Jump to content

Grupi i tretë i elementeve kimike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Ky grup konsiston ne :

Këto elemente kane qe te gjithë 3 elektrone ne shtresën e jashtme. Skandiumi dhe Itriumi se bashku me shumicën e lantanoideve gjendet ne natyre edhe pse disa prej tyre ne gjurme shume te vogla ne koren e Tokës. Ndërsa shumica e aktiniodeve prodhohen ne laborator dhe nuk gjende ne natyre. Ne temperature ambienti këto elemente janë ne gjendje te ngurte.