴信息网--中国规模最大、实力最强的研究报告提供商!". Harbin Yearbook. China Yearbook. Arkivuar nga origjinali më 6 maj 2016. Marrë më 3 shkurt 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 82. ^ "EGYPT: Greater Cairo (2006)". citypopulation.de. Marrë më 20 shkurt 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 83. ^ Sub-Provincial City (Census 2010)
 84. ^ "TAIWAN: Administrative Division (Census 2013)". CityPopulation.De. Marrë më 23 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 85. ^ "New Taipei City". New Taipei City Government. Arkivuar nga origjinali më 9 korrik 2012. Marrë më 18 tetor 2011. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 86. ^ Districts of Shenhe, Heping, Dadong, Huangu, Tiexi; see Districts and zones
 87. ^ "Official monthly estimated de jure population by the Kanagawa Prefectural Government (2010)". StatJapMonthlyCityYokohama. Arkivuar nga origjinali më 24 prill 2012. Marrë më 3 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 88. ^ a b [1] Arkivuar 4 mars 2016 tek Wayback Machine, Retrieved 2013-07-01.
 89. ^ a b "杭州市 2010年国民经济和社会发展统计公报" (në kinezisht). Hangzhou Municipal Statistic Bureau. 2011-02-24. Arkivuar nga origjinali më 3 shtator 2011. Marrë më 2011-09-15.
 90. ^ "Xiamen (Sub-provincial city, Fujian)". citypopulation.de. 1 nëntor 2010. Marrë më 4 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 91. ^ "Population of Berlin(01.01.2014)" (PDF). Statistics Agency Berlin-Brandenburg. Marrë më 3 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 92. ^ "Saudi Census-2010". Central Departament of Statistics Saudi Government. Arkivuar nga origjinali më 1 dhjetor 2013. Marrë më 4 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 93. ^ "Area and Population". Jeddah Municipality. Arkivuar nga origjinali më 21 prill 2014. Marrë më 4 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 94. ^ "Afghanistan (2013)". GeoHive. Marrë më 21 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 95. ^ "合肥市2010年第六次全国人口普查主要数据公报: 合肥市2010年第六次全国人口普查主要数据公 报[1]". Baidu. Marrë më 15 shkurt 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 96. ^ (pdf-file) Arkivuar 25 mars 2009 tek Wayback Machine Retrieved on 2009-03-01.
 97. ^ "PYONGYANG". Arkivuar nga origjinali më 17 korrik 2014. Marrë më 25 shtator 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 98. ^ "Municipal Register: Last data published: Population at 1st January (2013)". Instituto Nacional de Estadística (INE - Spain). Arkivuar nga origjinali më 8 dhjetor 2013. Marrë më 3 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 99. ^ "Kenya (Census 2009)". Geohive. Arkivuar nga origjinali më 3 mars 2014. Marrë më 3 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 100. ^ "Population Size of Towns by Sex, Region, Zone and Wereda: July 2013" (PDF). Central Statistical Agency - CSA. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 23 shtator 2015. Marrë më 1 korrik 2013. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 101. ^ "1103-浙江省温州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报: 温州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报". Baidu. Arkivuar nga origjinali më 11 korrik 2017. Marrë më 3 mars 2014. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)