Komunat e Islandës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Harta e komunave, niveli më i ulët në Islandë

Komunat e Islandës njësi administrative lokale Islandë që ofrojnë një numër shërbimesh për banorët e tyre të tilla si kopshte, shkolla fillore, menaxhimin e mbeturinave, shërbimet sociale, strehim publik, transportin publik, shërbimet për të moshuarit dhe njerëzit me aftësi të kufizuara.

Qeverisja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Komunat qeverisen nga këshillat komunal të cilat janë zgjedhur drejtpërdrejt çdo katër vjet. Zgjedhjet komunale u mbajtën për herë të fundit më 29 maj 2010. Madhësitë e këtyre këshillave ndryshojnë nga pesë anëtarë në komunat e vogla, e deri në pesëmbëdhjetë anëtarë në komunat më të mëdha. Shumica e komunave përveç atyre që janë shumë të vogla, punësojë një menaxher ekzekutiv i cili mund të jetë ose mos jetë një anëtar i këshillit bashkiak. Këto menaxherë zakonisht njihet si kryetarët e komunave (bæjarstjóri/borgarstjóri) në komunat kryesisht urbane, ndërsa në kumunat rurale ose të përziera "menaxher komunal" (sveitarstjóri). Zakonisht këto menaxherë ekzekutiv janë të punësuar në mënyrë profesionale dhe politikisht të pavarur.

Lista e komunave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Numri Emri Rajoni Popullsia

(1 janar 2015)

Sipërfaqja

(km²)

Kryetari/Menaxheri
Partia
0000 Reykjavíkurborg Rajoni i Kryeqytetit 121,822 273 Dagur Bergþóruson Eggertsson Social Democratic Alliance
1000 Kópavogsbær Rajoni i Kryeqytetit 33,205 80 Ármann Kristinn Ólafsson Independence Party
1100 Seltjarnarneskaupstaður Rajoni i Kryeqytetit 4,411 2 Ásgerður Halldórsdóttir Independence Party
1300 Garðabær Rajoni i Kryeqytetit 14,453 76 Gunnar Einarsson Independence Party
1400 Hafnarfjarðarkaupstaður Rajoni i Kryeqytetit 27,875 143 Haraldur L. Haraldsson i pavarur
1604 Mosfellsbær Rajoni i Kryeqytetit 9,300 185 Haraldur Sverrisson Independence Party
1606 Kjósarhreppur Rajoni i Kryeqytetit 216 284 Guðný Guðrún Ívarsdóttir i pavarur
2000 Reykjanesbær Gadishulli Jugor 14,924 145 Kjartan Már Kjartansson i pavarur
2300 Grindavíkurbær Gadishulli Jugor 2,995 425 Róbert Ragnarsson i pavarur
2503 Sandgerðisbær Gadishulli Jugor 1,580 62 Sigrún Árnadóttir i pavarur
2504 Sveitarfélagið Garður Gadishulli Jugor 1,425 21 Magnús Stefánsson i pavarur
2506 Sveitarfélagið Vogar Gadishulli Jugor 1,102 165 Ásgeir Eiríksson i pavarur
3000 Akraneskaupstaður Rajoni Perëndimor 6,767 9 Regína Ásvaldsdóttir i pavarur
3506 Skorradalshreppur Rajoni Perëndimor 62 216 Árni Hjörleifsson i pavarur
3511 Hvalfjarðarsveit Rajoni Perëndimor 635 482 Björgvin Helgason i pavarur
3609 Borgarbyggð Rajoni Perëndimor 3,539 4,926 Björn Bjarki Þorsteinsson Independence Party
3709 Grundarfjarðarbær Rajoni Perëndimor 900 148 Eyþór Garðarsson
3710 Helgafellssveit Rajoni Perëndimor 53 243 Sif Matthíasdóttir i pavarur
3711 Stykkishólmsbær Rajoni Perëndimor 1,107 10 Sturla Böðvarsson Independence Party
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur Rajoni Perëndimor 144 383 Eggert Kjartansson i pavarur
3714 Snæfellsbær Rajoni Perëndimor 1,679 684 Kristinn Jónasson i pavarur
3811 Dalabyggð Rajoni Perëndimor 680 2,421 Jóhannes Haukur Hauksson i pavarur
4100 Bolungarvíkurkaupstaður Fjordet Perëndimore 923 109 Elías Jónatansson i pavarur
4200 Ísafjarðarbær Fjordet Perëndimore 3,629 2,379 Gísli Halldór Halldórsson i pavarur
4502 Reykhólahreppur Fjordet Perëndimore 268 1,090 Karl Kristjánsson i pavarur
4604 Tálknafjarðarhreppur Fjordet Perëndimore 305 176 Indriði Indriðason i pavarur
4607 Vesturbyggð Fjordet Perëndimore 1,002 1,339 Ásthildur Sturludóttir Independence Party
4803 Súðavíkurhreppur Fjordet Perëndimore 204 749 Pétur G. Markan i pavarur
4901 Árneshreppur Fjordet Perëndimore 54 707 Eva Sigurbjörnsdóttir i pavarur
4902 Kaldrananeshreppur Fjordet Perëndimore 112 387 Finnur Ólafsson i pavarur
4911 Strandabyggð Fjordet Perëndimore 473 1,906 Jón Gísli Jónsson
5200 Sveitarfélagið Skagafjörður Rajoni Veriperëndimor 3,910 4,180 Ásta Björg Pálmadóttir i pavarur
5508 Húnaþing vestra Rajoni Veriperëndimor 1,171 3,019 Guðný Hrund Karlsdóttir i pavarur
5604 Blönduósbær Rajoni Veriperëndimor 861 183 Arnar Þór Sævarsson i pavarur
5609 Sveitarfélagið Skagaströnd Rajoni Veriperëndimor 488 53 Magnús B. Jónsson i pavarur
5611 Skagabyggð Rajoni Veriperëndimor 99 489 Vignir Ásmundur Sveinsson i pavarur
5612 Húnavatnshreppur Rajoni Veriperëndimor 414 3,817 Einar Kristján Jónsson i pavarur
5706 Akrahreppur Rajoni Veriperëndimor 194 1,364 Agnar Halldór Gunnarsson i pavarur
6000 Akureyrarkaupstaður Rajoni Verilindor 18,191 138 Eiríkur Björn Björgvinsson i pavarur
6100 Norðurþing Rajoni Verilindor 2,806 3,729 Kristján Þór Magnússon i pavarur
6250 Fjallabyggð Rajoni Verilindor 2,037 364 Gunnar Ingi Birgisson i pavarur
6400 Dalvíkurbyggð Rajoni Verilindor 1,861 598 Bjarni Th. Bjarnason Progressive Party
6513 Eyjafjarðarsveit Rajoni Verilindor 1,032 1,775 Karl Frímannsson i pavarur
6515 Hörgársveit Rajoni Verilindor 567 893 Snorri Finnlaugsson i pavarur
6601 Svalbarðsstrandarhreppur Rajoni Verilindor 414 55 Eiríkur H. Hauksson i pavarur
6602 Grýtubakkahreppur Rajoni Verilindor 364 432 Þröstur Friðfinnsson i pavarur
6607 Skútustaðahreppur Rajoni Verilindor 395 6,036 Jón Óskar Pétursson i pavarur
6611 Tjörneshreppur Rajoni Verilindor 59 199 Steinþór Heiðarsson i pavarur
6612 Þingeyjarsveit Rajoni Verilindor 920 5,988 Dagbjört Jónsdóttir i pavarur
6706 Svalbarðshreppur Rajoni Verilindor 98 1,155 Sigurður Þór Guðmundsson i pavarur
6709 Langanesbyggð Rajoni Verilindor 513 1,332 Elías Pétursson i pavarur
7000 Seyðisfjarðarkaupstaður Rajoni Lindor 653 213 Vilhjálmur Jónsson Progressive Party
7300 Fjarðabyggð Rajoni Lindor 4,747 1,164 Páll Björgvin Guðmundsson i pavarur
7502 Vopnafjarðarhreppur Rajoni Lindor 674 1,903 Ólafur Áki Ragnarsson i pavarur
7505 Fljótsdalshreppur Rajoni Lindor 75 1,516 Gunnþórunn Ingólfsdóttir i pavarur
7509 Borgarfjarðarhreppur Rajoni Lindor 135 441 Jón Þórðarson i pavarur
7613 Breiðdalshreppur Rajoni Lindor 186 452 Páll Baldursson i pavarur
7617 Djúpavogshreppur Rajoni Lindor 422 1,133 Gauti Jóhannesson i pavarur
7620 Fljótsdalshérað Rajoni Lindor 3,454 8,884 Björn Ingimarsson i pavarur
7708 Sveitarfélagið Hornafjörður Rajoni Jugor 2,150 6,280 Björn Ingi Jónsson Independence Party
8000 Vestmannaeyjabær Rajoni Jugor 4,272 17 Elliði Vignisson Independence Party
8200 Sveitarfélagið Árborg Rajoni Jugor 8,052 158 Ásta Stefánsdóttir Independence Party
8508 Mýrdalshreppur Rajoni Jugor 480 755 Ásgeir Magnússon i pavarur
8509 Skaftárhreppur Rajoni Jugor 460 6,946 Eygló Kristjánsdóttir i pavarur
8610 Ásahreppur Rajoni Jugor 216 2,942 Egill Sigurðsson i pavarur
8613 Rangárþing eystra Rajoni Jugor 1,749 1,841 Ísólfur Gylfi Pálmason Progressive Party
8614 Rangárþing ytra Rajoni Jugor 1,548 3,188 Ágúst Sigurðsson Independence Party
8710 Hrunamannahreppur Rajoni Jugor 794 1,375 Jón G. Valgeirsson i pavarur
8716 Hveragerðisbær Rajoni Jugor 2,384 9 Aldís Hafsteinsdóttir Independence Party
8717 Sveitarfélagið Ölfus Rajoni Jugor 1,885 737 Gunnsteinn R. Ómarsson i pavarur
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur Rajoni Jugor 431 900 Ingibjörg Harðardóttir i pavarur
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur Rajoni Jugor 518 2,231 Kristófer Tómasson i pavarur
8721 Bláskógabyggð Rajoni Jugor 961 3,300 Valtýr Valtýsson i pavarur
8722 Flóahreppur Rajoni Jugor 616 289 Eydís Þ. Indriðadóttir i pavarur
329,100 102,698

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Lidhjet e jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]